Osobní a pedagogičtí asistenti

Bez asistentů pedagoga si chod naší školy nedovedeme představit. O asistenty se muselo každoročně žádat zřizovatele školy – ten nám vždy vycházel maximálně vstříc. V současnosti jsou asistenti přidělováni dle podpůrných opatření.

V oblasti osobní asistence spolupracujeme s občanským sdružením ORION z Rychnova nad Kněžnou.

Škola není schopna zajistit péči o děti pouze s nízkými kvótami na asitenty pedagoga. Děti, jejichž rodiče dostávají od státu příspěvek na péči (§21 odst. 3 písm. c) a dítě tedy potřebuje dopomoc i ve školním prostředí, uzavírají smlouvu o péči s ORIONem a na osobní asistenci přispívají.  

Všechny asistentky mají odpovídající vzdělání – akreditaci osobní nebo pedagogické asistentky.

Ke zkvalitnění péče v této oblasti využíváme rehabilitačních pomůcek i nové rehabilitační místnosti, která vznikla díky podpoře našeho spolku. 

Vzhledem ke složení dětí a skladbě tříd (ve všech třídách jsou žáci několika ročníků) se potřeba asistentů neustále zvyšuje. Každé dítě vyžaduje individuální přístup, má odlišné schopnosti, tempo práce než ostatní a pracujeme s ním tedy individuálně, často podle individuálních vzdělávacích plánů.

Komentáře nejsou povoleny.