Projektový den s environmentální tématikou v opočenské Oboře.

Dne 27. 10. 2015 jsme s naší školou ZŠ Opočenská v Dobrušce zažili nevšední den. Odjeli jsme do Opočna, kde na náměstí byly dětem rozdány křížovky, které cestou k zámku vyplňovaly. Podle značené trasy jsme zámeckým parkem přešli do obory. Tam si pro nás připravili pracovníci Lesů ČR Ing. Jana Jirková a Petra Justová soutěže a hry. Na obrázcích z přírody děti hledaly zvířecí rodiny, ukrytá zvířata a napodobovaly jejich zvuky. Bezpochyby největším zážitkem byli dravci, které přivezl pan Ing. Zvolánek. Svým působivým vyprávěním nám přiblížil nejen jejich život, ale i život všech zvířat. Děti dravce nejen viděly, ale dotykem je pocítily na vlastní kůži. Mohly si je držet a hladit. Na závěr celého dne si za odměnu a šikovnost našly poklad v podobě sladkostí. Tento den jim bude připomínat přívěsek s logem Lesů ČR.

Děkujeme zaměstnancům Lesů ČR z Hradce Králové za čas, který s námi strávili, a za ochotu a péči věnovanou našim dětem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Kurz keramiky

leták keramika

Občanské sdružení přátel Naší školy, Opočenská 115, 518 01 Dobruška pořádá tradiční
KURZ KERAMIKY pro začátečníky i pokročilé v keramické dílně Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 (vedle Sokolovny).

Od 3. 11. 2015 vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hod, celkem 6 dvouhodinových lekcí pod vedením lektorky Dany Sychrovské.

Přihlášky telefonicky na tel. 739 097 655 nebo e-mailem na zsopocenska@dkanet.cz, případně na místě.

Cena: 100,- Kč za jednu lekci, šestá lekce je zdarma (celkem 500,-Kč) – cena zahrnuje příspěvek na materiál – keramickou hlínu, glazury a barvy, spotřebu elektrické energie při vytápění prostor dílny a vypalování výrobků

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Svatováclavský jarmark

V období středověku a raného novověku představovaly jarmarky výroční trhy, konané jednou do roka. V současnosti se jedná spíše o obvyklý veřejný městský trh, spojený s doprovodným kulturním programem. Nejinak tomu je i v našem městě.
V sobotu 26.9. 2015 město Dobruška opět ožilo Svatováclavským jarmarkem, kterého se naše škola každoročně účastní. Náš stánek hýřil barvami výrobků z keramiky, jež vytvořili žáci spolu s pedagogy ve školním keramickém kroužku. Návštěvníci jarmarku si zde měli možnost nakoupit keramické ptáčky, stromy, sluníčka, kočky a pejsky, anděly, hrníčky, podzimní zápichy, misky s pedigem a různé druhy svícnů. A nakupovali opravdu dost!
Celé dopoledne i odpoledne nám díky tomu velmi rychle uteklo a i přes chladnější počasí pro nás prodej byl příjemným zážitkem. Výdělek prodejní akce je finančním přínosem do Občanského sdružení Naší školy přispívající dětem na zájmové aktivity, kulturní a sportovní akce a výlety.
Děkujeme městu Dobruška za poskytnutí možnosti se jarmarku zúčastnit.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Sběr víček

I v letošním školním roce, ve spolupráci se ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, pokračujeme ve sběru víček pro Michalku Zahradníkovou z Třebechovic pod Orebem, jež trpí od narození neznámou nemocí připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Děkujeme všem, kteří se do akce již zapojili a přispěli tím na nákup kompenzačních pomůcek pro Mišičku.
Pokud byste i vy měli nepotřebná plastová víčka, můžete je donést na sběrná místa, kterými jsou ZŠ Fr. Kupky, obě budovy MŠ, Dům dětí a mládeže a ZŠ v Opočenské ulici.
Sbírají se víčka od Pet lahví, mlék, zákysů, ale také od kávy či aviváží a tekutých pracích prášků. 1kg plastových víček = 6 Kč.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Zahájení školního roku 2015/2016

Po horkém létě plném sluníčka, zážitků a koupání jsme se opět sešli se svými spolužáky, žáky a kolegy v ZŠ Opočenská, Dobruška. Přivítali jsme mezi námi i čtyři nové žáky, se kterými jsme se neoficiálně seznámili v pátek 4.9. 2015 za sokolovnou při tradičním opékání buřtů. Slunečné dopoledne nám umožnilo zahrát si i míčové a soutěživé hry.

Rubriky: Novinky, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Školní výlet

Ve čtvrtek 11.6.2015 celá naše škola vyrazila směrem na Českou Skalici. Naším cílem byly Ratibořice a Babiččino údolí. Školní výlet jsme zahájili prohlídkou původně barokního zámku, jež byl postaven na počátku 18. století a svou nynější empírovou podobu získal v první třetině 19. století. Zde nás přivítala kněžna Zaháňská, ke které nás uvedl její komorník Leopold. Kněžna nám představila svou krásnou schovanku Hortenzii a v hudebním salónku jsme vyslechli hudbu V. A. Mozarta v podání dobové pianistky.

Po prohlídce zámku naše kroky vedly ke Starému bělidlu. Měli jsme štěstí! Babička byla doma. Pohostila nás domácím chlebem a její milá vnoučata nám zatancovala. Naše procházka pokračovala až ke splavu, kde údajná postava Viktorky z románu Boženy Němcové Babička, utopila své novorozené dítě.

