Svátky jara

Svátky jara

Základní škola Dobruška v Opočenské ulici vyhlásila pod záštitou Královéhradeckého kraje soutěž pro praktické a speciální školy „O nejkrásnějšího velikonočního zajíčka.“

Výrobky budou vystaveny v lapidáriu, v budově MěÚ Dobruška na nám. F.L.Věka  č.p. 11, ve dnech od 4. do 28. dubna 2014, kdy při prohlídce budou moci návštěvníci hlasovat a utvořit takzvanou „lidovou porotu.“

Každý může svým hlasem přispět k výběru nejlepší práce a jejího ocenění. Slavnostní zahájení se uskuteční 10. dubna v 17.00 hodin. Při této příležitosti se představí žáci naší školy v krátkém hudebním vystoupení.

Přijďte i vy s námi slavnostně přivítat svátky jara.

Dagmar Macková

ředitelka školy

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

SBÍREJ VÍČKA

Nadační fond ALGO byl zřízen s cílem pomáhat těm, kdo pomoc skutečně potřebují, kteří jsou bezbranní, nemocní a nemohou si proto pomoci sami. Od svého vzniku pomohl již sedmnácti potřebným.

Akci zorganizovala ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce ve spolupráci se ZŠ Opočenskou v Dobrušce a postupně se připojily i další instituce a soukromé osoby. Poslední aktivitou byla akce: „ Sbírej víčka pro Petříčka.“ Celkem bylo nasbíráno přes sto šedesát tři kilogramů víček.

Rádi bychom v této činnosti pokračovali dále, a pomohli tím Michaele, další žákyni naší školy, která je odkázána na invalidní vozík a jen těžko by dosáhla na věci, jež se většině z  nás zdají být samozřejmé.

Sbíráme víčka od PET lahví a mléka. Jeden kilogram rovná se 3,- až 6,- Kč. Krabice na víčka najdete nejenom v naší škole, ale také v ostatních dobrušských školách a školkách. 

 Přidejte se k nám! Děkujeme!!!                                                                                                    

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Uspěli jsme!!!

Vyhodnocení 20. ročníku soutěže „VÁNOCE A BETLÉM“

betlemy

Slavnostní vyhodnocení a předávání věcných cen proběhne v pátek 21. 3. 2014 od 13:00 hod. v prostorách Městského muzea v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí.

Výsledky podle jednotlivých kategorií:

kategorie D

1. místo – Lenka Rumpíková 15 let, ZŠ Dobruška

1. místo – Růžena Šrobánková 14 let, ZŠ a MŠ Libchavy

3. místo – Vladimíra Jarošová 15 let, ZUŠ Dvořákova, Moravský Beroun

Gratulujeme!!!!!

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Další projektový den

V pořadí již třetí projektový den, jenž se týká programu zaměřeného na prevenci rizikového chování „Nikdy není příliš pozdě ani příliš brzy“, a který je financován z drobného programu Královéhradeckého kraje, proběhl na naší škole 15. ledna 2014.

Ve všech třídách bylo od rána rušno, děti plnily úkoly zadané třídními učitelkami k danému tématu a vyvrcholením byla beseda se zástupci Policie ČR, a to s Mgr. por. Alenou Kacálkovou, mluvčí preventivně informačního oddělení územního odboru Rychnov nad Kněžnou a npor. Lubošem Peterou z obvodního oddělení v Dobrušce.

Zmínění policisté srozumitelnou formou žákům ukázali jak předcházet rozvoji rizikového chování, zvyšovat právní vědomí v oblasti specifické primární prevence a zastavit tak možné progrese rizikového chování. Předali informace v oblasti bezpečnosti silničního provozu, šikaně, kyberšikaně i drogách. Vysvětlili, co je přestupek, a co trestný čin. Zároveň ochotně odpovídali na dotazy a v závěru předali škole naučné materiály.

Povídání bylo velice poutavé, o čemž svědčila pozornost dětí. Jindy neklidní žáčkové hltali každé slovo, a chvílemi s otevřenými ústy. Budu doufat, že splnilo i svůj záměr.

Děkujeme.

Za celou školu Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Soutěž „ O nejkrásnějšího velikonočního zajíčka“

I v letošním roce jsme pro děti připravili velice zajímavou soutěž – tvořte libovolnou technikou a svá díla  označená Vaším jménem zašlete na adresu naší školy.

