Nejkrásnější velikonoční kuřátko

Rubriky: Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis do 1. třídy naší školy

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 vyhlašuje
Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy,

který se koná v úterý 9. února 2016 od 9.30 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.
Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte,
zpráva o psychologickém či jiném důležitém vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

OPOŽDĚNÝ VÁNOČNÍ DÁREK

Současná doba s sebou přináší nejen pokrok a rozvoj ve všech oblastech našeho života, ale i spoustu negativních celospolečenských jevů, se kterými se každodenně setkáváme. Vidíme mnoho násilí, agrese, kriminality, intolerance, rasismu, xenofobie, závislostí a dalších variant rizikového chování.

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli na naši školu pozvat pana Radoslava Bangu se svým hudebním programem zaměřeným na prevenci rizikového chování „Když chceš, tak to dokážeš.“ Tato akce byla umožněna díky zpracovanému projektu z prevence rizikového chování „Nejsme tak silní, abychom nepotřebovali pomoc,“ který naše škola na základě vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje získala.

Pan Radoslav Banga, známý také pod pseudonymem Gypsy, je rapper, hudebník, zpěvák a textař romského původu. Pochází z problematické rodiny, ve které docházelo k domácímu násilí. V patnácti letech se ocitl na ulici a i přesto, že jeho dětství nebylo jednoduché, dokázal na sobě zapracovat a zúročit svůj talent. Díky tomu jsme si mohli vyslechnout jeho poutavé dvouhodinové vyprávění prokládané autorskými písněmi, jež umocňovaly danou atmosféru.

Pan Radoslav Banga se svým programem snažil posílit v našich žácích přesvědčení, že budoucnost je v rukou každého z nich a také, že každý, ač to tak právě teď nevypadá, má možnost prožít smysluplný a plnohodnotný život.

Součástí programu bylo i aktivní zapojení žáků a rodičů, kteří byli na tuto akci pozváni. Na závěr proběhla diskuze, autogramiáda a společné fotografování.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Pozor, člověk !

V předposlední den před vánočními prázdninami žáci ze ZŠ Opočenská dorazili do školy dříve než obvykle. Jeli totiž na kulturní výlet do Hradce Králové. Tato akce byla umožněna díky zpracovanému projektu z etické výchovy „Pozor člověk,“ který naše škola na základě vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje získala. Na místo jeli objednaným autobusem a v Hradci Králové se rozdělili.

Žáci 1. stupně navštívili místní planetárium, kde pro ně byl připraven program s astronomickou pohádkou, ukázkou dalekohledů a kyvadla, prohlídkou nakloněného kruhového sálu s polokulovou projekční plochou, na kterou jim byly promítány jednotlivá souhvězdí. Program byl velmi poutavý, děti zaujal, neboť byl přizpůsoben jejich věku.

Žáci 2. stupně shlédli moderně zpracovaný soubor balad K. J. Erbena Kytice v Klicperově divadle. Před vstupem do divadla si odložili své oblečení do šatny a byli poučeni o chování v divadle. Po celou dobu návštěvy divadla nikdo nebyl napomínán, všichni se chovali slušně, za což si zaslouží velkou pochvalu.

Tato akce nebyla první z výše uvedeného projektu. Absolvovali již návštěvu Střední odborné školy v Novém Městě nad Metují s praktickou ukázkou stolničení. V jarních měsících nás ještě čeká návštěva Nového Města nad Metují s komplexní prohlídkou zámku.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ OPOČENSKÁ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Řekneme-li Vánoce, pojí se nám toto kouzlené slůvko se slavnostním rozsvícením vánočního stromku, zpíváním koled a vánočními tradicemi. Jednou z nich se pro naši školu stalo vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce. Tomuto vystoupení předcházelo několikatýdenní nacvičování, které jsme poté zúročili v úterý 15. prosince. Babičky a dědečkové měli možnost shlédnout pohádku O třech medvědech a zlé babce a scénku Hepčí, poslechli si několik vánočních koled, a nechyběla ani trocha vánoční poezie v podání nejmladších děti naší školy.

