Využívané PROJEKTY a PROGRAMY


P 1.04. – Investice do rozvoje vzdělávání- Zkvalitnění výuky pomocí pokrokových metod (projekt EU Peníze školám)

„Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.Realizace projektu je od 01.08.2023 do 31.07.2025
Název projektu: Šablony OP JAK
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006485
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpory zavádění inovativních metod výuky,
vzdělávání pracovníků škol a vzájemného sdílení zkušeností pedagogů.

Komentáře nejsou povoleny.