Zaměstnanci

Ředitelka

paní Mgr. Andrea Stonjeková je ve funkci ředitelky školy od července roku 2020, ve škole působí od roku 2009 jako učitelka a vychovatelka školní družiny

Učitelé

paní Mgr. Petra Czubová působí ve škole od roku 2003, v současné době je třídní učitelkou III. třídy,
paní Mgr. Lenka Jonášová působí na škole od září roku 2005, je třídní učitelkou I.třídy speciální, zdravotníkem a školním metodikem prevence,
paní Mgr. Marcela Smolová působí ve škole od září 2018 jako učitelka,
paní Mgr. Markéta Šťastná působí ve škole od září 2018 od jako třídní učitelka II. třídy speciální a zároveň vychovatelkou školní družiny (na kratší úvazek),
paní Mgr. Renata Vágnerová působí ve škole od listopadu 2012, od září 2018 je třídní učitelkou IV. třídy a výchovným poradcem školy

Vychovatelky školní družiny

paní Dana Sychrovská působí ve škole od ledna 2011 jako asistentka pedagoga a od září 2018 jako vychovatelka školní družiny
paní Mgr. Markéta Šťastná působí ve škole od září 2018

Asistenti pedagoga

paní Lucie Bartošová působí ve škole od září 2020,
paní Lucie Brychová působí ve škole od září 2021,
paní Dana Francová působí ve škole od listopadu 2019,
paní Jana Jánská působí ve škole od září 2016,
paní Karolína Potůčková působí na škole od září roku 2017,
paní Dana Sychrovská působí ve škole od ledna 2011
paní Jana Šplíchalová působí ve škole od září 2020,

Provozní pracovníci

paní Jana Řeháková je finanční a mzdovou účetní školy od srpna roku 2015,
paní Bc. Martina Rašková je hospodářkou školy od října roku 2001, od června 2004 pracuje ve škole na kratší úvazek, od srpna roku 2013 na úvazek ještě kratší,
paní Šárka Nehybová je školnicí od února roku 2018 (na část úvazku),
paní Iveta Hušková je uklízečkou školy od září 2021(na část úvazku)

Osobní asistence

paní Martina Horníčková, zaměstnankyně neziskové organizace Centrum, z.s. ORION.

Pověřenec GDPR školy

paní Centrum investic, rozvoje a inovací, IČ: 712 18 840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové.
e-mailová adresa: vz@cirihk.cz
telefon: + 420 725 928 56

Komentáře nejsou povoleny.