Osobní a pedagogičtí asistenti

Bez asistentů pedagoga si chod naší školy nedovedeme představit. Jsou nedílnou součástí naší školy.

Každý žák vyžaduje individuální přístup, má odlišné možnosti a schopnosti, tempo práce… a sám učitel není schopen se žákům plně věnovat tak, jak žáci vyžadují.

V současnosti na škole působí 6 asistentů pedagoga, kteří žáky podporují při vzdělávání, ale i při jejich samotném pobytu ve škole.

Asistenti pedagoga získávají své vzdělání Studiem pro asistenta pedagoga v rámci DVPP.

Vzhledem k začlenění žáků s různým druhem a stupněm postižení do jedné třídy, zároveň i ke vzdělávání žáků více ročníků ve třídě najednou, se potřeba asistentů pedagoga neustále zvyšuje.

V oblasti osobní asistence spolupracujeme s neziskovou organizací Centrum ORION, z.s. z Rychnova nad Kněžnou.

Ke zkvalitnění péče o žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením či souběžným postižením více vadami využíváme rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a rehabilitační místnosti, která vznikla díky podpoře Spolku přátel naší školy.

Komentáře nejsou povoleny.