V současné době využívané PROJEKTY a PROGRAMY

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy jsme obdrželi finanční prostředky na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti – cílem je vybavení školy o základní mobilní digitální zařízení určené k zapůjčení znevýhodněným/potřebným žákům.Realizace projektu je od 01.08.2023 do 31.07.2025
Název projektu: Šablony OP JAK
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006485
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpory zavádění inovativních metod výuky,
vzdělávání pracovníků škol a vzájemného sdílení zkušeností pedagogů.

Využíváme mimořádných účelových prostředků Králohradeckého kraje na
- prevenci rizikového chování,
- etickou výchovu,
- volnočasové aktivity,
- polytechniku.,,Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji“ pro školní rok 2023/2024. Účelem je zajištění bezplatného školního stravování pro děti z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2023/2024.
Komentáře nejsou povoleny.