Při cestě zpět nás již před Rudrovým mlýnem vyhlížel samotný otec mlynář se svou čeládkou a pozval nás na prohlídku mlýna. Během našeho putování po kraji Boženy Němcové nám vyhládlo, a tak jsme náš výlet zakončili u stánků s občerstvením a zmrzlinou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

ZDRAVOVĚDA

Tak jako každoročně se zástupci z naší školy zúčastnili tradiční soutěže žáků základních škol praktických i speciálních „Mladý zdravotník.“

Žáci změřili své „síly“ v tradičních disciplínách jako je vybavení malé zdravotnické brašny, znalosti o Českém červeném kříži, test zdravotnických znalostí, poznávání léčivých rostlin, praktická první pomoc, doprava zraněných, obvazová technika, dopravní výchova a životospráva.

Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků se konalo 20. 5. 2015 v ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě a naši školu reprezentovali čtyři žáci (Marie Tulejová, Radek Tulej, Radek Weselak a František Tulej) 2. stupně a umístili se na 2. a 5. místě z celkového počtu šesti hlídek.

Krajského kola konaného 4. 6. 2015 v Úpici se zúčastnil stejný počet žáků ve složení Marie Tulejová, Radek Tulej, Robin Tulej a Radek Weselak. Své znalosti a dovednosti naše hlídka zúročila a umístila se na 8. a 11. místě. Výsledky se odvíjejí od zájmů a aktivity žáků, se kterou po celý rok přistupovali k přípravě na tuto soutěž.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

„Zvíře není věc, to ví každý, přec!“

Se zvířaty se můžeme kamarádit, hladit je, mazlit se s nimi, ale můžeme je i malovat. A protože rádi malujeme a tvoříme, tak se každoročně účastníme soutěže, kterou vyhlašuje Hankův dům MKZ Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s místní ZOO.
Letos proběhl již XI. ročník této výtvarné soutěže, jíž se zúčastnilo celkem 44 škol z celé ČR a porota vybírala ze 640 prací. I my jsme přispěli několika výtvory.
Porotu, jež byla složena ze známých výtvarníků, oslovila kolektivní práce žáků školní družiny naší školy.

Ryba zhotovená z hliníkových víček od jogurtů získala 3. místo v kategorii „Objekty.“
Žáci, kteří se podíleli na její výrobě, byli odměněni volnou vstupenkou do ZOO.

Ve čtvrtek 14.5.2015 jsme se s výherci vydali na výlet do nejznámější a nejkrásnější zoologické zahrady u nás, která se nachází v malebném podhůří Krkonoš.
Navštívili jsme pavilon goril, ptáků, surikat, vodní svět a africkou savanu, kde návštěvníci mohou zvířata pozorovat v jejich přirozeném prostředí.
V závěru jsme shlédli vernisáž výtvarných prací přímo v areálu ZOO. Žáci byli potěšeni, když na výstavě nalezli své výrobky.
Počasí nám moc nepřálo, ale přesto se výlet vydařil.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

„Jaro v plné parádě, všichni v dobré náladě…“

A dobrou náladu přinesli i žáci ZŠ Opočenská Dobruška seniorům do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce a do Klubu důchodců. Zde svým vystoupením vykouzlili úsměvy na tvářích babiček a dědečků. Představení zahájili básničkou o měsíci květnu, následovalo hudební a taneční pásmo, ve kterém se představily speciální třídy, a dramatický kroužek sehrál několik veselých pohádek. Umění hry na zobcovou flétnu a klávesy předvedli žáci hudebního kroužku a romskou kulturu jim svými písněmi a tancem čardášů přiblížili členové kroužku tanečního.
V závěru byla babičkám a dědečkům předána vlastnoručně vyrobená přáníčka. A stejně jako loni i děti byly odměněny za svoje vystoupení potleskem a sladkostí.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Festival národů na Krajském úřadě v Hradci Králové

Stalo se již tradicí, že 8. květen je v sídle Krajského úřadu na Pivovarském náměstí v Hradci Králové slaven jako „Den kraje“. Ani letošní rok tomu nebylo jinak.
Dopoledne bylo věnováno ocenění vynikajících osobností našeho kraje a v odpoledních hodinách probíhal na nádvoří Festival národů. Zástupci z různých koutů světa si připravili bohatou přehlídku, jež měla návštěvníky seznámit s jejich národní kulturou. Diváci mohli shlédnout hudební a taneční vystoupení s ukázkami národních oděvů. I naše škola přispěla se „svou troškou do mlýna.“ A je třeba říci, že se mezi skupinkami z Polska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu a Kazachstánu, neztratila. Ba naopak!
Naši žáci svými písněmi a tanci čardášů prezentovali romskou menšinu s její klasickou kulturou. O úspěchu svědčí to, že během našeho vystoupení nás oslovovali posluchači s nabídkami na další vystoupení. Kromě tradic a kultury národů, byla součástí programu i ochutnávka cizokrajných kuchyní. A v tento den měli návštěvníci Krajského úřadu v Hradci Králové možnost shlédnout nejen zasedací sál zastupitelstva a rady, ale také pracovnu hejtmana.
Slunečné odpoledne strávené v příjemném prostředí a s milými lidmi bylo pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny