Návštěva paní Moravcové s jejím vodícím pejskem Xantou

Jak všichni víme, všechny děti mají rády zimu a sníh. Ani my, žáci ZŠ Opočenská, nejsme výjimkou. V pondělí 13. února jsme si ale přáli, aby venku nesněžilo a neklouzalo to. Čekali jsme totiž vzácného hosta. Vlastně hosty. Měla nás přijít navštívit nevidomá paní Renata Moravcová se svým čtyřnohým kamarádem Xantíkem a ve sněhu by se jim k nám šlo špatně. Naše přání se splnilo. Dokonce svítilo i sluníčko, a tak jsme se mohli těšit ze zajímavého vyprávění.

Paní Moravcová nám velmi poutavě vyprávěla o svém životě ve tmě, o svých vodících pejscích, také o činnostech, které dříve, než ztratila svůj zrak, mohla dělat a nyní, již bohužel, ne. Měli jsme možnost vyzkoušet si chůzi s bílou orientační holí, nalévat vodu do hrníčku se zakrytýma očima a spoustu dalších činností, které jsou součástí běžného života a pro nás “koukavce”,- výraz používá paní Moravcová, – jsou úplně samozřejmé, ale se zakrytýma očima ne zcela jednoduché.

Také nás seznámila se svými aktivitami a akcemi, které pořádá ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Jedná se např. o organizaci soutěží vodících psů, „Kavárnu ve tmě”, „Barevnou tmu” a další akce, které jsou určeny nejen lidem se zrakovým postižením, ale i široké veřejnosti.

V závěru nás pozvala na novou akci pro lidičky z Dobrušky a okolí „Putování s F.L.Věkem”, která se uskuteční v červnu letošního roku, a my se jí určitě zúčastníme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Nejkrásnější velikonoční vajíčko

ZŠ Opočenská, Dobruška vyhlašuje výtvarnou soutěž pro základní a speciální školy „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 vyhlašuje Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy, který bude probíhat dle novely Školského zákona až ve středu 26. dubna 2017 od 8.00 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.

Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, zpráva o psychologickém či jiném důležitém vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Rubriky: Novinky, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola v Opočenské ulici v Dobrušce zve v úterý, 4. dubna 2017 v době od 8.00 do 14.00hodin, na 14. Den otevřených dveří.

U této příležitosti se uskuteční pod záštitou Královéhradeckého kraje výstava soutěžních prací žáků speciálních škol „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Návštěvníci budou moci hlasovat, a utvořit takzvanou „lidovou porotu“. Každý může svým hlasem přispět k výběru nejlepší práce a jejího ocenění. Možnost prohlídky všech prostor školy i návštěva vyučovacích hodin.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Projektový den

Dne 31. ledna v rámci environmentální výuky v budově ZŠ Opočenská v Dobrušce proběhl PROJEKTOVÝ DEN. Žáky naší základní školy zaujaly interaktivní workshopy, které nabízely poznávání stromů, keřů a místního ptactva.

Část workshopu byl veden pí. RNDr. Jarmilou Martincovou z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. z Opočna.

V druhé části dopoledne probíhal naučný program „Krmení ptáků“, s doplněním výstavy místního ptactva, pod vedením Mgr. Pavla Světlíka ze sdružení A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. Toto sdružení se zabývá environmentálními výukovými programy, organizací konferencí a seminářů, podporou a organizací přírodovědného a environmentálního výzkumu v terénu.

Před samotným programem vedeným odborníky žáci plnili různé úkoly. Jedním z úkolů po projektovém dni bude i tvorba krmítek pro ptáky, která budou plněna hovězím lojem a semínky slunečnice. Lůj nám dodala firma Maso-uzeniny-potraviny Václav Novák z Dobrušky.

V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohou použít louku jako místo, kde se dá rozeběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Když si dřepnou, uvidí, kdo žije v louži, kdo pospíchá mezi jehličím, nebo žije pod kameny. To všechno vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje otázky. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné základní školy v rámci běžného programu základních škol, s jejichž pomocí můžeme v dětech probudit lásku k přírodě a současně naplňovat záměry RVP ZV. Vzhledem k tomu, že je období zimy, program byl přizpůsoben počasí a proběhl v tělocvičně naší školy. Těšíme se na květen, kdy s dětmi vyrazíme na návštěvu za našimi vzácnými hosty.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Vánoční prodejní výstavy

Stejně jako každý rok, v čase předvánočním, se konaly námi dlouho připravované a očekávané vánoční trhy. O víkendu 3. a 4. prosince probíhaly v areálu Střední školy v Opočně a v neděli 11. prosince v prostorách školní jídelny ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce.