V závěru vystoupení byly děti odměněny potleskem a sladkostmi a senioři zase přáníčky, které pro ně děti vlastnoručně vyrobily.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Volný čas, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Tři králové

V letošním roce jsme se poprvé zapojili do tříkrálové sbírky ve smyslu jejího uskutečnění.
Farní charita v Dobrušce nás požádala o pomoc, a my jsme velice rádi vyhověli
- naše děti vyrobily pro charitu 50 komet, které zdobily koledníky v sobotu 9.1.2016.
A jelikož je chlapci s panem učitelem Henclem v pracovním vyučování vyráběli velice kvalitně (viz fotogalerie), vydrží určitě i roky další. Do prací se zapojily i děti z družiny, které komety obkreslily.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Kultura na talíři

Základní škola Opočenská Dobruška patří ke školám, které zařadily etickou výchovu do svého školního vzdělávacího programu. Projekt s názvem „Smím prosit, pane Špačku“ byl zahájen ve středu 9. 12. celoškolním kulturním motivačním dopolednem, na kterém se setkali žáci naší školy se středoškolskými studenty oboru gastronomie ze SPŠ, SOŠ a SOU v Novém Městě nad Metují.

V kulturním zařízení Pyramida v rámci projektového dne „Kultura na talíři“ absolvovali naši žáci praktickou ukázku stolničení a aranžování. Středoškoláci pod odborným vedením učitele odborného výcviku Michala Šubrta pro ně připravili praktické ukázky stolničení, které zahájili přednáškou o etiketě. Žáci si s velkým zájmem prohlédli několik slavnostně prostřených tabulí k různým příležitostem, jako je svatba, Velikonoce, svátky a narozeniny nebo Vánoce. Ve spolupráci se studenty skládali z ubrousků různé druhy prostírání. Zaujala je i prožitková hra. Žáci se ocitli v roli hostů v restauraci a u číšníka si objednali. Postupně jim byl servírován zeleninový předkrm, který studenti gastronomie připravovali přímo před jejich očima. Nenásilnou formou byly připomenuty hlavní zásady zdravé výživy, kulturního chování u stolu a používání správných příborů. Poté následovalo servírování polévky a hlavního jídla, pečeného kuřete, které studenti bravurně rozporcovali. Největší zájem u nich vzbudila ukázka přípravy flambovaných plněných palačinek a vrcholem pak byla další prožitková hra, kde se žáci ocitli v roli barmanů a pro své spolužáky připravovali chutné a hlavně zdravé ovocné míchané nápoje.

Velké poděkování patří učiteli odborného výcviku Michalu Šubrtovi a v neposlední řadě i studentům, kteří dokázali, že se naši žáci ze společného setkání vrátili plni nových dojmů. Plánují, jak získané znalosti, dovednosti a zkušenosti využijí ve škole v hodinách pracovního vyučování a hlavně v praktickém životě. Už se těší, jak budou pomáhat rodičům při přípravě štědrovečerní tabule.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Vánoční trhy v Opočně

Co máme na Vánocích nejraději? Vůni vánočního cukroví, koledy, dobré jídlo a pití a samozřejmě dárečky. S tím vším jsme se mohli setkat a vychutnat si vánoční atmosféru na tradičních vánočních výstavách. První výstava se konala v areálu střední školy v Opočně první adventní víkend a pořádala ji Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Druhá prodejní výstava proběhla o dva týdny později v prostorách Základní školy Fr. Kupky v Dobrušce.

Na obou prodejních výstavách zaměstnanci naší školy prodávali především vánoční svícny, anděly a další dekorace z keramiky, sladké perníčky, vánoční stromky z peříček, z pedigu i z klacíků, věnce z různých materiálů, šité ozdoby a spoustu dalších nezbytných maličkostí, které nesmí chybět v žádné domácnosti v tomto předvánočním čase.

Výdělek z této akce náleží Občanskému sdružení přátel Naší školy, která z těchto financí pro děti zajišťuje platby dopravy na výlety a nakupuje výtvarné a další kreativní potřeby pro rozvoj jejich estetického cítění.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Volný čas, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva knihovny

V úterý 24. 11. navštívili žáci ZŠ Opočenská, Dobruška dětské oddělení Městské knihovny v Dobrušce. Žáci 1. stupně dorazili do knihovny již v 8.00 hodin ráno. Paní knihovnice je mile přivítala a v úvodu je seznámila s chodem zařízení. Vysvětlila jim, jak jsou knihy označeny, zařazeny a způsob registrace čtenářů a výpůjček knih. Poté jim přečetla příběh o malém medvídkovi. Žáci s napětím poslouchali a po přečtení příběhu odpovídali na otázky, které měla paní knihovnice předem připravené. Všechny odpovědi byly správné, což svědčilo o tom, že je čtení zaujalo a pečlivě paní knihovnici naslouchali. A protože knihovna neslouží jen k výběru a čtení knížek a časopisů, v čase, kdy se každý mohl po knihovně individuálně procházet a prohlížet si knihy dle vlastního zájmu, si někteří žáci vymalovávali pohádkové omalovánky či hráli stolní hry.

Před desátou hodinou již vystřídala žáky 1. stupně skupina starších žáků, kteří v knihovně nebyli poprvé a již o jejím chodu něco věděli. Paní knihovnice pro ně měla připraveny složitější úkoly, se kterými si však snadno poradili. I oni měli čas na individuální prohlídku knihovny a knih, které je zajímaly nejvíce.

Návštěva knihovny se dětem líbila a zaujala je natolik, že se někteří z nich rozhodli stát se jejími pravidelnými návštěvníky.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Spaní ve škole

Někdo si řekne „pátek třináctého, to bude zase smůla!“ Ale jsou i tací, kteří se tohoto data nemohli dočkat. Mezi ně patřili i žáci ZŠ Opočenská v Dobrušce. V pátek třináctého listopadu pro ně pedagogičtí pracovníci připravili tradiční „spaní ve škole.“ V 18.00 hodin se otevřely hlavní dveře školy a žáci nedočkavě vešli dovnitř.
Z programu, se kterým byli předem seznámeni, věděli, že děvčata budou spát ve školní družině a chlapci ve třetí třídě. Uložili si tam tedy své osobní věci, spacáky a dobrůtky, převlékli se do sportovního oblečení a všichni společně, i se svými pedagogy, vyrazili na bowling. Zde byly zamluveny dvě hrací dráhy na dobu jedné hodiny. Na jedné hrací dráze se utkalo družstvo děvčat a na druhé dráze vrhali bowlingové koule chlapci. I když to pro většinu přítomných byla premiéra, výsledky byly překvapující. Absolutní vítězkou se stala Maruška Tulejová. Hra skončila, a protože při sportu vytráví, vrátili jsme se do školy a dali se do přípravy společné večeře.
Byly zhotovovány toasty na různé způsoby a různých chutí. I pan PaedDr. Josef Lukášek, autor pohádek z Orlických hor, naše toasty ochutnal a na oplátku nám přečetl pohádku o vodníkovi Slávkovi ze své knížky. Čas rychle ubíhal a některým z nás se již začínaly klížit oči. Rozloučili jsme se tedy s panem Lukáškem a začali se chystat ke spánku. Děvčata usnula hned, chlapcům to přece jen trvalo déle.
Ráno ale byli všichni čilí a s velkou chutí se pustili do sladké snídaně, kterou jim upekly paní učitelky. No, a pak už nezbývalo nic jiného, než sbalit spací pytel, rozloučit se a těšit se na další spaní ve škole.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Sportujeme, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny