Rozpočet školy

Schválený finanční plán Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 na rok 2018:

Vlastní výnosy celkem (vlastní výnosy hlavní činnosti): 139.520,- Kč
Náklady celkem (náklady hlavní činnosti): 6.120.781,- Kč

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem (hlavní činnost): 5.981.261,- Kč

Schválený finanční plán Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 na rok 2019:

Vlastní výnosy celkem (vlastní výnosy hlavní činnosti): 155.550,- Kč
Náklady celkem (náklady hlavní činnosti): 7.220.416,- Kč

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem (hlavní činnost): 7.064.866,- Kč

Schválený finanční plán Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 na rok 2020:

Vlastní výnosy celkem (vlastní výnosy hlavní činnosti): 153.190,- Kč
Náklady celkem (náklady hlavní činnosti): 9.517.787,- Kč

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem (hlavní činnost): 9.364.597,- Kč
Investiční dotace a příspěvky: 1.400.000,- Kč

Schválený finanční plán Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 na rok 2021:

Vlastní výnosy celkem (vlastní výnosy hlavní činnosti): 218.320,- Kč
Náklady celkem (náklady hlavní činnosti): 9.671.489,- Kč

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem (hlavní činnost): 9.453.169,- Kč
Investiční dotace a příspěvky: 1.036.900,- Kč

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2022-2023 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

2022
Vlastní výnosy hlavní činnost: 58.000,-
Náklady hlavní činnost: 9.729.500,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 9.671.500,-

2023
Vlastní výnosy hlavní činnost: 58.000,-
Náklady hlavní činnost: 10.013.200,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 9.955.200,-

Schválený finanční plán Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 na rok 2022:

Vlastní výnosy celkem (vlastní výnosy hlavní činnosti): 288.400,- Kč
Náklady celkem (náklady hlavní činnosti): 10.335.574 Kč

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem (hlavní činnost): 10.047.174,- Kč

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2023-2024 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

2023
Vlastní výnosy hlavní činnost: 55.000,-
Náklady hlavní činnost: 10.173.700,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 10.118.700,-

2024
Vlastní výnosy hlavní činnost: 55.000,-
Náklady hlavní činnost: 10.376.100,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 10.321.100,-

Schválený finanční plán Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 na rok 2023:

Vlastní výnosy celkem (vlastní výnosy hlavní činnosti): 228.480,- Kč
Náklady celkem (náklady hlavní činnosti): 10.764.579,- Kč

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem (hlavní činnost): 10.536.099,- Kč

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2023-2024 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

2024
Vlastní výnosy hlavní činnost: 65.000,-
Náklady hlavní činnost: 10.728.400,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 10.663.400,-

2025
Vlastní výnosy hlavní činnost: 65.000,-
Náklady hlavní činnost: 10.941.700,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 10.876.700,-

Schválený finanční plán Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 na rok 2024:

Vlastní výnosy hlavní činnosti: 280.160,- Kč
Výnosy doplňková činnost: 15.000,- Kč
Vlastní výnosy celkem 295.160,- Kč
Náklady hlavní činnosti: 11.452.369,- Kč
Náklady doplňková činnost: 13.000,- Kč
Náklady celkem: 11.465.369,- Kč

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem (hlavní činnost): 11.172.209,- Kč
Výsledek hospodaření (doplňková činnost): 2.000,- Kč
Investiční příspěvky a dotace 642.000,-

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2025-2026 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

2025
Vlastní výnosy hlavní činnost: 70.000,-
Výnosy doplňkové činnosti: 20.000,-
Výnosy celkem: 90.000,-
Náklady hlavní činnost: 10.823.100,-
Náklady doplňkové činnosti: 16.000,-
Náklady celkem: 10.839.100,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 10.753.100,-
Výsledek hospodaření (doplňková činnost) 4.000,-

2026
Vlastní výnosy hlavní činnost: 70.000,-
Výnosy doplňkové činnosti: 22.000,-
Výnosy celkem: 92.000,-
Náklady hlavní činnost: 11.017.300,-
Náklady doplňkové činnosti: 17.000,-
Náklady celkem: 11.034.300,-
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost): 10.947.300,-
Výsledek hospodaření (doplňková činnost) 5.000,-

Komentáře nejsou povoleny.