NAŠE ŠKOLA

Naše škola je příspěvkovou organizací zřízenou Královéhradeckým krajem (Zřizovací listina č.j. 14761/SM/2009 vydána zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 10.9.2009 s účinností od 10.září 2009).
Zařazení do sítě škol je dáno rozhodnutím MŠMT č.j. 26524/2009-21 ze dne 8.12.2009 s účinností od 1.9.2010, poslední změna je dána rozhodnutím MŠMT č.j. 38001/2013 s účinností od 1.9.2014.

Identifikátor zařízení: 600 024 334,
IČO 70152501.

Součásti organizace:
• Základní škola IZO: 110 003 519
 obor vzdělání Základní škola s kapacitou 37 žáků
 obor vzdělání Základní škola speciální s kapacitou 18 žáků
• Školní družina s kapacitou 20 žáků IZO: 110 003 527

Naše škola je samostatně zřízena pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona – vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žáci základní školy jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu „Připravíme tě do života“, č.j. zsopdka/216/2016, zpracovaném dle RVP ZV s minimálními výstupy.

Žáci základní školy speciální jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu „I tebe připravíme tě do života“, č.j. zsopdka/259/2010, zpracovaném dle přílohy RVP ZV pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

V současné době ji navštěvuje 26 žáků vzdělávajících se ve čtyřech kmenových třídách.
Žákům se věnuje 12 pedagogických pracovníků, z toho 6 učitelů, 1 vychovatelka školní družiny (s částečným úvazkem AP) a 5 asistentů pedagoga, 1 osobní asistent a 4 provozní zaměstnanci.

Součástí školy je školní družina.
Při škole působí Spolek přátel Naší školy podporující zájmové útvary a další aktivity související se vzděláváním.

Žáci, kteří úspěšně ukončí povinnou školní docházku, odcházejí do odborných učilišť.
Zde mají možnost se vyučit ve zvoleném učebním oboru (nejčastěji se jedná o práce kuchařské, zednické, pečovatelské, opravářské, truhlářské, zahradnické apod.).

„Vizí základní školy je vytváření rodinného prostředí umožňující respektovat individuální zvláštnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vedení k jejich co nejvyšší míře samostatnosti.
Realizace vzdělávání pomocí speciálních metod, propojení teorie s praxí, příprava na další vzdělávací cestu a maximální začlenění žáků do společnosti.“

Komentáře nejsou povoleny.