Těšíme se!

Bližší informace: ZAJÍČEK

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Z Á P I S dětí do 1.třídy základní školy

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

vyhlašuje

 

Z Á P I S

 dětí do 1.třídy základní školy,

 který se koná

 v úterý 11. února 2014  od 9.30 – 14.00hod.

 Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.

Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, event. zpráva o psychologickém či jiném důležitém zdravotním vyšetření.

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Rubriky: Novinky, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Dopoledne v knihovně

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 jsme se žáky naší školy navštívili  Městskou knihovnu v Dobrušce. Paní knihovnice Mgr. Ilona Melicharová přivítala všechny děti a velice vtipnou a zábavnou formou je seznámila s chodem knihovny – rozdělení, výpůjčky atd. Některé děti už do knihovny chodí a znají její výhody – nemusí si každou knížku kupovat, ale jen si ji vypůjčit.

Paní knihovnice vybrala obrázky z večerníčků, které děti dobře znaly a měly za úkol je uhodnout.  Šlo jim to velmi dobře, poznaly úplně všechny pohádkové postavičky. Potom přišla na řadu četba. Děti si samy mohly vybrat knížku, ze které by rády slyšely příběh. Menším, ze speciálních tříd, ukázala knížky se zvířátky a přečetla všem krátký příběh o tom, jak jel Myšák k babičce. Následně si  vybarvovaly připravený obrázek s Myšákem. Starším dětem dávala složitější hádanky. Chlapci měli uhodnout pracovní nářadí, dívky části oblečení a kuchyňské potřeby. V rámci relaxace měly děti možnost si pohrát v koutku k tomuto určeném.

Dětem se čas strávený v knihovně velmi líbil, a proto bychom rádi ocenili přístup paní knihovnice a pochválili ji za předem připravené a velmi poutavé vyprávění.

Rubriky: Co všechno děláme, Učíme se, Užíváme si | Napsat komentář

Sbírej víčka pro Petříčka

Den 21. listopad je nejen Světovým dnem pozdravů, ale pro naši školu i dnem dobrých skutků.

Dnes jsme navštívili základní školu Fr. Kupky v Dobrušce, kde se učitelé se svými žáky rozhodli zapojit do celorepublikové akce, která pomáhá dětem s tělesným, mentálním či smyslovým postižením. Jde o sběr plastových víček, jímž přispívají na nákup kompenzačních pomůcek, na rehabilitační pobyty v léčebnách a lázních, polohovací postele, kočárky, terapie…

Chlapcem, kterému později vybrané peníze budou předány, je žák 1. speciální třídy naší školy ZŠ Opočenská v Dobrušce. Proto jsme se do sběru víček rozhodli zapojit i my. Pro Péťu, který je od narození nevidomý a má jen jednu nohu, je tato pomoc velkým přínosem. Péťa žije jen s maminkou a svým starším bratrem, na kterých je zcela závislý. Vybranými penězi přispějeme na nákup kompenzační pomůcky v podobě  skládací  matrace. 

Do sbírky se postupně zapojují další instituce a lidé, kteří chtějí pomoci.

Člověk najednou kolem sebe vidí, kolik odpadu se všude povaluje, a přitom jde o víčka, která pomáhají! Pokud se rozhodnete vykonat dobrý skutek i Vy, předem Vám za Péťu děkujeme!

I Vaše pomoc bude vítána!

Rubriky: Co všechno děláme, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Projektový den v ZŠ Opočenská – prevence rizikového chování

Stojím na chodbě a poslouchám…  Pokud by mi někdo zavázal oči a nevěděla bych, kde jsem, asi bych to neuhodla. Ze všech stran se totiž ozývají slova jako šikana, agresor, oběť, kouření, záškoláctví, krádeže. Jen tu a tam zaslechnu slovíčka děkuji, prosím, rodina, táta a máma. Nebudu vás již déle napínat. Jsem v ZŠ Opočenská, je 22. října a žáci dnes mají projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování.

Na konci loňského školního roku byl našimi pedagogy podán grant na prevenci rizikového chování. A hle… jeho realizace byla odsouhlasena, a my se do ní s chutí pouštíme. Projekt je rozložen do celého školního roku. Pro jednotlivé třídy byla rozdělena témata a každý z vyučujících si svůj první projektový den připravil sám, dle svých představ.

Tématem obou tříd speciálních je „Umíme se chovat a jednat?!“. V první speciální třídě se věnovali slušnému chování. Četli si z knížky Ladislava Špačka „Dědečku, vyprávěj“, následně si několik scének z knížky předvedli. Využili interaktivní tabule k řešení modelových situací a nakonec si zahráli hru „Nešťourej se v nose“, která dětem hravou formou přibližuje základy slušného chování.

Ve druhé třídě speciální se věnovali tématu rodina. Paní učitelka si na pomoc přivedla svou malou dcerku a prostě si se všemi žáky zahráli na rodinu. Představili si jednotlivé členy rodiny, ujasnili si všechny příbuzenské vztahy. Vyzkoušeli si, jak pečovat o dítě, věnovali se úklidu a domácím pracím a vyrobili si dům, do kterého namalovali všechny členy svých rodin. Projektový den zakončili oslavou narozenin děťátka.

A teď pozor! Ze třetí třídy se právě ozývají ta ošklivá slova jako šikana, agresor, oběť… Žáci této třídy se zabývali právě tímto tématem. Nejprve si vytvořili pravidla třídy a ujasnili si, jak se k sobě vzájemně chovat. Klubíčko přátelství jim ukázalo tu správnou cestu a při prezentaci na interaktivní tabuli již žáci sami věděli, co je dobře a co špatně. Po zhlédnutí prezentace o šikaně, si ještě vyrobili záložky se symboly kamarádství a vymodelovali postavičky lidí.

Ve vedlejší čtvrté třídě se věnovali tématu kouření a zdravému a nezdravému životnímu stylu. Žáci sami poukázali na důvody proč nekouřit, a na následky kouření. Vzhledem k tomu, že naše škola je zapojena do projektu „Normální je nekouřit“, mohli využít tento materiál v dnešní den. Zhlédli prezentaci, zahráli si domino a vyrobili plakáty se zdravou a nezdravou výživou.

A čemu jsme se ještě nevěnovali? Záškoláctví a krádežím. Na záškoláctví se zaměřili v páté třídě. Na základě filmu „ Sandřina cesta za záškoláctvím“ vyhledali obrázkové materiály na počítači. Vyplnili dotazník k tématu a vyrobili nástěnku s prezentací svých výrobků.

A nakonec krádeže.  Žáci si nakreslili výkresy k danému tématu, přečetli několik zajímavých článků a vše si vyzkoušeli na modelových situacích. V závěru zhlédli film „Zlodějka“ a ujasnili si, co je správné a co špatné.

Tak a máme to za sebou… Děti však nevedeme jen ke slušnému chování a říkání „kouzelných slovíček“, ale vůbec ke správnému  postoji k životu, ke světu, k řešení problémů, k respektu k ostatním lidem, k nemocným, starým, postiženým. Toto působení je o to hlubší, že je prováděno trvale a s chutí. Věřím, že se nám to všem později vrátí.

Rubriky: Co všechno děláme, Učíme se, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

Jako již tradičně se v Dobrušce 28. září konají Svatováclavské slavnosti. Kromě jiných kulturních akcí, lidových tradic a historických slavností se koná i řemeslný jarmark, kterého se naše škola aktivně účastní.

Náš stánek s keramikou, vytvořenou žáky a pedagogy ve školním keramickém kroužku, jsme postavili na předem určeném místě. Se stavěním nám ochotně přišli pomoci chlapci z naší školy. Měli jsme obrovské štěstí, že od samého rána na nás svítilo slunko, které se toho dne snažilo ze všech sil.

Prodávání ve stánku jsme protentokrát pojali stylově. Vypůjčili jsme si dobové kostýmy, což si myslíme, že mělo obrovský úspěch.

Na řemeslný jarmark se vždy sjíždí velká spousta prodávajících, a tak je celé dobrušské náměstí obvykle zaplněno i hemžícími se rodinkami, které využívají této události ke společně strávenému času.

Celé dopoledne i část odpoledne nám uteklo velmi rychle. Prodávání pro nás bylo příjemnou činností, která pomáhá získat finance do Občanského sdružení školy přispívající dětem na zájmové aktivity, výlety a kulturní akce.

Děkujeme městu Dobruška za poskytnutí možnosti se této akce zúčastnit a doufáme, že tradice zůstane i nadále tradicí.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Volný čas, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář