Oznamujeme rodičůmDopis zák.zástupcům 28.5.2020

Rubriky: Novinky, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Mimořádné opatření

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání

tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

zakazuje

osobní přítomnost žáků základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování a žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální.

Tyto školy budou i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – koronavirus

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ dle nařízení Ministerstva zdravotnictví s platností ode dne 11.března 2020 odpadá výuka v naší škole !!!
Nařízení platí do odvolání, sledujte informace v médiích

Ředitelům škol a školských zařízení
Věnujte prosím pozornost přiloženému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví!

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

S přáním příjemného dne

Mgr. Jan Dvořák
odbor školství │oddělení primárního a zájmového vzdělávání

Mimořádné opatření


Mimořádné opatření

Rubriky: Novinky, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Masopustní rej v ZŠ Opočenská

Maškary k nám přišly, hej!
Začal masopustní rej.
Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále…
Všichni nás zvou, hej, hej, hej, na maškarní rej!

A tak jsme pozvání přijali a v úterý 25. února jsme všichni vyrazili do školy v netradičním oblečení. Karneval začal jako vždy přehlídkou masek. V rytmu hudby se vlnili vodníci, čerti, černokněžníci, kuchařka, zahradníci, zedníci, kočičky, vojáci a ještě spousta dalších masek.
K zábavě přispěli i nejstarší žáci školy, kteří připravili pro zúčastněné různé soutěže. Masky si mohly poměřit své síly, zjistit své dovednosti a schopnosti, svou šikovnost a trpělivost. A pak už se jenom ozvalo: „Všichni na parket, prosím!“ a začala maškarní diskotéka.…

Na konci masopustní veselice
vyhládlo nám převelice,
tak jsme slupli hned
koblížek sladký jako med.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Živá zahrada

Jaro pomalu ťuká na dveře, na zahrádkách kvetou jarní květiny a každé ráno nás svým zpěvem budí ptáci. Právě v tuto dobu již několik let navštěvují naši školu odborníci z mezinárodní ochranářské organizace A Rocha se sídlem v Dobrém, aby žákům ukázali další krásy, bohatství a cenu přírodního prostředí. Protentokrát se zaměřili na živou zahradu. Žáci byli jako vždy rozděleni podle věku do dvou skupin. Mladší žáci získali teoretické poznatky o živé zahradě a ti starší využili svých dovedností při výrobě ptačích budek.
Pan Filip Laštovic skupině mladších žáků názorně předvedl a vysvětlil rozdíly mezi uměle vytvořenou a živou zahradou. Během programu se žáci seznámili s tím, co člověku i zvířatům z volné přírody škodí a zároveň, co jim prospívá. Součástí přednášky byla i videoprojekce, pomocí níž lektor žákům ukázal nejrůznější možné prvky přeměny sterilní zahrady v živý biotop. Žáci si své nové poznatky poté vyzkoušeli při interaktivní hře a na konci aktivity bylo jejich úkolem namalovat obrázky živé zahrady, které následně putovaly do ekocentra. Jedním z možných prvků je právě i ptačí budka, která do zahrady naláká různé druhy ptáků, do jejíž výroby se pustila za pomoci instruktorů z ekocentra skupina starších žáků. V závěru se obě skupiny sešly v tělocvičně a vzájemně se pochlubily svými díly v podobě obrázků a ptačích budek. A že bylo vážně čím!
Děkujeme zaměstnancům organizace A Rocha za příjemně strávené dopoledne, které přispělo k získání nových informací a praktických zkušeností.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis pro školní rok 2020/2021 se koná ve středu 29.4.2020.
Všechny potřebné informace naleznete na plakátku k zápisu.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

17. Den otevřených dveří naší školy

Přijměte, prosím, pozvání na již 17. Den otevřených dveří, který se koná v úterý 14.4.2020.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce

Podzimní měsíce jsou v naší škole spojeny s každoroční návštěvou knihovny v Dobrušce. V letošním roce vyšel tento datum na pondělí 25. listopadu, a tak všichni žáci vyrazili na předem domluvenou exkurzi. Byli zvědaví, co se zde od minulé návštěvy změnilo a jaké knižní poklady tam objeví.

V půl desáté paní knihovnice přivítala natěšené žáky 1. stupně. Úvodem je seznámila s řádem knihovny, výpůjčním řádem a vysvětlila podle jakého „klíče“ jsou zde knihy řazeny. Poté se malí čtenáři rozběhli po oddělení, a každý si našel právě tu knížku, která ho zajímala.

V deset hodin pak malé čtenáře vystřídali žáci druhého stupně, kteří se dozvěděli, v čem spočívá práce knihovnice a strávili příjemný čas ve společnosti asi 40 000 knížek a milé paní knihovnice. Škoda, že bylo tak málo času. Vůbec by dětem nevadilo strávit zde celé dopoledne. Všichni jsme odcházeli s pěkným zážitkem.

Děkujeme paní knihovnici za její čas i snahu vzbudit u dětí zájem o čtenářství a těšíme se na další spolupráci.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ OPOČENSKÁ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V pondělí 9. prosince zavítali žáci ZŠ Opočenská pod vedením svých paní učitelek do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce, aby zde přítomným seniorům zpříjemnili předvánoční čas.

Koledy, básničky, zpěv a rozesmáté tváře dětí navodily příjemnou atmosféru. Babičky měly možnost poslechnout si písně se zimní tématikou, nechyběla ani vánoční poezie a vystoupení tanečního a hudebního kroužku.

Řada přítomných se rázem ocitla ve svých vzpomínkách na krásně prožité vánoční chvíle se svými blízkými u vánočního stromku a zažívala společně s dětmi pěkný čas adventu.

V závěru vystoupení byly děti odměněny potleskem a sladkostmi jako poděkování za jejich snahu a žáci potom předali každému ze seniorů vlastnoručně vyrobené přáníčko a popřáli jim krásné Vánoce.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Škola hrou

Dne 24. října 2019 se starší žáci ZŠ Opočenská zúčastnili soutěže „ŠKOLA HROU“ v Opočně.
Cílem odborné školy bylo seznámit žáky hravou formou s učebními obory, které se zde vyučují.
Sestavili jsme dvě tříčlenná družstva, která si vyzkoušela například ozdobit tykvičku, vyzdobit dárkovou krabičku, v keramické dílně vytvořit krajinku, uplést housky, nazdobit chlebíčky, vyměnit svíčky u motoru, odmontovat a opět namontovat kolo u auta a další soutěžní úkoly.
Děti plnily zadané úkoly se zájmem a za svoji činnost sbíraly body. V celkovém pořadí se naše družstva umístila na velice pěkném pátém a jedenáctém místě ze šestnácti.
Ze soutěže plné pěkných dojmů si všichni odvezli drobné dárky a budou přemýšlet, jaký obor si případně zvolí pro své další studium.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny