Informace z ředitelny

Školní vzdělávací program pro základní školu č.j. zsopdka/168/2021 „Připravíme tě do života“,  byl vypracován dle RVP ZV pro 1.-9. ročník a je k nahlédnutí v 1. patře budovy v ředitelně školy. Stejně tak zde naleznete i školní vzdělávací program pro školu speciální č.j. zsopdka/259/2010 „I tebe připravíme do života“, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální.

Výroční zprávy o hospodaření i činnosti školy jsou každoročně odesílány našemu zřizovateli a jsou rovněž uloženy v kanceláři školy.

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-12
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012-13
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-14
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014-15
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015-16
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016-17
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017-18
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018-19
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019-20
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020-21
Výroční zpráva za školní rok 2021-2022
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022-2023

Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022

Plán ICT, který je každoročně aktualizován, je uložen v ředitelně školy.

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů je v originále uložena v ředitelně školy.

Výroční zpráva 2018 o podávání informací

V ředitelně školy jsou k nahlédnutí i ostatní písemnosti nutné k chodu školy.

Škola neeviduje žádné podané žádosti o informaci, v tomto roce nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. Nebyly nám uloženy žádné sankce za nedodržení rozpočtové kázně, ani jiné penále.

Základní informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává osobní údaje – GDPR-web

Krizový plán , a to pro různé problémy, které se mohou ve škole vyskytnout, máme také zpracován KRIZOVÝ PLÁN aktualizace 01. 03. 2024

Komentáře nejsou povoleny.