Uzavření školy od 1.3.2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vláda ČR rozhodla o uzavření škol zřízených dle §16 odst. 9. školského zákona, a to od 1. 3. 2021.
O způsobu distančního vzdělávání budou rodiče informováni. O návratu do škol také.

Rubriky: Novinky, Školní rok 2020/2021 | Napsat komentář

Krásné vánoční svátky

Vážení rodiče,
z rozhodnutí vlády byly na 21.12. a 22.12.2020 stanoveny pro žáky ZŠ dny volna a výuka tedy nebude probíhat.

Jménem všech zaměstnanců školy přejeme žákům i rodičům příjemné prožití vánočních svátků a klidný rok 2021.

Nástup žáků po vánočních prázdninách je v pondělí 4. ledna 2021.
O případných změnách budete informováni.

Rubriky: Novinky, Školní rok 2020/2021 | Napsat komentář

Provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona.
Žáci se budou vzdělávat dle běžného rozvrhu.
Obědy a školní družina budou zajištěny.

Mgr. Andrea Stonjeková, ředitelka školy

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2020/2021 | Napsat komentář

Uzavření speciálních škol od 2.11.2020

Vážení rodiče, žáci,

vzhledem k uzavření speciálních škol od pondělí 2. 11. 2020 přechází výuka z prezenční formy na formu distanční, o jejímž způsobu budete informováni.
Tento způsob výuky je pro žáky povinný!

Prosíme rodiče, aby žáky podpořili, v případě potřeby jim pomohli, a v nesnázích se obrátili na třídní učitele telefonicky ( popř. na 602 266 986).

Všem rodičům děkujeme za spolupráci a věříme, že společně to zvládneme!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Volný čas, Školní rok 2020/2021 | Napsat komentář

Vítězství družstva mladších žáků ZŠ Opočenská ve Sportovním desetiboji

XXVIII. ročník tradičního Sportovního desetiboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který již tradičně pořádala Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, se uskutečnil v Kostelci nad Orlicí 24. 9. v areálu kempu Orlice pod záštitou a s finanční podporou Královéhradeckého kraje. V disciplínách, jako například šipky, postřehový závod, kop na bránu, slalom s míčkem na držáčku, chytání míčku, hod na cíl, bowling nebo slackline, soutěžili dívky a chlapci v mladší a starší kategorii ve věku 8 až15 let. Přijeli jsme všichni natěšení, neboť se jednalo o první společnou akci od březnového nástupu koronavirové epidemie.

Na toto klání se mladí sportovci poctivě připravovali v hodinách tělesné výchovy. Nejvíce zabodovala tříčlenná hlídka našich nováčků ve složení Josef Mirga, David Ferko a Adam Szénegetö, která tak v celkovém pořadí zaslouženě vybojovala první místo. V jednotlivých disciplínách se jim podařilo bezchybně plnit téměř všechny úkoly, a tím se i vyhnout přidělení trestných bodů. Jejich radost z úspěchu byla obrovská a znásobená i oceněním – hodnotnými cenami pro každého z vítězů.

Soutěžící po celé dopoledne doprovázela příjemná atmosféra, k níž nemalým dílem přispělo nejen příznivé počasí, ale i spolužáci závodníků, kteří je povzbuzovali k dosažení co nejlepších výkonů.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Užíváme si, Výletujeme | Komentáře nejsou povoleny

Co je nového v ZŠ Opočenská?

V základní škole v Opočenské ulici v Dobrušce se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nezvládají vzdělávání v běžné základní škole. V letošním školním roce jsou ve škole otevřeny 4 třídy – 2 třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením a 2 třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni pomocí speciálních metod a postupů a během vyučování se jim věnují i asistenti pedagoga.

Po letošních hlavních prázdninách na žáky i pedagogické pracovníky čekalo překvapení. Během dvou měsíců ve škole došlo k rekonstrukci sociálních zařízení v 1. a 2. podlaží a vybudování bezbariérových sociálních zařízení, kterými škola dosud nedisponovala. Rekonstrukce byla financována zřizovatelem školy, jímž je Královéhradecký kraj a realizovala ji firma Bravado z Opočna.

Ve čtvrtek 10. září 2020 ředitelka školy Mgr. Andrea Stonjeková přivítala zástupce Královéhradeckého kraje paní náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinu Berdychovou a paní Mgr. Janu Fišerovou, dále zástupce města Dobrušky pana místostarostu Miroslava Sixtu a paní Bc. Martinu Raškovou, kteří školu navštívili, aby si prohlédli zrekonstruované prostory a zhodnotili dokonanou akci. Na slavnostní otevření byla pozvána i bývalá ředitelka školy paní Mgr. Dagmar Macková, bez níž by nebyla rekonstrukce započata a jednatel firmy Bravado pan Gustav Gábor, bez níž by nebyla dokončena.

Náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje paní Mgr. Martina Berdychová kromě nově zrekonstruovaných prostor navštívila i žáky ve třídách, popřála jim úspěšný nový školní rok a poděkovala pedagogickým pracovníkům za jejich trpělivost a péči o žáky, kteří vyžadují individuální přístup.

Tímto bychom chtěli za žáky a zaměstnance školy současné i budoucí poděkovat za vstřícný přístup a podporu ze strany zřizovatele i ostatních zúčastněných a věříme, že i druhá etapa rekonstrukce rozvodů vody plánovaná na příští hlavní prázdniny, dopadne stejně dobře.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Upřesňující informace k zahájení školního roku 2020/2021

Prosíme všechny rodiče (zákonné zástupce), aby v úterý 1. 9. 2020 v 7.30 hodin doprovodili své děti do školy.
- podání informací o provozu školy vzhledem ke Covid-19
- v 8.30 hodin – jednání s pracovníky Speciálního pedagogického centra

V případě příznivého počasí proběhne slavnostní přivítání na dvoře školy. Pokud se bude konat ve vnitřních prostorách školy, prosíme rodiče, aby použili ochrannou roušku. Žáci a paní učitelky roušky mít nemusí.

Pro návštěvy školy:
Prosíme, aby osoby, které navštíví školu, použili u vchodu dezinfekci a ve vnitřních prostorách školy ochrannou roušku.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Rubriky: Novinky, Školní rok 2020/2021 | Napsat komentář

Poděkování paní ředitelce Mgr. Dagmar Mackové

Poslední červnový den odstoupila z vedoucího pracovního místa ředitelky školy ZŠ Opočenská Mgr. Dagmar Macková, která ve své funkci působila patnáct let.
Ve školství pracovala od roku 1970, absolvovala studium na střední pedagogické škole a získala tak vzdělání učitelky mateřské školy a vychovatelky. Na ZŠ Opočenská učila od roku 1990, při zaměstnání vystudovala Pedagogickou fakultu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové – učitelství pro 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika mladšího školního věku.

Vážená paní ředitelko, touto cestou bychom vám chtěli poděkovat za dlouholetou práci v Základní škole v Opočenské ulici. Jistě není jednoduché řídit školu, kde se vzdělávají žáci s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, ale vy jste se tohoto nelehkého úkolu zhostila s trpělivostí, vytrvalostí a odhodláním.

Máme dojem, že prosté děkujeme, nestačí…
Děkujeme vám tedy veřejně a přejeme do dalších let na zaslouženém odpočinku hodně zdraví a radost ze společně strávených chvil se svými blízkými.

Zaměstnanci ZŠ Opočenská, Dobruška

Rubriky: Novinky, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Oznamujeme rodičůmDopis zák.zástupcům 28.5.2020

Rubriky: Novinky, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Mimořádné opatření

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání

tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

zakazuje

osobní přítomnost žáků základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování a žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální.

Tyto školy budou i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny