Historie

Základní škola v Dobrušce byla zřízena jako škola Zvláštní v roce 1960.

Vyučování začalo dne 1.9.1961. V jedné třídě s dvanácti žáky byly vyučovány čtyři postupné ročníky. Třída byla umístěna v budově dnešního gymnázia.

Od roku 1967 se škola několikrát stěhovala.

Nejdříve do prostorů dnešní restaurace „U jelena“, v roce 1970 do budovy bývalé LŠU a v roce 1972 do tzv. „dřeváku“ v Křovické ulici.

V roce 1975 získává škola poprvé ve své historii vlastní objekt v budově školy v Pulicích. Kromě učeben zde vznikl prostor pro školní dílnu, stravovnu a školní pozemek.

Budova školy
V roce 1998 přichází na řadu zatím poslední stěhování školy do budovy č.p. 115 v Opočenské ulici. Přestěhováním škola získává výhodnější polohu v centru města a prostor pro tělocvičnu, ale ztrácí krásný pozemek a školní stravovnu.

Od 1.1.2006 díky novému školskému zákonu a nové zřizovací listině platné právě od onoho data, se naše škola jmenuje stejně jako kterákoli jiná, tedy základní.

Naše škola je od roku:

 • 1961 jednotřídní
 • 1972 dvojtřídní
 • 1975 trojtřídní
 • 1985 čtyřtřídní
 • 1999 pětitřídní
 • od září 2009  šestitřídní
 • od září 2016 naplněno pět tříd
 • od září 2017 jsou naplněny čtyři třídy, z toho dvě speciální
 • od září 2019 je naplněno pět tříd, z toho tři speciální
 • od září 2020 jsou naplněny čtyři třídy, z toho dvě speciální
 • od září 2022 jsou naplněny čtyři třídy, z toho jedna speciální

Komentáře nejsou povoleny.