Školní výlet

Ve čtvrtek 11.6.2015 celá naše škola vyrazila směrem na Českou Skalici. Naším cílem byly Ratibořice a Babiččino údolí. Školní výlet jsme zahájili prohlídkou původně barokního zámku, jež byl postaven na počátku 18. století a svou nynější empírovou podobu získal v první třetině 19. století. Zde nás přivítala kněžna Zaháňská, ke které nás uvedl její komorník Leopold. Kněžna nám představila svou krásnou schovanku Hortenzii a v hudebním salónku jsme vyslechli hudbu V. A. Mozarta v podání dobové pianistky.

Po prohlídce zámku naše kroky vedly ke Starému bělidlu. Měli jsme štěstí! Babička byla doma. Pohostila nás domácím chlebem a její milá vnoučata nám zatancovala. Naše procházka pokračovala až ke splavu, kde údajná postava Viktorky z románu Boženy Němcové Babička, utopila své novorozené dítě.

Při cestě zpět nás již před Rudrovým mlýnem vyhlížel samotný otec mlynář se svou čeládkou a pozval nás na prohlídku mlýna. Během našeho putování po kraji Boženy Němcové nám vyhládlo, a tak jsme náš výlet zakončili u stánků s občerstvením a zmrzlinou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

ZDRAVOVĚDA

Tak jako každoročně se zástupci z naší školy zúčastnili tradiční soutěže žáků základních škol praktických i speciálních „Mladý zdravotník.“

Žáci změřili své „síly“ v tradičních disciplínách jako je vybavení malé zdravotnické brašny, znalosti o Českém červeném kříži, test zdravotnických znalostí, poznávání léčivých rostlin, praktická první pomoc, doprava zraněných, obvazová technika, dopravní výchova a životospráva.

Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků se konalo 20. 5. 2015 v ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě a naši školu reprezentovali čtyři žáci (Marie Tulejová, Radek Tulej, Radek Weselak a František Tulej) 2. stupně a umístili se na 2. a 5. místě z celkového počtu šesti hlídek.

Krajského kola konaného 4. 6. 2015 v Úpici se zúčastnil stejný počet žáků ve složení Marie Tulejová, Radek Tulej, Robin Tulej a Radek Weselak. Své znalosti a dovednosti naše hlídka zúročila a umístila se na 8. a 11. místě. Výsledky se odvíjejí od zájmů a aktivity žáků, se kterou po celý rok přistupovali k přípravě na tuto soutěž.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

„Zvíře není věc, to ví každý, přec!“

Se zvířaty se můžeme kamarádit, hladit je, mazlit se s nimi, ale můžeme je i malovat. A protože rádi malujeme a tvoříme, tak se každoročně účastníme soutěže, kterou vyhlašuje Hankův dům MKZ Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s místní ZOO.
Letos proběhl již XI. ročník této výtvarné soutěže, jíž se zúčastnilo celkem 44 škol z celé ČR a porota vybírala ze 640 prací. I my jsme přispěli několika výtvory.
Porotu, jež byla složena ze známých výtvarníků, oslovila kolektivní práce žáků školní družiny naší školy.

Ryba zhotovená z hliníkových víček od jogurtů získala 3. místo v kategorii „Objekty.“
Žáci, kteří se podíleli na její výrobě, byli odměněni volnou vstupenkou do ZOO.

Ve čtvrtek 14.5.2015 jsme se s výherci vydali na výlet do nejznámější a nejkrásnější zoologické zahrady u nás, která se nachází v malebném podhůří Krkonoš.
Navštívili jsme pavilon goril, ptáků, surikat, vodní svět a africkou savanu, kde návštěvníci mohou zvířata pozorovat v jejich přirozeném prostředí.
V závěru jsme shlédli vernisáž výtvarných prací přímo v areálu ZOO. Žáci byli potěšeni, když na výstavě nalezli své výrobky.
Počasí nám moc nepřálo, ale přesto se výlet vydařil.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

„Jaro v plné parádě, všichni v dobré náladě…“

A dobrou náladu přinesli i žáci ZŠ Opočenská Dobruška seniorům do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce a do Klubu důchodců. Zde svým vystoupením vykouzlili úsměvy na tvářích babiček a dědečků. Představení zahájili básničkou o měsíci květnu, následovalo hudební a taneční pásmo, ve kterém se představily speciální třídy, a dramatický kroužek sehrál několik veselých pohádek. Umění hry na zobcovou flétnu a klávesy předvedli žáci hudebního kroužku a romskou kulturu jim svými písněmi a tancem čardášů přiblížili členové kroužku tanečního.
V závěru byla babičkám a dědečkům předána vlastnoručně vyrobená přáníčka. A stejně jako loni i děti byly odměněny za svoje vystoupení potleskem a sladkostí.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Festival národů na Krajském úřadě v Hradci Králové

Stalo se již tradicí, že 8. květen je v sídle Krajského úřadu na Pivovarském náměstí v Hradci Králové slaven jako „Den kraje“. Ani letošní rok tomu nebylo jinak.
Dopoledne bylo věnováno ocenění vynikajících osobností našeho kraje a v odpoledních hodinách probíhal na nádvoří Festival národů. Zástupci z různých koutů světa si připravili bohatou přehlídku, jež měla návštěvníky seznámit s jejich národní kulturou. Diváci mohli shlédnout hudební a taneční vystoupení s ukázkami národních oděvů. I naše škola přispěla se „svou troškou do mlýna.“ A je třeba říci, že se mezi skupinkami z Polska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu a Kazachstánu, neztratila. Ba naopak!
Naši žáci svými písněmi a tanci čardášů prezentovali romskou menšinu s její klasickou kulturou. O úspěchu svědčí to, že během našeho vystoupení nás oslovovali posluchači s nabídkami na další vystoupení. Kromě tradic a kultury národů, byla součástí programu i ochutnávka cizokrajných kuchyní. A v tento den měli návštěvníci Krajského úřadu v Hradci Králové možnost shlédnout nejen zasedací sál zastupitelstva a rady, ale také pracovnu hejtmana.
Slunečné odpoledne strávené v příjemném prostředí a s milými lidmi bylo pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Výsledková listina

Výsledková listina – „ O nejkrásnějšího velikonočního beránka.“ -3.ročník

KATEGORIE A

1. místo: Patrik Timura /20 hlasů/ SŠ a ZŠ Nové Město n. Metují
2. místo: Josef Sekal /18/ MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov
3. místo: kolektiv IV.třídy /12/ ZŠ a MŠ J.Zemana Náchod

KATEGORIE B

1. místo: kolektiv dívek 8.a 9.r., IV.tř. /74/ ZŠ a MŠ J.Zemana Náchod
2. místo : kolektiv dívek /36/ ZŠ a PrŠ Rychnov nad Kněžnou
3. místo: kolektiv žáků 5.tř. /34/ ZŠ speciální Jaroměř

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

A vítězem se stává…

Dne 30. dubna 2015 bylo oficiálně ukončeno veřejné hlasování a sečteny všechny hlasy, jimiž návštěvníci Lapidária v Dobrušce ohodnotili výrobky deseti zúčastněných speciálních škol z našeho regionu. Celkem hlasovalo 311 návštěvníků.
Vítězem se stávají všichni ti, kteří se zapojili do naší jarní výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího velikonočního beránka“ finančně podporované z Programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji a se spoluúčastí naší školy.
V kategorii A zvítězil beránek, kterého nám zaslal Patrik Timura ze SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují (20 hlasů). Na druhém místě v kategorii A se umístil beránek od Josefa Sekala z MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov (18 hlasů). A na pěkném třetím místě byl beránek ze ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod – IV. třída (12 hlasů). V kategorii B zlato získal beránek ze ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod od kolektivu dívek z 8. a 9. ročníku – II. třída (74 hlasů). Stříbrnou medaili získal beránek od kolektivu dívek ze ZŠ a PrŠ Rychnov nad Kněžnou (36 hlasů). A pomyslný bronz náleží beránkovi, který k nám dorazil ze ZŠ speciální Jaroměř od kolektivu dětí z 5. třídy (34hlasů).
Všem výhercům budou zaslány hodnotné ceny v podobě didaktických her, naučných knih a výtvarných pomůcek.
Ostatním šikovným dětem, které přispěly do soutěže svými dílky, bude zaslána drobná odměna.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Den vody v ZŠ Opočenská Dobruška

