POZNEJ A CHRAŇ

V pondělí 26. ledna na naší škole proběhl projektový den EVVO s názvem Poznej a chraň.

Cílem projektu bylo prohloubení znalostí o přírodě a praktická ukázka třídění odpadu.

V naší škole je šest tříd. Do každé byla přidělena krabice, která obsahovala kožešinu zvířete, krmivo pro zvěř, větvičky jehličnanů a sedm teoretických úkolů. Celkem měla každá třída úkolů deset, neboť děti měly poznat, kterému zvířeti kožešina patří, co je to za krmivo a pro koho je určené a rozpoznat větvičky jehličnatých stromů. Některé informace si mohli žáci vyhledat na internetu. Další dvě hodiny pokračoval projektový den v tělocvičně. Zde správnost odpovědí týkajících se znalostí o zvěři, přikrmování zvěře a další kontroloval pan myslivec. Děti měly možnost shlédnout shozy jelení, dančí a srnčí, rozpoznat druhy ptáků a byly zde zodpovězeny i takové otázky, co mám dělat, když v lese najdu opuštěné zvíře, co mám dělat, když v lese zabloudím nebo se ztratím. A na úplný závěr si zkusily třídit odpad podle druhu na papír, textil, kov, nebezpečný odpad, směsný odpad a bioodpad. Projektu se zúčastnilo celkem 31 dětí. Myslíme si, že jsme cíl projektu prohloubit si znalosti o přírodě a seznámit se se zákonitostmi přírody v různých ročních obdobích splnili. Děti si zopakovaly pravidla mladého ochránce přírody, a tak věříme, že čím více budou o přírodě vědět, tím více ji budou chránit a v přírodě se umět chovat.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Městská policie v ZŠ Opočenská, Dobruška

I v novém roce naše škola pokračuje v započatých dlouhodobých preventivních aktivitách. Jednou z nich je spolupráce s Městskou policií v Dobrušce.

V úterý 13. ledna do ZŠ v Opočenské ulici zavítali strážník Pavlína Kaplanová a strážník Adolf Soumar. Pomocí výukových materiálů žákům osvětlili informace o dopravních značkách a učili je, jak se správně chovat na veřejných komunikacích nejen jako chodci (používání přechodu, chůze na správné straně vozovky), ale i  jako účastníci silničního provozu (cyklistika, kolečkové brusle). Děti se také dozvěděly, jak má vypadat správné vybavení kola a jaké ochranné prvky by jim neměly chybět nejen na kole, ale i na oblečení či školních batozích.

V rámci své prezentace byly děti seznámeny s činnostmi a pravomocemi městské policie. Nechyběla ani ukázka uniforem a pracovních pomůcek, jež policisté využívají. Děti se jim na oplátku svěřily s tím, co je trápí, se svými problémy, s nimiž se setkávají v běžném životě a společně se zamysleli nad možnostmi jejich odstranění.

Beseda byla součástí projektu „Nás se to (ne)týká“, který byl podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje pro oblast prevence na rok 2014.

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

ZŠ Opočenská Dobruška vybojovala v Jaroměři třetí místo

Florbalový turnaj Jaroměřská hokejka se konal 28. ledna v Areálu sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři. Zúčastnilo se ho pět týmů z Královéhradeckého kraje a dobrušská Základní škola Opočenská, která zde byla nováčkem, obsadila třetí místo. Součástí turnaje, určeného pro žáky speciálních škol, byly i dovednostní disciplíny. Dobruška slavila hned několik úspěchů. Kromě celkového třetího místa i prvenství v turnaji dovednostních disciplín, který vyhrál Radek Tulej, získal jeho bratr Robin cenu fair play. V soutěži  dobrušskou školu reprezentovala i děvčata a rozhodující brankou se podílela na celkovém umístění. Radost z vyhraného poháru a medailí byla obrovská.

Letošního již čtvrtého ročníku se zúčastnilo celkem pět družstev. Vyhrál tým Jaroměř A, druhé se umístilo družstvo z Trutnova, čtvrté místo obsadili opět domácí a páté tým z Hradce Králové. Celý den doprovázela příjemná atmosféra a děti kromě pěkných zážitků navázaly i nová přátelství. Dobrušský tým hned při první účasti skončil na třetím místě a děti už se těší na příští rok. Turnaj pořádala Základní škola speciální Jaroměř a uskutečnil se díky podpoře města Jaroměř.

Rubriky: Novinky, Sportujeme, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Výtvarná soutěž o velikonočního beránka

Beránek

Naše škola opět vyhlašuje výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „Nejkrásnější velikonoční beránek“. Vaše práce očekáváme na adrese naší školy do 27.3.2015.

Těšíme se!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Keramický kurz pro dospělé

Občanské sdružení přátel Naší školy připravuje od 16.2.2015 keramický kurz pro dospělé,

který proběhne v 5ti lekcích po 2 hodinách v budově naší školy.

Kurzovné činí 500,- Kč. Přihlášky a bližší informace na tel. 739 097 655. Počet míst omezen.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Zápis do 1. třídy

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

vyhlašuje  Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy,

který se koná v úterý 3. února 2015 od 9.30 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.

Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, event. zpráva o psychologickém či jiném důležitém zdravotním vyšetření.

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Základní škola -zápis 2015.docx

Zápis 1.třída.pdf

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Vánoční vystoupení

Obchody se pomalu začínají plnit a na ulici potkáváme lidi vzájemně si přející krásné prožití vánočních svátků. I naše škola se rozhodla, tak jako každoročně, přispět k této vánoční atmosféře návštěvou babiček a dědečků, kteří využívají sociálních služeb Pečovatelské služby v Dobrušce a kteří se ve volném čase scházejí v Klubu důchodců v Dobrušce.

Žáci si pod vedením pedagogických pracovníků připravili vystoupení plné básniček, pohádek, známých i neznámých písní a tanečků. V závěru se do vystoupení zapojili i senioři a společně s dětmi si zazpívali vánoční koledu Tichá noc. Pak už jen zbývalo předání vánočních přáníček a popřání spokojených svátků vánočních.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Den ve vánoční ZOO

Královédvorská zoologická zahrada připravila pro návštěvníky tradiční vánoční nadílku v podobě výzdoby celého svého areálu. I naše škola se zapojila do této vánoční výzdoby. Vlastnoručně vyrobené ozdoby nám posloužily jako vstupenka do ZOO a následně jsme je použili k ozdobení dvou vánočních stromků u výběhu tygrů ussurijských.

Slavnostně ozdobená a nasvícená zahrada nám umožnila netradiční pohledy na zvířata. Vždyť komu se poštěstí vidět slony, tygry, žirafy,… v tomto zimním období. Nás však nejvíce zaujaly surikaty, které se nám předváděly spolu s pěti novými, hravými a neposednými přírůstky. V jejich pavilonu jsme strávili nejvíce času. Po prohlídce vánoční ZOO jsme se sešli v restauraci U Lemura, kde jsme se ohřáli a občerstvili.

Z výletu byly děti nadšené. Škoda jen, že nám chyběla sněhová nadílka. Tak snad příště!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Nevšední dopoledne v ZŠ Opočenská

Ve středu 1. října jsme strávili dopoledne v parku. Přijeli k nám Ing. Petr Zvolánek a Ing. Jana Jirková z Lesů České republiky, kteří nám v přírodě vyprávěli o lese. Dozvěděli jsme se, jak les roste, co se každý měsíc v lese děje a jak se v lese pracuje, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem a zahráli hry na stromky. Pan Zvolánek nám přivezl ukázat dva dravce, rarocha a výra. Velmi poutavě vyprávěl, jak loví, o jejich životě, a pak nadešel okamžik nejlepší – každý žák se mohl s dravcem nechat vyfotografovat. Děti věděly, jak se v lese mají chovat, znaly i některé další zákonitosti, ale i tak je toto dopoledne nadchlo. No posuďte sami, kdy se vám povede, že ve škole můžete mít na ruce výra a rarocha.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Malí hasiči a záchranáři

„Pomóóóc,“ ozvalo se v pátek 31. října krátce po osmé hodině z otevřeného okna tělocvičny v základní škole Opočenská v Dobrušce. Náhodný kolemjdoucí zpozorněl, ale při pohledu do rozsvícených oken tělocvičny se přesvědčil, že žákům žádné nebezpečí nehrozí. Všichni v klidu seděli a pozorně poslouchali vyprávění nadporučíka Jiřího Cermana – příslušníka vojenské policie, který je seznamoval se základy první pomoci. Děti si prakticky zkusily stabilizovanou polohu, masáž srdce, umělé dýchání, obvazovou techniku a stoličku na přenos zraněného. Poté následovala další ukázka, tentokrát zbraní, pout a obušků. Několik dětí si vyzkoušelo policejní pouta. Ještě že pan nadporučík měl klíč a děti vysvobodil.

Kromě pana Cermana nás navštívili dobrovolní dobrušští hasiči – pan Tomáš Sazima, Daniel Franc a Martin Šulc. Předvedli se nám v nehořlavém oblečení, s dýchacím přístrojem a ukázali nám žlutý havarijní oblek, který odolává kyselinám a louhům. 

A následovalo další překvapení. Ke vchodu naší školy přijelo hasičské auto, které slouží nejenom k hašení požáru, ale má využití třeba i při povodních a při haváriích na silnicích. A jako opravdoví hasiči si připadali všichni, kteří si mohli vyzkoušet stříkat z hadice. Dokonce i některé paní učitelky měly o tuto praktickou ukázku zájem. Dětem se ukázka tak líbila, že kdyby nezazvonilo, vyčerpali bychom všechnu vodu z celého hasičského auta. A co kdyby doopravdy začalo někde hořet?!

Děkujeme panu nadporučíku  Jiřímu Cermanovi a dobrovolným hasičům za čas, který nám věnovali a budeme se těšit na další setkání s nimi.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář