Rytmy sběrného dvora

V pátek 20. září byla v naší škole otevřena netradiční bubenická dílna s názvem „Rytmy sběrného dvora“. Školu navštívil původně „Dobrušťák“, bubeník David Andrš, který za použití recyklovaných materiálů v podobě plastových sudů a hrnců měl v úmyslu žáky naučit pár rytmů pomocí rytmického slabikování a zpívání. Formou hry se žáci učili akcentům, gradacím, počítání a prožívání rytmu. Součástí interaktivní hudební výchovy byl i body drumming, což je hra na tělo – tleskání, pleskání a dupání při tanci.
Bubenická dílna přispěla nejen k posílení spolupráce mezi lektorem a žáky a žáky vzájemně, ale i k jejich psychickému uvolnění a relaxaci. Bezprostřední přístup lektora byl podnětem k intenzivním výkonům žáků. Zážitek, který jim byl umožněn, byl pro ně samé překvapením, čeho lze společným úsilím dokázat.
Děkujeme panu Andršovi za nevšední prožitky při hudební výchově. Určitě jej pozveme znovu!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

„Dáš si?“

V pondělí 3. června navštívil naší školu žákům již dobře známý pan Šimon Pečenka, dramaturg a herec. Přijel se svým kamarádem Pepínem, aby nám představili své interaktivní divadelní představení.
„Doktorská pohádka“ určená žákům 1. stupně byla zpracována na motivy pohádky Karla Čapka. V lese na kopci Hejšovina bydlel nedobrý čaroděj Magiáš. Neměl rád lidi a nejvíc hodného doktora z Kostelce, kterého se bál. Doktor byl ale hodný, pomáhal nejenom lidem, ale i pohádkovým bytostem. Jednou čaroděj tak hltal, až mu zaskočila pecka od švestky a nakonec i on sám potřeboval jeho pomoc. I přes své obavy z bílého pláště, se nechal vyšetřit a pan doktor ho zachránil.
Druhé představení s názvem „Dáš si?“ netradičním způsobem seznámilo žáky 2. stupně s nebezpečím drog a dalších návykových látek. Formou scének aktéři přiblížili žákům následky jejich užívání. Zaměřili se na alkohol, cigarety, marihuanu a tvrdé drogy a v praxi předvedli, jakým způsobem reaguje organismus po jejich užití. Žáci i paní učitelky v některých okamžicích měli zatajený dech a nevěřili vlastním očím.
Program byl realizován z mimořádného účelového příspěvku na podporu projektů škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Výhra ve výtvarné soutěži

Žáci ZŠ Opočenská v Dobrušce jsou velmi kreativní, rádi malují a zúčastňují se různých výtvarných soutěží. O tom, že se jim práce daří, svědčí umístění na předních příčkách celorepublikových soutěží.
Jedním z velkých úspěchů je první místo Aleše Balogha ve výtvarné soutěži o cenu Františka Kupky vyhlášenou městem Opočno. Jejím tématem bylo připomenutí třiceti let od sametové revoluce. Soutěžící se zamýšleli nad pojmem svoboda a snažili se tento soubor výtvarně vyjádřit. Druhým velkým úspěchem bylo umístění téhož žáka v celorepublikové soutěži vyhlášené Policiím ČR a Týmem silniční bezpečnosti. Téma této soutěže bylo „Všichni jezdí připoutaní“ a Aleš nakreslil obrázek, jak cestuje se svým medvídkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Hudebně – divadelní festival žáků speciálních škol

V pátek 17. května 2019 se v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka uskutečnil jubilejní X. ročník Hudebně – divadelního festivalu žáků speciálních škol Královéhradeckého regionu, tzv. „Prima den“, kterého se zúčastnila i naše škola. Tématem festivalového dopoledne byla protentokrát „Evropa“. Festivalu se zúčastnilo 12 škol, včetně zahraničních.
Naše škola vystupovala s programem „Letem světem Evropou“. Diváky pobavili svým jódlováním tři chlapíci ze sousedního Rakouska, ze slunného Apeninského poloostrova k nám dorazil Ital, co nezná ten zázrak a dokonce i sám božský Karel nás poctil svou návštěvou. V ruském národním kroji nám zatančila a zazpívala ruská Máša se svým bratrem a Fredie Mercury rozvášnil publikum písní I Want To Break Free. Kromě potlesku žáci získali 1. místo za nejlepší taneční kreace.
Festival, jehož hlavním cílem je umožnit co největšímu počtu handicapovaných dětí a jejich učitelům vzájemná setkání a výměnu zkušeností, stejně jako každoročně pořádala Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě.
Děkujeme, že se naše škola mohla opět zúčastnit.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Nebojme se pomoci!

První pomoc je nedílnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených. Znalost základních jednotlivých postupů uplatněných včas a správně, je právě u těchto postižených nejdůležitější.
Toto všechno si uvědomují i žáci ze ZŠ Opočenská a celoročně navštěvují kroužek „Mladý zdravotník“, aby pak své znalosti zúročili v praxi na konci školního roku v okresní a krajské soutěži Mladých zdravotníků. Soutěžící si změřili své síly v historii Červeného kříže, vybavení zdravotnické brašny, zdravotnických znalostech, léčivých rostlinách, dopravě, životosprávě a v neposlední řadě i v praktické první pomoci.
V okresním kole se hlídky naší školy umístily na 2. a 4. místě a v krajském kole pak obsadili 6. a 7. místo.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Ekocentra Krupárny v Dobrém

V pátek 24. května žáci základní školy Opočenská v Dobrušce vyrazili do přírody. Konkrétně navštívili Ekocentrum Krupárna v Dobrém v Orlických horách, kde prožili příjemné dopoledne. Hned v úvodu je přivítal pan Mgr. Pavel Světlík spolu s několika odchycenými opeřenci, o kterých žákům prozradil spoustu informací, a společně je vypustili zpět na svobodu.
Poté byli žáci rozděleni na dvě skupiny. První skupina se účastnila programu, který byl realizován panem Filipem Laštovicem. Jeho přednáška se jmenovala „Stromy – úžasné živé organismy naší planety“. Jednalo se o povídání doprovázené promítáním obrázkové prezentace. Pan Laštovic seznámil žáky s rozmanitostí, důležitostí a krásou stromů a společně se zamysleli nad jejich jedinečností. Přednáška byla obohacena o řadu donesených přírodnin a ukázek různých druhů stromů.
Druhé skupině se mezitím věnovala paní Jana Ledečová. Žákům vyprávěla o pobytových znameních živočichů v přírodě. Dozvěděli se, jak se mají v přírodních podmínkách chovat, čeho a jak si všímat, aby poznali přítomnost jednotlivých živočichů v daném okolí. I tato přednáška byla obohacena o vzorky konkrétních přírodnin a obrázků. Žáci měli možnost si prohlédnout i osahat ohlodané větve, šišky, třísky od práce šplhavců, ptačí a savčí lebky, srnčí a jelení schozy, ptačí…
Poslední aktivita dopoledního programu byla vycházka po areálu Krupárny. Pan Mgr. Světlík žákům ukázal ekosystém louky a vody, jejich rostliny, živočichy a hmyz. Slunečné dopoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků a povídáním u ohně.
Vzdělávací program byl stejně jako vždy poučný a zároveň i zábavný. Děkujeme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování maminkám

Nikdo si nezaslouží více lásky a pozornosti než ten, kdo nám ji dává od dětství. Svátek matek vyvolává snad v každém člověku vlnu dojetí a lásky a připomíná příjemné vzpomínky na dětství a také dává každému pocit, jak důležité je vážit si každého okamžiku se svou maminkou.
Žáci ZŠ Opočenská se vydali do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce, aby seniory potěšili krátkou přehlídkou toho, co nového se naučili. Zaznělo několik písní a básniček o jaru a k svátku maminek. Žáci hudebního kroužku rozezněli zobcovou flétnu a dále jsme mohli shlédnout pohádku „Jak šli bratři pro kládu“ a taneční představení „Křížem krážem Evropou“. Nechyběl ani čardáš a zpěv romské písně v podání tanečního kroužku.
Všichni účinkující byli odměněni úsměvem, potleskem a sladkou odměnou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

15. ročník krajské soutěže „ O nejzdařilejší dílenský výrobek“

Dne 24. dubna 2019 se žáci Alan a Valentýn Pokutovi ze ZŠ Opočenská zúčastnili Dílenské soutěže v Hradci Králové. Podle technického výkresu bylo úkolem pro Alana vyrobit ze dřeva lodičku a pro Valentýna krabičku. Práce jim šla pěkně od ruky. Hodnotitelská komise sledovala především přesnost při měření, povrchovou úpravu a celkový vzhled výrobku. Alan se s lodičkou umístil na pěkném druhém místě, Valentýn s krabičkou na čtvrtém místě. Za své výrobky byli odměněni Alan kufříkem na nářadí a Valentýn šroubovákem s možností výměny různých nástavců. Soutěž byla velice přínosná a rádi se příštího ročníku opět zúčastníme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Den otevřených dveří

Stalo si již tradicí, že každý rok v měsíci dubnu otvíráme školu veřejnosti. Tento rok se konal již 16. ročník Dne otevřených dveří a proběhl v úterý 9. dubnu 2019.

Malí i velcí návštěvníci měli možnost seznámit se na vlastní oči s prostředím školy, s jejím materiálním vybavením a s našimi pedagogickými pracovníky. U vstupu návštěvníky vítali žáci 8. a 9. tříd a podávali jim základní informace o škole. Poté příchozí provedli prostory školy, ukázali jednotlivé učebny pro výuku, učebnu výpočetní techniky, školní družinu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílny a relaxační místnost.

Pro dospělé návštěvníky bylo v prostorách sborovny připraveno drobné občerstvení a každý malý účastník obdržel sladký dárek. Naši školu, kromě nesčetně dalších, navštívili zástupci města v čele s panem starostou Ing. Petrem Lžíčařem, dále pak poslanec Poslanecké sněmovny PČR pan Petr Sadovský a delegáti dalších městských institucí.

Děkujeme všem za milou návštěvu.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Morena

Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívala celá společenství. Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli mladí lidé, dospívající nebo děti, kteří představují naději do budoucna.

Žáci základní školy Opočenská v Dobrušce navázali na tuto tradici a každý rok se celá jejich škola vydává na pochod s Morenou. Ke zhotovení Moreny žáci použili to, co už nebylo k potřebě – suché větve, roští a uschlou trávu. Morenu ustrojili do starých šatů a okrášlili ji náhrdelníky z vyfouknutých vaječných skořápek, tedy symboly smrti a zmaru. Vždyť figurína Moreny představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí.

S Morenou pak vyšli v průvodu, aby ji zapálili, do Zlatého potoka hodili a tak zimu zahnali. Hořící Morenu za doprovodu říkadel odnesla voda a mohlo začít jaro.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny