Využili jsme program 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy

Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy jsme obdrželi finanční prostředky na:

digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí – cílem je vybavení pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Digitální technologie jsou všude kolem nás, ovlivňují náš život ve všech oblastech. Setkáváme se s nimi nejen doma, ale i ve škole. Jsou důležité pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí napříč všemi vzdělávacími oblastmi. Digitální učební pomůcky byly nakoupeny z finančních prostředků MŠMT, a to v rámci Národního plánu obnovy.
Jednou z didaktických pomůcek splňujících parametry pro rozvoj prostorové představivosti, logického uvažování, kritického myšlení apod. je Blue-Bot. Jedná se o programovatelného robota, který je velmi podobný robotu Bee-Bot, kterého už ve škole máme. Interaktivního robota lze naprogramovat nejen tlačítky přímo na robotovi, ale i prostřednictvím aplikace nainstalované v telefonu nebo tabletu. Žáci pomocí jednoduchých tlačítek volí cestu na čtvercové síti 15 x 15 cm, pod kterou se mohou vkládat obrázky ke konkrétnímu vyučovacímu předmětu. Zároveň bylo nakoupeno i dřevěné bludiště, podložka s abecedou a sada barevných držáků na pero pro Bee-Bot & Blue-Bot robota, díky nimž je možné sledovat cestu, kterou robot ujel a nakreslil.
Další zajímavou pomůckou jsou mluvící skřipce, na které lze nahrát krátký vzkaz. Následně si žáci mohou zvukový záznam přehrát. Tuto pomůcku je možné využít např. při samostatném plnění úkolů, předávání instrukcí ke konkrétním činnostem, zapamatování básničky, řazení dle časové posloupnosti apod.
Unikátním výukovým systém, který nabízí široký sortiment zasahující do mnoha vyučovacích oblastí je Kouzelné čtení. Knihy přináší nejen spoustu informací, ale i mnoho zábavy. Elektronická tužka pouhým dotykem obrázku nebo textu předá žákům příslušné informace, zvuky nebo hudbu. S Elektronickou Albi tužkou je možné plně využívat všechny výrobky označené logem Kouzelné čtení. Z finančních prostředků byly nakoupeny uvedené interaktivní mluvící knihy (Lidské tělo, Prvouka, Když roboti brebentí, Česká republika, Hravá přírodověda, Vyjmenovaná slova, My very first English, Atlas světa, Anglický obrázkový slovník, Glóbus + Evropa na talíři).

Komentáře nejsou povoleny.