Zápis do 1. třídy

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

vyhlašuje  Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy,

který se koná v úterý 3. února 2015 od 9.30 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.

Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, event. zpráva o psychologickém či jiném důležitém zdravotním vyšetření.

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Základní škola -zápis 2015.docx

Zápis 1.třída.pdf

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Vánoční vystoupení

Obchody se pomalu začínají plnit a na ulici potkáváme lidi vzájemně si přející krásné prožití vánočních svátků. I naše škola se rozhodla, tak jako každoročně, přispět k této vánoční atmosféře návštěvou babiček a dědečků, kteří využívají sociálních služeb Pečovatelské služby v Dobrušce a kteří se ve volném čase scházejí v Klubu důchodců v Dobrušce.

Žáci si pod vedením pedagogických pracovníků připravili vystoupení plné básniček, pohádek, známých i neznámých písní a tanečků. V závěru se do vystoupení zapojili i senioři a společně s dětmi si zazpívali vánoční koledu Tichá noc. Pak už jen zbývalo předání vánočních přáníček a popřání spokojených svátků vánočních.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Den ve vánoční ZOO

Královédvorská zoologická zahrada připravila pro návštěvníky tradiční vánoční nadílku v podobě výzdoby celého svého areálu. I naše škola se zapojila do této vánoční výzdoby. Vlastnoručně vyrobené ozdoby nám posloužily jako vstupenka do ZOO a následně jsme je použili k ozdobení dvou vánočních stromků u výběhu tygrů ussurijských.

Slavnostně ozdobená a nasvícená zahrada nám umožnila netradiční pohledy na zvířata. Vždyť komu se poštěstí vidět slony, tygry, žirafy,… v tomto zimním období. Nás však nejvíce zaujaly surikaty, které se nám předváděly spolu s pěti novými, hravými a neposednými přírůstky. V jejich pavilonu jsme strávili nejvíce času. Po prohlídce vánoční ZOO jsme se sešli v restauraci U Lemura, kde jsme se ohřáli a občerstvili.

Z výletu byly děti nadšené. Škoda jen, že nám chyběla sněhová nadílka. Tak snad příště!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Nevšední dopoledne v ZŠ Opočenská

Ve středu 1. října jsme strávili dopoledne v parku. Přijeli k nám Ing. Petr Zvolánek a Ing. Jana Jirková z Lesů České republiky, kteří nám v přírodě vyprávěli o lese. Dozvěděli jsme se, jak les roste, co se každý měsíc v lese děje a jak se v lese pracuje, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem a zahráli hry na stromky. Pan Zvolánek nám přivezl ukázat dva dravce, rarocha a výra. Velmi poutavě vyprávěl, jak loví, o jejich životě, a pak nadešel okamžik nejlepší – každý žák se mohl s dravcem nechat vyfotografovat. Děti věděly, jak se v lese mají chovat, znaly i některé další zákonitosti, ale i tak je toto dopoledne nadchlo. No posuďte sami, kdy se vám povede, že ve škole můžete mít na ruce výra a rarocha.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Malí hasiči a záchranáři

„Pomóóóc,“ ozvalo se v pátek 31. října krátce po osmé hodině z otevřeného okna tělocvičny v základní škole Opočenská v Dobrušce. Náhodný kolemjdoucí zpozorněl, ale při pohledu do rozsvícených oken tělocvičny se přesvědčil, že žákům žádné nebezpečí nehrozí. Všichni v klidu seděli a pozorně poslouchali vyprávění nadporučíka Jiřího Cermana – příslušníka vojenské policie, který je seznamoval se základy první pomoci. Děti si prakticky zkusily stabilizovanou polohu, masáž srdce, umělé dýchání, obvazovou techniku a stoličku na přenos zraněného. Poté následovala další ukázka, tentokrát zbraní, pout a obušků. Několik dětí si vyzkoušelo policejní pouta. Ještě že pan nadporučík měl klíč a děti vysvobodil.

Kromě pana Cermana nás navštívili dobrovolní dobrušští hasiči – pan Tomáš Sazima, Daniel Franc a Martin Šulc. Předvedli se nám v nehořlavém oblečení, s dýchacím přístrojem a ukázali nám žlutý havarijní oblek, který odolává kyselinám a louhům. 

A následovalo další překvapení. Ke vchodu naší školy přijelo hasičské auto, které slouží nejenom k hašení požáru, ale má využití třeba i při povodních a při haváriích na silnicích. A jako opravdoví hasiči si připadali všichni, kteří si mohli vyzkoušet stříkat z hadice. Dokonce i některé paní učitelky měly o tuto praktickou ukázku zájem. Dětem se ukázka tak líbila, že kdyby nezazvonilo, vyčerpali bychom všechnu vodu z celého hasičského auta. A co kdyby doopravdy začalo někde hořet?!

Děkujeme panu nadporučíku  Jiřímu Cermanovi a dobrovolným hasičům za čas, který nám věnovali a budeme se těšit na další setkání s nimi.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá….. a pomáhají nám!

Asi si řeknete, jak nám taková zvířátka mohou pomáhat, když nemají ruce. Ale to byste se divili! Třeba takoví pejsci…

O tom by vám mohly vyprávět děti ze ZŠ Opočenská v Dobrušce, které ve čtvrtek 23. října 2014 navštívily dvě členky neziskové organizace AURA CANIS, paní Lucie Novotná a paní Alena Malá. Přijely se svými čtyřnohými spolupracovníky – Ájou (kříženec borderkolie a foxteriéra), Gemou (bernský salašnický pes), Míčkem (bernský salašnický pes), Majdou (králičí jezevčík) a Bubajdou (králičí jezevčík) a rozdávali radost a potěšení. 

Program byl realizován a finančně podpořen z grantu primární prevence, jež naše škola získala, a zúčastnili se ho žáci ze speciálních tříd. Úvodem se žáci se zvířátky seznámili a následně byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých se jim vždy věnovala jedna paní terapeutka se svými pejsky.  

Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, jakou neocenitelnou službu zvířátka dětem poskytují. Tuto službu odborně nazýváme canisterapie a má velmi široké uplatnění v celé řadě oblastí, které pečují o lidské zdraví. Jsou důležité při navazování vztahů, při práci s mentálně, tělesně, smyslově či emocionálně postiženými.

Ocenili jsme připravenost a organizovanost programu terapeutek. Vše měly perfektně připravené, děti si mohly všechno osobně vyzkoušet, např. výrobu vodítka z plastových céček, schovávání a hledání pamlsků, přiřazování obrázků atd. Ještě než pejsci odešli, měly děti možnost jim učesat srst a poslechnout si jejich srdíčko. 

Na pejsky se všechny děti těšily, ale tato návštěva předčila jejich očekávání. Děkujeme a doufáme, že se zase brzy setkáme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

VÍČKA

I v letošním školním roce, ve spolupráci se ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, organizujeme sběr víček pro nadaci Argo, která pomáhá potřebným.

Děkujeme všem, kteří se již do akce zapojili a přispěli tím na nákup kompenzačních pomůcek pro děti s handicapem.

Pokud byste měli i vy nepotřebná plastová víčka, doneste je, prosím, buď do mateřských škol, kde jsou blízko vchodu označené krabice pro tento sběr, do školy ZŠ Fr. Kupky, nebo přímo k nám, do ZŠ v Opočenské ulici.

DĚKUJEME!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

SPANÍ VE ŠKOLE

Na ten den se všichni těšili – někdo hořel nedočkavostí, někdo měl lehké mrazení.

A pak konečně nastal den D.

Divíte se, proč tolik nadšení? Jelikož podzim zaklepal na dveře, uskutečnila se v naší škole již tradiční akce „Spaní ve škole.“

V pátek 3. října se budova naší školy proměnila v „dětský hotel.“ Děti se postupně ubytovaly – chlapci v tělocvičně, dívky ve školní družině a všichni se připravili na odchod do Vlastivědného muzea v Dobrušce. Zde na ně již čekal pan Mgr. Jiří Mach, ředitel muzea, aby je seznámil s historií a zajímavostmi města Dobrušky. Svým poutavým vyprávěním všechny velmi zaujal. Také jsme navštívili krásně vyzdobenou synagogu, kde na nás na všechny velmi intenzivně zapůsobil strop, který výzdobou připomínal noční nebe s hvězdami. Postupně jsme nahlédli do všech jejích zákoutí a vyslechli si vyprávění o historii Židů v Dobrušce. Na jednu z jeho strašidelných pověstí děti ještě vzpomínaly krátce před usnutím.

Po návratu následovala večeře. Nestačili jsme se divit, jak se děti pustily do jídla. Bramborový guláš provoněl celou školu a všichni si na něm moc pochutnali. Po večeři přišlo další překvapení.

Ve svém nabytém programu si na nás udělal čas pan PaedDr. Josef Lukášek, radní Královéhradeckého kraje, který nás přišel seznámit se svou knihou „Pohádky z Orlických hor.“ Pana Lukáška zajímalo, jaké pohádkové postavy děti znají a jaké knihy je zajímají. Poté jim přečetl několik pohádek a příjemně unavené děti se odebraly do svých ložnic, ze kterých se ještě chvilku ozývalo povídání, jež postupně ustávalo.

A jak naše spaní ve škole dopadlo? O tom, že akce byla vydařená, svědčilo obrovské nadšení dětí a spokojené úsměvy na tvářích pedagogů. A už teď začínáme přemýšlet nad tím, kterou místní zajímavost navštívíme příště, protože rok strašně rychle uteče.

Rubriky: Co všechno děláme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015

Naše základní škola je sice malá, ale na počtu akcí to znát není. Máme tu šikovné učitelky, včetně paní ředitelky, které přinášejí stále mnoho nápadů.

Již tradičním způsobem jsme letos zahájili začátek školního roku. V pátek 5. září se všichni žáci naší školy sešli na hřišti za sokolovnou, kde se seznámili se svými novými spolužáky a pochutnali si na buřtících opečených na ohni.

Rubriky: Co všechno děláme, Užíváme si, Školní rok 2014/2015 | Napsat komentář

VÍČKA, KTERÁ POMÁHAJÍ

Žáci základních škol Fr. Kupky a Opočenská v Dobrušce se zapojili do sběru plastových víček pro nadační fond ALGO.

Nadační fond ALGO byl zřízen s cílem pomáhat potřebným a nemocným. Připojily se i děti ze ZŠ Ohnišov, ZŠ Dobré, MŠ a DDM Dobruška a celkem bylo nasbíráno neuvěřitelných 512,15 kg víček. Nadační fond za naše nasbíraná víčka nakoupil kompenzační pomůcky pro tři děti z našeho regionu.

Pro nevidomého Péťu Preclíka byla zakoupena skládací matrace a zimní nánožník ke kočárku. Míša Kudláčková, která je odkázána na invalidní vozík, se může těšit z nové zdravotní matrace. A Pepa Hejzlar s opožděným psychomotorickým vývojem dostal dva ochranné potahy na matraci. Všechny tyto pomůcky slouží ke zvýšení komfortu života zmíněných dětí.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do akce zapojili. Nejen dětem, ale i jejich rodičům, prarodičům, známým a panu O. Žabenskému, který víčka odvezl do centrální sběrny ALGO nadace v Praze.

Rádi bychom v této akci pokračovali a pomáhali potřebným i nadále!

Pracovníci ZŠ Fr. Kupky a ZŠ Opočenská

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2013/2014 | Napsat komentář