ZaměstnanciŘeditelka

paní Mgr. Dagmar Macková ve funkci od července roku 2005

Učitelé

paní učitelka Mgr. Petra Czubová působí ve škole od roku 2003, v současné době je třídní učitelkou IV. třídy.

paní Dna Francová působí ve škole od listopadu 2019 jako asistentka pedagoga

paní Jana Jánská působí ve škole od září 2016 jako asistentka pedagoga

paní učitelka Mgr. Lenka Jonášová působí na škole od září roku 2005, je třídní učitelkou speciální I.třídy, zdravotníkem a preventistou školy

paní Bohuslava Komůrková působí ve škole od září 2014 jako asistentka pedagoga

paní Karolína Potůčková působí na škole od září roku 2017 jako asistentka pedagoga

paní Martina Růžičková působí na škole od září roku 2018 jako asistentka pedagoga

paní Mgr. Marcela Smolová působí ve škole od září 2018 jako učitelka

paní Mgr. Andrea Stonjeková působí ve škole od září 2009, od září 2018 jako třídní učitelka speciální II. třídy

paní Dana Sychrovská působí ve škole od ledna 2011 jako asistentka pedagoga a od září 2018 jako vychovatelka školní družiny

paní Bc. Markéta Šťastná působí ve škole od září 2018 od jako třídní učitelka speciální III. třídy

paní učitelka Mgr. Renata Vágnerová působí ve škole od listopadu 2012, od září 2018 je třídní učitelkou V. třídy

Provozní pracovníci

paní Jana Řeháková je finanční a mzdovou účetní školy od srpna roku 2015

paní Bc. Martina Rašková je hospodářkou školy od října roku 2001, od června 2004 pracuje ve škole na kratší úvazek, od srpna roku 2013 na úvazek ještě kratší

paní Šárka Nehybová  je školnicí od února  roku 2018 (na část úvazku)

paní Bohuslava Komůrková je uklízečkou školy od května roku 2013 (na část úvazku)

Osobní asistence

V I. třídě pomáhá s žáky nejpotřebnějšími paní Martina Horníčková, osobní             asistentka,  zaměstnankyně sdružení ORION.

Pověřenec školy

Pověřencem školy je Mgr. Renata Vágnerová,
kontakt e-mail: rena.vagnerova@seznam.cz

.

Komentáře nejsou povoleny.