Poděkování

Naše škola stále navazuje mnoho nových kontaktů nejenom se zajímavými lidmi, ale i různými firmami.

Naše poděkování směřuje především:

  • našemu zřizovateli – Královéhradeckému kraji,
  • Spolku přátel Naší školy
  • Městu Dobrušce
  • Městské knihovně v Dobrušce
  • Městskému muzeu v Dobrušce
  • SDH Běstviny
  • TJ Sokol Dobruška
  • a také všem pedagogickým i provozním zaměstnancům Základní školy v Dobrušce.

Ti všichni se zasloužili o to, že máme možnost prezentovat naši školu na veřejnosti, máme dostatečné množství materiálu pro pracovní vyučování a výtvarnou výchovu, stejně tak množství sponzorských darů pro různé soutěže a hlavně máme tak skvělé pracovní prostředí pro výuku našich žáků!

Komentáře nejsou povoleny.