Naše škola měla na obou prodejních výstavách také svůj stánek, ve kterém se prodávaly výrobky žáků keramického a rukodělného kroužku. Návštěvníci si u nás mohli koupit zboží všeho druhu. Od keramických andělů, ryb, srdíček, hvězdiček až po velmi pěkné šité stromy a perníkové zápichy do květináče.

Účast návštěvníků byla hojná a trhy se vydařily. Výtěžek z těchto akcí bude použit na různé aktivity, které pořádá škola pro naše děti.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Canisterapie aneb „pes ve škole“

Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak málo úsměvů a radosti kolem sebe v běžném životě vidíme? Je na čase to změnit! Prostřednictvím canisterapie jsme se rozhodli přinést radost a pohodu do života těm, kteří ji nejvíce potřebují. Jsou jimi děti ze speciálních tříd ze ZŠ Opočenská v Dobrušce.

Na čtvrtek 15. prosince jsme pozvali na pravidelnou návštěvu členky organizace „Aura canis“ se svými psími kamarády, kteří zde nebyli poprvé. V jejich přítomnosti děti strávily dvě příjemné hodiny, při kterých se seznámily s jednotlivými prvky canisterapie. Všichni víme, že canisterapie je speciální druh podpůrné rehabilitace, která se využívá nejen u osob se zdravotním postižením či omezením, ale i u dalších jedinců nejrůznějšího věku, např. u seniorů.

A o tom, že měla právě tato akce u dětí úspěch, není pochyb! Tímto vás zveme do fotogalerie školy.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

„Elegance bez bariér“ pomáhala našemu žákovi

Ve čtvrtek 24. 11. večer se většina zaměstnanců ZŠ Opočenská v Dobrušce zúčastnila charitativní přehlídky pořádané v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou „Elegance bez bariér“. V roli modelek a modelů se představili nejen známé tváře modelek a „missek“, ale netradičně i vozíčkáři.

Cílem této charitativní módní přehlídky bylo získat finanční prostředky pro našeho žáka Petra Preclíka, který se narodil předčasně a přes veškerou lékařskou péči, přišel o zrak. Navíc má dětskou mozkovou obrnu, kvůli infekci přišel o část dolní končetiny a trpí řadou potravinových alergií.

Výdělek této charitativní akce byl 140 000,- Kč a i my jsme rádi, že jsme mohli tímto způsobem přispět k výše uvedené částce a pomoci tak mamince, která se o svého syna stará sama. Má náš obrovský obdiv a sympatie!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Volný čas, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Vystoupení v domě s pečovatelskou službou

Ani jsme se nenadáli a je tu opět vánoční čas. Čas plný kouzelných světýlek, vánočních vůní a tradic. Jednou z nich je pro nás, již po několik let, vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce. Žáci ZŠ Opočenská si pro seniory připravili krátkou přehlídku toho, co se od září ve škole naučili. Zaznělo několik vánočních písní, pár zimních básniček, hra na zobcovou flétnu a vystoupení dramatického kroužku.

Doufáme, že jsme seniorům v tomto předvánočním shonu zpříjemnili dopoledne a přejeme nejen jim, ale i všem čtenářům, krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce

Čas vánoční je nejen časem obdarovávání našich blízkých, ale i časem návštěv těch, které máme rádi. Mezi tyto milé návštěvy patří již pravidelná návštěva knihovny.

V úterní dopoledne 13. prosince jsme tedy vyrazili do Městské knihovny v Dobrušce a strávili zde dvě hodiny ve společnosti 40 000 knížek a milé paní knihovnice, která nám vysvětlila, kromě jiného, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Děti se také dozvěděly, jak jsou knihy rozděleny a zařazeny, a v čem spočívá práce knihovnice. Dětem byl přečten poutavý vánoční příběh o malém medvídkovi, který záviděl kamarádovi jeho dárky. Poté co si děti vyslechly zajímavý příběh s dobrým koncem, dostaly za úkol namalovat „kouzelné rybičky“.

Všechny děti to zvládly a z knihovny odcházely s pochvalou a pěkným zážitkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny