Využili jsme „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 je příjemcem podpory investice „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“.

období podpory podpořeni
1. období podpory
(září až prosinec 2021) 2 žáci
2. období podpory
(leden až srpen 2022) 5 žáků
3. období podpory
(září až prosinec 2022) 3 žáci
4. období
(leden až srpen 2023) 6 žáků

Komentáře nejsou povoleny.