Děti ze ZŠ, Opočenská sbíraly odpadky

Dne 5. května jsme vyhlásili na naší škole Den Země. Děti věděly, že to bude znamenat úklid odpadků. Nejvíce jich bylo kolem autobusové zastávky u nádraží, kde jsme nasbírali tři pytle. Potom jsme se vydali do Mělčan a přes Trojici zpět ke škole. Nacházeli jsme nejvíce plastů, ale i věci kovové, z gumy a ze skla. Všechen odpad jsme roztřídili a pracovníci Technických služeb v Dobrušce jej odvezli. Zde bychom rádi poděkovali panu Michalu Novotnému, který nám velice ochotně poskytl plastové pytle a zajistil odvoz.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Zvířecí miláčkové pomáhají dětem

Je pátek 22. dubna a děti ze ZŠ Opočenská v Dobrušce nedočkavě vyhlížejí z oken dlouho očekávanou návštěvu. Dneska je přijedou navštívit členky organizace Auracanis. Paní Alena Malá se svými chlupatými kamarády pejsky a paní Helena Rucknerová, která přiveze ukázat kočičky. Oproti minulým návštěvám pro nás mají přichystáno ještě jedno překvapení. Malého zakrslého králíčka, se kterým nám na závěr návštěvy předvedly králičí hop.

Se svými psími či kočičími kamarády nám paní terapeutky dělají velikou radost již několik let. Hrou se psem si rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku-pejska, češeme, hladíme, vybíráme blešky (barevné skřipečky) z kožichu, házíme míček, psa podlézáme, posloucháme srdíčko atd. Nejvíce pejsky baví “ojídačka”, kdy si na sebe položíme piškoty a psi je pak hledají, vyčichají a mlsají. Kočičky nám zase řečí těla ukazují, co se jim líbí, co je jim příjemné (vrnění) a na co si u nich máme naopak dát pozor (nahrbený hřbet). Společně se zvířátky jsme se shodli, že nejlepší je hlazení. Vždyť nám se taky líbí, když nás maminka pohladí.

Zvířátka s námi komunikují přímo a my se od nich můžeme mnohému naučit – spontánnímu vyjadřování pocitů, řeči těla, soucitu sebeovládání. Zvířátka nás učí, že potřeba lásky, péče a pozornosti se dá uspokojit lépe, když se o někoho sami staráme. A my jim za to moc děkujeme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

PRVOMÁJOVÝ BĚH PRO DOBROU VĚC

Pořádal SK Dobruška ve spolupráci s holandským městem Ter Aar, městem Dobruškou a ZŠ Opočenská.
A vydařil se!!!

„Vyběháno bylo 7866 korun, dalších 7500 korun přidala nizozemská strana. Rovných 10 tisíc korun věnujeme Dobrušské charitě na nákup přenosného dýchacích přístroje, 5366 korun dostanou na činnost naši nejmenší atleti,” řekl Ivan Koláčný, předseda Sportovního klubu Dobruška.

Rubriky: Novinky, Pomáháme, Soutěžíme, Sportujeme, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Soutěž o nejkrásnější velikonoční slepičku nebo kuřátko

V úterý 22. března 2016 proběhl na ZŠ Opočenská v Dobrušce již třináctý Den otevřených dveří, který byl zároveň spojen s vyhodnocením výtvarné soutěže „O nejkrásnější velikonoční slepičku nebo kuřátko“. Jednalo se již o 4. ročník této soutěže s velikonoční tematikou, jež je finančně podporována z Programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji se spoluúčastí naší školy. Soutěž je určena pro děti od tří do osmnácti let, kteří jsou žáky praktických nebo speciálních škol regionu. Letos se soutěže zúčastnil rekordní počet škol – 14, s celkovým počtem 139 výtvarných prací.

Hlasování o nejhezčí výrobek zahájil pan starosta města Dobrušky s místostarostou, kteří využili Dne otevřených dveří k návštěvě naší školy. V průběhu celého dopoledne pak přicházeli další návštěvníci, kteří měli možnost prohlédnout si všechny prostory budovy, nahlédnout do výuky a zároveň také hlasovat. Pro předškoláky a školáky byla v tělocvičně připravena překážková dráha a sladká odměna.

Ve čtrnáct hodin bylo hlasování ukončeno a všechny hlasy sečteny. Hlasování se zúčastnilo 171 návštěvníků. Byla vyhodnocena první tři místa ve dvou kategoriích. Výhercům budou zaslány hodnotné ceny v podobě didaktických her a výtvarných pomůcek. Ostatní zúčastnění obdrží drobnou pozornost.

Výsledková listina
„ O nejkrásnější velikonoční kuřátko nebo slepičku.“ – 4. ročník:

KATEGORIE A

1. místo: Ondřej Holomek, (SŠ a ZŠ Nové Město n. Metují)
2. místo: kolektiv 4.tř., (ZŠ a MŠ Jos. Zemana Náchod)
3. místo: společná práce, (ZŠ a MŠ Jos. Zemana Náchod)

KATEGORIE B

1. místo: kolektiv, (ZŠ a PrŠ Kolowratská Rychnov n. K.)
2. místo: A. Kováč, J. Šubrt, F. Růžička, T. Skládal, (SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují)
3. místo: kolektiv, (ZŠ a PrŠ Kolowratská Rychnov n. K. )

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Vynášení Moreny

Rok se s rokem sešel a opět je tu jaro. A kdy přesně jaro začíná? Ze školních lavic máme zakódováno datum jarní rovnodennosti 21. března, ale dle astronomických výpočtů v letošním roce tato událost připadá na 20. březen. S vítáním jara a loučením se zimou je spojena spousta zvyků. Jeden z nich v naší škole dodržujeme i my. Je jím tradiční vynášení Moreny.

Jak jsme vyčetli v odborné literatuře, Morena spolu s Živou a Vesnou tvoří trojici bohyní, které jsou etapami životního cyklu ženy, tedy archetyp panny, matky a stařeny. Morena tedy ztělesňuje stařenu – figurínu ze slámy oděnou do ženských šatů, která se v průvodu odnáší k potoku či řece a následně je zapálena a vhozena do vody. Jedná se o starý pohanský zvyk, jenž se uchoval až do dnešní doby.

I v naší škole tuto tradici dodržujeme. Při pracovním vyučování žáci se svými pedagogy vyrobili Morenu, oblékli ji do ženských šatů a ozdobili ji stuhami a kraslicemi. Ve čtvrtek, v krásný slunečný den s datem 17. březen, všichni žáci naší školy tuto figurínu představující zimu, vyprovodili na její poslední cestu. Celý průvod jí přednesl několik básniček vztahujících se k odchodu zimy a poslal ji po vodě pryč. Naší Moreně se od nás však příliš nechtělo, dlouhou dobu se točila ve vodním víru. Nakonec jsme jí museli pomoci, aby mohla odplout pryč. Tímto způsobem jsme se rozloučili se zimou a v pondělí 21. března jsme v naší škole přivítali jaro oblečeni do veselých jarních barev. K loňské žluté a zelené jsme letos přidali ještě barvu oranžovou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Den otevřených dveří

V úterý 22.3.2016 mnozí z Vás využili šanci podívat se do naší školy.
K nahlédnutí byly všechny prostory, výuka i práce žáků.
Nově se hlasovalo i v soutěži o Nejkrásnější velikonoční kuřátko či slepičku.
Do soutěže se kromě naší přihlásilo i dalších 13 speciálních škol!
Těšíme se na výsledky.

Rubriky: Novinky, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Setkání s paní Moravcovou

Ve čtvrtek 11. února 2016 naši školu navštívila, nám dobře známá, nevidomá paní Moravcová, aby žákům přiblížila život lidí se zrakovým postižením. Nepřišla sama, ale v doprovodu svého čtyřnohého přítele jménem Xanto.

Paní Moravcová mluvila o svém životě, o pohybu po ulicích našeho města, o jízdě v dopravních prostředcích, o jejich běžných nákupech, návštěvách restaurací atd. Nic pro ni již není překážkou, naučila se pohybovat po svém bytě, vaří, pere, nakupuje a při těchto činnostech využívá spoustu kompenzačních pomůcek, o kterých ani my nevíme, že existují. Žáci měli možnost vyzkoušet si rozlišovač barev Colortest, indikátor hladiny a šablony bankovek, podle nichž osoby se zrakovým postižením zjišťují jejich hodnotu. Pro děti měla připravenou i ukázku Braillova písma, jež se nevidomí učí a pomocí něj mohou i číst.

Paní Moravcová je členkou několika institucí, jež pomáhají osobám se zrakovým postižením, a zdá se, že pro ni není nic problém. V našem městě pořádá různé akce pro širokou veřejnost jako je „Kavárna ve tmě,“ soutěže vodících psů a v neposlední řadě plánovaný kulturní pořad „Barevná tma“ s moderátorem Pavlem Křížem.

Dvě hodiny ve společnosti paní Moravcové a jejího pejska utekly velmi rychle a budeme se těšit na další setkání.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování

Touto cestou bychom rádi poděkovali panu generálnímu řediteli Lesů ČR (Ing. Daniel Szórád) a jeho zaměstnancům ( Ing. Janě Jirkové, Ing. Petru Zvolánkovi, Lence Volákové a Petře Justové), kteří dlouhodobě spolupracují s naší školou ZŠ Opočenská, Dobruška.
Ne jinak tomu bylo 01. 03. 2016

Díky návštěvám výše jmenovaných odborníků a jejich poutavému vyprávění, pomáhají našim dětem rozšiřovat obzory o přírodě, vodě, lese a o zvířatech. Vždy dětem představí něco nového. Jejich poslední program přinesl dětem mnoho informací o vodě a o lese. Měli pro děti připravený krátký snímek o negativním vlivu suchých období na přírodu, a mimo jiné zajímavosti, přivezli na ukázku i dva dravce – raroha a výra, což se pro děti stalo nezapomenutelným zážitkem. Na závěr se uskutečnila vědomostní soutěž, v níž byl vítězem každý, kdo alespoň trochu poutavému vyprávění naslouchal. Děti byly za úspěšné splnění úkolů odměněny dárky, které jim věnovaly Lesy ČR.

Tento školní rok je naplánován ještě jeden projekt, který by měl být uskutečněn v květnu a bude se opět týkat znalostí ze života zvěře a péče o les a přírodu.

Děkujeme za spolupráci!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Nejkrásnější velikonoční kuřátko

Rubriky: Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis do 1. třídy naší školy

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 vyhlašuje
Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy,

který se koná v úterý 9. února 2016 od 9.30 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.
Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte,
zpráva o psychologickém či jiném důležitém vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny