Zaměstnanci

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školyŘeditelka

paní Mgr. Dagmar Macková ve funkci od července roku 2005

Učitelé

paní učitelka Mgr. Simona Baláčková je třídní učitelkou II. třídy od srpna 2016 a výchovným poradcem školy

paní učitelka Mgr. Petra Czubová působí ve škole od roku 2003, v současné době je na rodičovské dovolené

pan učitel Ing. Jan Jemelík působí na škole jako učitel pracovního  vyučování od září 2017

paní Jana Jánská působí ve škole od září 2016 i jako asistentka pedagoga

paní učitelka Mgr. Lenka Jonášová působí na škole od září roku 2005, je třídní učitelkou speciální I.třídy, zdravotníkem a preventistou školy

paní Bohuslava Komůrková působí ve škole od září 2014 jako asistentka pedagoga

paní Karolína Potůčková působí na škole od září roku 2017 jako asistentka pedagoga

paní Andrea Stonjeková působí ve škole od září 2009 jako vychovatelka školní družiny a učitelka pracovního vyučování

paní Dana Sychrovská působí ve škole od ledna 2011 jako asistentka pedagoga

paní učitelka Mgr. Hana Urbanová působila do června roku 2005 jako ředitelka školy, v současné době je třídní učitelkou IV.třídy

paní učitelka Mgr. Renata Vágnerová je třídní učitelkou III. třídy  od listopadu 2012

Provozní pracovníci

paní Jana Řeháková je finanční a mzdovou účetní školy od srpna roku 2015

paní Bc. Martina Rašková je hospodářkou školy od října roku 2001, od června 2004 pracuje ve škole na kratší úvazek, od srpna roku 2013 na úvazek ještě kratší

paní Šárka Nehybová  je školnicí od února  roku 2018 (na část úvazku)

paní Bohuslava Komůrková je uklízečkou školy od května roku 2013 (na část úvazku)

Osobní asistence

V I. třídě pomáhá s žáky nejpotřebnějšími paní Martina Horníčková, osobní             asistentka,  zaměstnankyně sdružení ORION.

Pověřenec školy

Pověřencem školy je Mgr. Renata Vágnerová,
kontakt e-mail: rena.vagnerova@seznam.cz

.

Komentáře nejsou povoleny.