Dne 23. dubna jsme měli v naší škole projektový den v rámci environmentální výchovy, který byl nazván „Den vody“. Uskutečnil se v lokalitě „Bačetín“, v místě revitalizace bačetínského potoka.
Připravili jej pro nás pracovníci Lesů České republiky Ing. Jana Jirková, Ing. Petr Ježek, Ing. Zuzana Ježková a Ing. Petr Zvolánek.
Den byl zahájen slavnostním nástupem a troubením – začátek honu. Poté dostaly děti paletky se samolepkami, na které si během celého dopoledne mohly nasbírat šest různých přírodnin. Potom jsme se rozdělili na tři skupiny podle stanovišť. První mělo téma vodu. Děti poznávaly vodní živočichy na obrázcích. Seznámily se s vývojem žáby a nakonec si zahrály hru na ryby a raky.
Druhé stanoviště mělo téma les. Děti měly určit, komu patří druhy paroží, kůže zvířat, druhy stromů podle kůry, jehličí, listů a největším překvapením bylo vábení zvěře a zvuky zvířat. Také se nám líbilo poznávání vůní z lesa. Například smůly, sušených hub a léčivých bylin.
Třetí stanoviště byli dravci. Děti si samy vyzkoušely držet raroha, pohladit výra a nevšedním zážitkem bylo vidět zblízka malé sele divokého prasete.
Na závěr celého dne proběhlo vyhodnocení palet, rozdání odměn a opékání párků.
Počasí nám přálo a projektový den se vydařil. Nadšení sdílely nejen děti, ale i dospělí.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Sběr víček

V měsíci dubnu skončila spolupráce s Algo nadací, která již neorganizuje sběr víček. A proto jsme se rozhodli ve spolupráci se ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, pomoci sběrem víček osmileté Michalce Zahradníkové z Třebechovic pod Orebem.
Michalka od narození trpí neznámou nemocí, která připomíná dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Tato nemoc má za následek celkové zhoršení hybnosti těla, které znemožňuje pohyb a naprosto znemožňuje samostatnou chůzi. Sběrem víček bychom chtěli Michalce pomoci k nákupu speciálních kompenzačních pomůcek a rehabilitaci, a tím jí umožnit zařazení do běžného dětského života.

http://michalka-dmo.webnode.cz/

Rubriky: Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Tvoříme a pomáháme Rebece

Na internetu jsme si přečetli výzvu města Opočna, které oslovilo všechny šikovné a tvořivé lidi a děti a zapojili jsme se do akce Rebečina Křídla. Jednalo se o pomoc dívce, jež se narodila s nemocí motýlích křídel. Je to vzácné vrozené a bohužel nevyléčitelné onemocnění kůže.
My jsme pro Rebeku vyrobili několik obrázků barevných motýlků, záložky do knížky, keramické zápichy a malé samolepící motýlky. Všechny výrobky jsme odnesli do opočenského informačního centra. Následně v Kodymově národním domě v Opočně proběhne prodejní akce, kde budou nejhezčí a nejhodnotnější výrobky vydraženy a získané peníze budou odeslány na konto „Rebečina křídla.“

Rubriky: Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny