VÍČKA

I v letošním školním roce, ve spolupráci se ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, organizujeme sběr víček pro nadaci Argo, která pomáhá potřebným.

Děkujeme všem, kteří se již do akce zapojili a přispěli tím na nákup kompenzačních pomůcek pro děti s handicapem.

Pokud byste měli i vy nepotřebná plastová víčka, doneste je, prosím, buď do mateřských škol, kde jsou blízko vchodu označené krabice pro tento sběr, do školy ZŠ Fr. Kupky, nebo přímo k nám, do ZŠ v Opočenské ulici.

DĚKUJEME!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

SPANÍ VE ŠKOLE

Na ten den se všichni těšili – někdo hořel nedočkavostí, někdo měl lehké mrazení.

A pak konečně nastal den D.

Divíte se, proč tolik nadšení? Jelikož podzim zaklepal na dveře, uskutečnila se v naší škole již tradiční akce „Spaní ve škole.“

V pátek 3. října se budova naší školy proměnila v „dětský hotel.“ Děti se postupně ubytovaly – chlapci v tělocvičně, dívky ve školní družině a všichni se připravili na odchod do Vlastivědného muzea v Dobrušce. Zde na ně již čekal pan Mgr. Jiří Mach, ředitel muzea, aby je seznámil s historií a zajímavostmi města Dobrušky. Svým poutavým vyprávěním všechny velmi zaujal. Také jsme navštívili krásně vyzdobenou synagogu, kde na nás na všechny velmi intenzivně zapůsobil strop, který výzdobou připomínal noční nebe s hvězdami. Postupně jsme nahlédli do všech jejích zákoutí a vyslechli si vyprávění o historii Židů v Dobrušce. Na jednu z jeho strašidelných pověstí děti ještě vzpomínaly krátce před usnutím.

Po návratu následovala večeře. Nestačili jsme se divit, jak se děti pustily do jídla. Bramborový guláš provoněl celou školu a všichni si na něm moc pochutnali. Po večeři přišlo další překvapení.

Ve svém nabytém programu si na nás udělal čas pan PaedDr. Josef Lukášek, radní Královéhradeckého kraje, který nás přišel seznámit se svou knihou „Pohádky z Orlických hor.“ Pana Lukáška zajímalo, jaké pohádkové postavy děti znají a jaké knihy je zajímají. Poté jim přečetl několik pohádek a příjemně unavené děti se odebraly do svých ložnic, ze kterých se ještě chvilku ozývalo povídání, jež postupně ustávalo.

A jak naše spaní ve škole dopadlo? O tom, že akce byla vydařená, svědčilo obrovské nadšení dětí a spokojené úsměvy na tvářích pedagogů. A už teď začínáme přemýšlet nad tím, kterou místní zajímavost navštívíme příště, protože rok strašně rychle uteče.

Rubriky: Co všechno děláme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015

Naše základní škola je sice malá, ale na počtu akcí to znát není. Máme tu šikovné učitelky, včetně paní ředitelky, které přinášejí stále mnoho nápadů.

Již tradičním způsobem jsme letos zahájili začátek školního roku. V pátek 5. září se všichni žáci naší školy sešli na hřišti za sokolovnou, kde se seznámili se svými novými spolužáky a pochutnali si na buřtících opečených na ohni.

Rubriky: Co všechno děláme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

VÍČKA, KTERÁ POMÁHAJÍ

Žáci základních škol Fr. Kupky a Opočenská v Dobrušce se zapojili do sběru plastových víček pro nadační fond ALGO.

Nadační fond ALGO byl zřízen s cílem pomáhat potřebným a nemocným. Připojily se i děti ze ZŠ Ohnišov, ZŠ Dobré, MŠ a DDM Dobruška a celkem bylo nasbíráno neuvěřitelných 512,15 kg víček. Nadační fond za naše nasbíraná víčka nakoupil kompenzační pomůcky pro tři děti z našeho regionu.

Pro nevidomého Péťu Preclíka byla zakoupena skládací matrace a zimní nánožník ke kočárku. Míša Kudláčková, která je odkázána na invalidní vozík, se může těšit z nové zdravotní matrace. A Pepa Hejzlar s opožděným psychomotorickým vývojem dostal dva ochranné potahy na matraci. Všechny tyto pomůcky slouží ke zvýšení komfortu života zmíněných dětí.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do akce zapojili. Nejen dětem, ale i jejich rodičům, prarodičům, známým a panu O. Žabenskému, který víčka odvezl do centrální sběrny ALGO nadace v Praze.

Rádi bychom v této akci pokračovali a pomáhali potřebným i nadále!

Pracovníci ZŠ Fr. Kupky a ZŠ Opočenská

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

IV. NOVODOBÉ OLYMPIJSKÉ HRY

A už je to zase tady! Propuklo již čtvrté, dětmi ze ZŠ Opočenská v Dobrušce, dlouho očekávané olympijské klání. 

Průvod, v čele s krásnou bohyní a dvěma řeckými bohy, se dal do pohybu v pátek 13.6.2014 v 8.30hodin na místním stadionu. Všechny zúčastněné státy, jako již tradičně, pozdravil Juan Antonio Mathos – předseda olympijského výboru v podání Bohuslava Matyse, pracovníka sociálního odboru v Dobrušce. 

V letošním roce se olympijských her zúčastnili sportovci z Maďarska, kteří si s sebou přivezli nejen svého překladatele, ale i pravou maďarskou klobásu. Z Turecka přijelo osm nadšených přeborníků s turbany na hlavě. S rýží v rukou a typickými kloboučky dorazili Čechám blízcí Vietnamci. Z daleké Brazílie přiletěla předvést své umění výprava fotbalových mistrů. Z Egypta se našeho sportovního klání zúčastnily nejen krásné Kleopatry, ale i dvě ošklivé mumie. A sportovci ze Švýcarska se předvedli především svou přesností.

Všichni soutěžili ve skoku dalekém, hodu míčkem, vrhu koulí a běhu na 60 metrů. Nakonec byl pro zájemce odstartován běh na 400 metrů.

Vítězi IV. Novodobých olympijských her byli všichni zúčastnění. Medaile a diplomy za účast obdrželi všichni sportovci od našich olympijských bohů a bohyní ze ZŠ Pulická v Dobrušce.

Počasí nám vydrželo, nikdo se nezranil a těšíme na další pokračování našeho sportovního klání. Sportu zdar!

Rubriky: Co všechno děláme, Soutěžíme, Sportujeme, Užíváme si, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Festival národů v Hradci Králové

 Osm žáků ZŠ v Opočenské ulici, jako jediní zástupci škol Královéhradeckého kraje, vystoupilo 31. května 2014 na Festivalu národů, který realizovala Komise pro lidská práva Rady Královéhradeckého kraje.

Na pátém ročníku prezentace kulturních tradic národností žijících na území Královéhradeckého kraje děti zatančily čardáš a kategorii zpěvu prezentovala Hedvika Pokutová, žákyně sedmého ročníku naší školy.

Kromě pěkného vystoupení se účinkující seznámili a občerstvili ochutnávkami národních jídel, jež připravili zástupci různých národností z našeho regionu.

Děkuji dětem i pedagogům, kteří nelitovali volné soboty a prezentace se zúčastnili.

Fotografie v galerii.

Rubriky: Co všechno děláme, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Nový školní rok

plakat.pdf

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola, Opočenská, Dobruška

zve rodiče i další zájemce na

11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

3.června 2014

Škola bude otevřena od 8 do 14 hodin

Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory celé školy

a nahlédnout do vyučovacích hodin.

Na setkání se těší kolektiv ZŠ Opočenská Dobruška.

 

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Sportovní hry mládeže

Každý rok probíhá sportovní klání mezi žáky druhých stupňů z praktických škol.

V okrese Rychnov nad Kněžnou jsou pouze tři takové školy, které se pravidelně střídají v pořádání těchto závodů. Letos byla na řadě naše základní škola v Opočenské ulici.

Dne 15. května 2014 se sjeli žáci z Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí, aby poměřili v okresním kole své sportovní síly s našimi žáky. Závodilo se v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém, sprintu na 60m a vytrvalostních bězích. Děvčata musela uběhnout 800m a chlapci zdolat 1500m.

V celkovém pořadí škol zvítězil Rychnov nad Kněžnou před Kostelcem nad Orlicí a naší školou. Ti, kteří se umístili  na prvním až třetím místě se účastní krajského kola v Hradci Králové.

Počasí nám moc nepřálo, ale nepršelo. Na vzorně upraveném stadionu se všem dobře závodilo. A co bylo hlavní, nedošlo k žádnému úrazu.

Díky patří panu Jiřímu Svobodovi, správci stadionu, ale také všem zaměstnancům a tedy pořadatelům ze ZŠ Opočenské v Dobrušce.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář

Okresní kolo soutěže „Mladý zdravotník“ v ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě

O záchraně lidských životů obvykle rozhodují první minuty po nehodě či úrazu, a tehdy musí pomoci každý, kdo je právě poblíž. A je jedno, zdali to je dospělý nebo jenom „dítě“. Jak jsme se mohli přesvědčit 14. května  na soutěži „Mladý zdravotník“, naši žáci by dokázali zastavit krvácení, ošetřit popáleninu, obvázat zlomeninu, provést resuscitaci a přenést raněného do bezpečí. Krom toho nás mohou poučit o historii Červeného kříže a doporučit správnou životosprávu. Vše zvládají na jedničku a tak, přestože první pomoc ve skutečnosti vypadá trochu jinak než v kroužku nebo na soutěži, naše žáky neznepokojí, když to bude „doopravdy“ a udělají pro záchranu života všechno, co se naučili.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Soutěžíme, Učíme se, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář