Zaměstnanci

Ředitelka

paní Mgr. Andrea Stonjeková je ve funkci ředitelky od července roku 2020, ve škole jako takové od roku 2009 jako učitelka a vychovatelka školní družiny

Učitelé

paní učitelka Mgr. Petra Czubová působí ve škole od roku 2003, v současné době je třídní učitelkou III. třídy
paní Dana Francová působí ve škole od listopadu 2019 jako asistentka pedagoga
paní Jana Jánská působí ve škole od září 2016 jako asistentka pedagoga
paní učitelka Mgr. Lenka Jonášová působí na škole od září roku 2005, je třídní učitelkou speciální I.třídy, zdravotníkem a preventistou školy
paní Karolína Potůčková působí na škole od září roku 2017 jako asistentka pedagoga
paní Mgr. Marcela Smolová působí ve škole od září 2018 jako učitelka
paní Dana Sychrovská působí ve škole od ledna 2011 jako asistentka pedagoga a od září 2018 jako vychovatelka školní družiny
paní Mgr. Markéta Šťastná působí ve škole od září 2018 od jako třídní učitelka speciální II. třídy
paní učitelka Mgr. Renata Vágnerová působí ve škole od listopadu 2012, od září 2018 je třídní učitelkou IV. třídy

Provozní pracovníci

paní Jana Řeháková je finanční a mzdovou účetní školy od srpna roku 2015
paní Bc. Martina Rašková je hospodářkou školy od října roku 2001, od června 2004 pracuje ve škole na kratší úvazek, od srpna roku 2013 na úvazek ještě kratší
paní Šárka Nehybová je školnicí od února roku 2018 (na část úvazku)

Osobní asistence

V I. třídě pomáhá s žáky nejpotřebnějšími paní Martina Horníčková, osobní asistentka, zaměstnankyně sdružení ORION.

Pověřenec školy

Pověřencem školy je Mgr. Renata Vágnerová,
kontakt e-mail: rena.vagnerova@seznam.cz

Komentáře nejsou povoleny.