Svatováclavský jarmark

V období středověku a raného novověku představovaly jarmarky výroční trhy, konané jednou do roka. V současnosti se jedná spíše o obvyklý veřejný městský trh, spojený s doprovodným kulturním programem. Nejinak tomu je i v našem městě.
V sobotu 26.9. 2015 město Dobruška opět ožilo Svatováclavským jarmarkem, kterého se naše škola každoročně účastní. Náš stánek hýřil barvami výrobků z keramiky, jež vytvořili žáci spolu s pedagogy ve školním keramickém kroužku. Návštěvníci jarmarku si zde měli možnost nakoupit keramické ptáčky, stromy, sluníčka, kočky a pejsky, anděly, hrníčky, podzimní zápichy, misky s pedigem a různé druhy svícnů. A nakupovali opravdu dost!
Celé dopoledne i odpoledne nám díky tomu velmi rychle uteklo a i přes chladnější počasí pro nás prodej byl příjemným zážitkem. Výdělek prodejní akce je finančním přínosem do Občanského sdružení Naší školy přispívající dětem na zájmové aktivity, kulturní a sportovní akce a výlety.
Děkujeme městu Dobruška za poskytnutí možnosti se jarmarku zúčastnit.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Sběr víček

I v letošním školním roce, ve spolupráci se ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, pokračujeme ve sběru víček pro Michalku Zahradníkovou z Třebechovic pod Orebem, jež trpí od narození neznámou nemocí připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Děkujeme všem, kteří se do akce již zapojili a přispěli tím na nákup kompenzačních pomůcek pro Mišičku.
Pokud byste i vy měli nepotřebná plastová víčka, můžete je donést na sběrná místa, kterými jsou ZŠ Fr. Kupky, obě budovy MŠ, Dům dětí a mládeže a ZŠ v Opočenské ulici.
Sbírají se víčka od Pet lahví, mlék, zákysů, ale také od kávy či aviváží a tekutých pracích prášků. 1kg plastových víček = 6 Kč.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Zahájení školního roku 2015/2016

Po horkém létě plném sluníčka, zážitků a koupání jsme se opět sešli se svými spolužáky, žáky a kolegy v ZŠ Opočenská, Dobruška. Přivítali jsme mezi námi i čtyři nové žáky, se kterými jsme se neoficiálně seznámili v pátek 4.9. 2015 za sokolovnou při tradičním opékání buřtů. Slunečné dopoledne nám umožnilo zahrát si i míčové a soutěživé hry.

Rubriky: Novinky, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Školní výlet

Ve čtvrtek 11.6.2015 celá naše škola vyrazila směrem na Českou Skalici. Naším cílem byly Ratibořice a Babiččino údolí. Školní výlet jsme zahájili prohlídkou původně barokního zámku, jež byl postaven na počátku 18. století a svou nynější empírovou podobu získal v první třetině 19. století. Zde nás přivítala kněžna Zaháňská, ke které nás uvedl její komorník Leopold. Kněžna nám představila svou krásnou schovanku Hortenzii a v hudebním salónku jsme vyslechli hudbu V. A. Mozarta v podání dobové pianistky.

Po prohlídce zámku naše kroky vedly ke Starému bělidlu. Měli jsme štěstí! Babička byla doma. Pohostila nás domácím chlebem a její milá vnoučata nám zatancovala. Naše procházka pokračovala až ke splavu, kde údajná postava Viktorky z románu Boženy Němcové Babička, utopila své novorozené dítě.

Při cestě zpět nás již před Rudrovým mlýnem vyhlížel samotný otec mlynář se svou čeládkou a pozval nás na prohlídku mlýna. Během našeho putování po kraji Boženy Němcové nám vyhládlo, a tak jsme náš výlet zakončili u stánků s občerstvením a zmrzlinou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

ZDRAVOVĚDA

Tak jako každoročně se zástupci z naší školy zúčastnili tradiční soutěže žáků základních škol praktických i speciálních „Mladý zdravotník.“

Žáci změřili své „síly“ v tradičních disciplínách jako je vybavení malé zdravotnické brašny, znalosti o Českém červeném kříži, test zdravotnických znalostí, poznávání léčivých rostlin, praktická první pomoc, doprava zraněných, obvazová technika, dopravní výchova a životospráva.

Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků se konalo 20. 5. 2015 v ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě a naši školu reprezentovali čtyři žáci (Marie Tulejová, Radek Tulej, Radek Weselak a František Tulej) 2. stupně a umístili se na 2. a 5. místě z celkového počtu šesti hlídek.

Krajského kola konaného 4. 6. 2015 v Úpici se zúčastnil stejný počet žáků ve složení Marie Tulejová, Radek Tulej, Robin Tulej a Radek Weselak. Své znalosti a dovednosti naše hlídka zúročila a umístila se na 8. a 11. místě. Výsledky se odvíjejí od zájmů a aktivity žáků, se kterou po celý rok přistupovali k přípravě na tuto soutěž.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

„Zvíře není věc, to ví každý, přec!“

Se zvířaty se můžeme kamarádit, hladit je, mazlit se s nimi, ale můžeme je i malovat. A protože rádi malujeme a tvoříme, tak se každoročně účastníme soutěže, kterou vyhlašuje Hankův dům MKZ Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s místní ZOO.
Letos proběhl již XI. ročník této výtvarné soutěže, jíž se zúčastnilo celkem 44 škol z celé ČR a porota vybírala ze 640 prací. I my jsme přispěli několika výtvory.
Porotu, jež byla složena ze známých výtvarníků, oslovila kolektivní práce žáků školní družiny naší školy.

Ryba zhotovená z hliníkových víček od jogurtů získala 3. místo v kategorii „Objekty.“
Žáci, kteří se podíleli na její výrobě, byli odměněni volnou vstupenkou do ZOO.

Ve čtvrtek 14.5.2015 jsme se s výherci vydali na výlet do nejznámější a nejkrásnější zoologické zahrady u nás, která se nachází v malebném podhůří Krkonoš.
Navštívili jsme pavilon goril, ptáků, surikat, vodní svět a africkou savanu, kde návštěvníci mohou zvířata pozorovat v jejich přirozeném prostředí.
V závěru jsme shlédli vernisáž výtvarných prací přímo v areálu ZOO. Žáci byli potěšeni, když na výstavě nalezli své výrobky.
Počasí nám moc nepřálo, ale přesto se výlet vydařil.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

„Jaro v plné parádě, všichni v dobré náladě…“

A dobrou náladu přinesli i žáci ZŠ Opočenská Dobruška seniorům do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce a do Klubu důchodců. Zde svým vystoupením vykouzlili úsměvy na tvářích babiček a dědečků. Představení zahájili básničkou o měsíci květnu, následovalo hudební a taneční pásmo, ve kterém se představily speciální třídy, a dramatický kroužek sehrál několik veselých pohádek. Umění hry na zobcovou flétnu a klávesy předvedli žáci hudebního kroužku a romskou kulturu jim svými písněmi a tancem čardášů přiblížili členové kroužku tanečního.
V závěru byla babičkám a dědečkům předána vlastnoručně vyrobená přáníčka. A stejně jako loni i děti byly odměněny za svoje vystoupení potleskem a sladkostí.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Festival národů na Krajském úřadě v Hradci Králové

Stalo se již tradicí, že 8. květen je v sídle Krajského úřadu na Pivovarském náměstí v Hradci Králové slaven jako „Den kraje“. Ani letošní rok tomu nebylo jinak.
Dopoledne bylo věnováno ocenění vynikajících osobností našeho kraje a v odpoledních hodinách probíhal na nádvoří Festival národů. Zástupci z různých koutů světa si připravili bohatou přehlídku, jež měla návštěvníky seznámit s jejich národní kulturou. Diváci mohli shlédnout hudební a taneční vystoupení s ukázkami národních oděvů. I naše škola přispěla se „svou troškou do mlýna.“ A je třeba říci, že se mezi skupinkami z Polska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu a Kazachstánu, neztratila. Ba naopak!
Naši žáci svými písněmi a tanci čardášů prezentovali romskou menšinu s její klasickou kulturou. O úspěchu svědčí to, že během našeho vystoupení nás oslovovali posluchači s nabídkami na další vystoupení. Kromě tradic a kultury národů, byla součástí programu i ochutnávka cizokrajných kuchyní. A v tento den měli návštěvníci Krajského úřadu v Hradci Králové možnost shlédnout nejen zasedací sál zastupitelstva a rady, ale také pracovnu hejtmana.
Slunečné odpoledne strávené v příjemném prostředí a s milými lidmi bylo pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

Výsledková listina

Výsledková listina – „ O nejkrásnějšího velikonočního beránka.“ -3.ročník

KATEGORIE A

1. místo: Patrik Timura /20 hlasů/ SŠ a ZŠ Nové Město n. Metují
2. místo: Josef Sekal /18/ MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov
3. místo: kolektiv IV.třídy /12/ ZŠ a MŠ J.Zemana Náchod

KATEGORIE B

1. místo: kolektiv dívek 8.a 9.r., IV.tř. /74/ ZŠ a MŠ J.Zemana Náchod
2. místo : kolektiv dívek /36/ ZŠ a PrŠ Rychnov nad Kněžnou
3. místo: kolektiv žáků 5.tř. /34/ ZŠ speciální Jaroměř

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny

A vítězem se stává…

Dne 30. dubna 2015 bylo oficiálně ukončeno veřejné hlasování a sečteny všechny hlasy, jimiž návštěvníci Lapidária v Dobrušce ohodnotili výrobky deseti zúčastněných speciálních škol z našeho regionu. Celkem hlasovalo 311 návštěvníků.
Vítězem se stávají všichni ti, kteří se zapojili do naší jarní výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího velikonočního beránka“ finančně podporované z Programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji a se spoluúčastí naší školy.
V kategorii A zvítězil beránek, kterého nám zaslal Patrik Timura ze SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují (20 hlasů). Na druhém místě v kategorii A se umístil beránek od Josefa Sekala z MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov (18 hlasů). A na pěkném třetím místě byl beránek ze ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod – IV. třída (12 hlasů). V kategorii B zlato získal beránek ze ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod od kolektivu dívek z 8. a 9. ročníku – II. třída (74 hlasů). Stříbrnou medaili získal beránek od kolektivu dívek ze ZŠ a PrŠ Rychnov nad Kněžnou (36 hlasů). A pomyslný bronz náleží beránkovi, který k nám dorazil ze ZŠ speciální Jaroměř od kolektivu dětí z 5. třídy (34hlasů).
Všem výhercům budou zaslány hodnotné ceny v podobě didaktických her, naučných knih a výtvarných pomůcek.
Ostatním šikovným dětem, které přispěly do soutěže svými dílky, bude zaslána drobná odměna.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Komentáře nejsou povoleny