Poděkování

Naše škola stále navazuje mnoho nových kontaktů nejenom se zajímavými lidmi, ale i různými organizacemi.

Naše poděkování směřuje především:
 našemu zřizovateli – Královéhradeckému kraji,
 Spolku přátel Naší školy,
 Městu Dobruška,
 Městské knihovně v Dobrušce,
 Městskému muzeu v Dobrušce,
 TJ Sokol Dobruška,
 a také všem pedagogickým i provozním zaměstnancům Základní školy v Dobrušce.

Ti všichni se zasloužili o skutečnost, že máme možnost prezentovat naši školu na veřejnosti, disponujeme dostatečným množstvím materiálu pro pracovní a výtvarnou výchovu a především příznivým pracovním prostředím pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami!

Komentáře nejsou povoleny.