Vánoční prodejní výstavy

Stejně jako každý rok, v čase předvánočním, se konaly námi dlouho připravované a očekávané vánoční trhy. O víkendu 3. a 4. prosince probíhaly v areálu Střední školy v Opočně a v neděli 11. prosince v prostorách školní jídelny ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce.

Naše škola měla na obou prodejních výstavách také svůj stánek, ve kterém se prodávaly výrobky žáků keramického a rukodělného kroužku. Návštěvníci si u nás mohli koupit zboží všeho druhu. Od keramických andělů, ryb, srdíček, hvězdiček až po velmi pěkné šité stromy a perníkové zápichy do květináče.

Účast návštěvníků byla hojná a trhy se vydařily. Výtěžek z těchto akcí bude použit na různé aktivity, které pořádá škola pro naše děti.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Canisterapie aneb „pes ve škole“

Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak málo úsměvů a radosti kolem sebe v běžném životě vidíme? Je na čase to změnit! Prostřednictvím canisterapie jsme se rozhodli přinést radost a pohodu do života těm, kteří ji nejvíce potřebují. Jsou jimi děti ze speciálních tříd ze ZŠ Opočenská v Dobrušce.

Na čtvrtek 15. prosince jsme pozvali na pravidelnou návštěvu členky organizace „Aura canis“ se svými psími kamarády, kteří zde nebyli poprvé. V jejich přítomnosti děti strávily dvě příjemné hodiny, při kterých se seznámily s jednotlivými prvky canisterapie. Všichni víme, že canisterapie je speciální druh podpůrné rehabilitace, která se využívá nejen u osob se zdravotním postižením či omezením, ale i u dalších jedinců nejrůznějšího věku, např. u seniorů.

A o tom, že měla právě tato akce u dětí úspěch, není pochyb! Tímto vás zveme do fotogalerie školy.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

„Elegance bez bariér“ pomáhala našemu žákovi

Ve čtvrtek 24. 11. večer se většina zaměstnanců ZŠ Opočenská v Dobrušce zúčastnila charitativní přehlídky pořádané v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou „Elegance bez bariér“. V roli modelek a modelů se představili nejen známé tváře modelek a „missek“, ale netradičně i vozíčkáři.

Cílem této charitativní módní přehlídky bylo získat finanční prostředky pro našeho žáka Petra Preclíka, který se narodil předčasně a přes veškerou lékařskou péči, přišel o zrak. Navíc má dětskou mozkovou obrnu, kvůli infekci přišel o část dolní končetiny a trpí řadou potravinových alergií.

Výdělek této charitativní akce byl 140 000,- Kč a i my jsme rádi, že jsme mohli tímto způsobem přispět k výše uvedené částce a pomoci tak mamince, která se o svého syna stará sama. Má náš obrovský obdiv a sympatie!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Volný čas, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Vystoupení v domě s pečovatelskou službou

Ani jsme se nenadáli a je tu opět vánoční čas. Čas plný kouzelných světýlek, vánočních vůní a tradic. Jednou z nich je pro nás, již po několik let, vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce. Žáci ZŠ Opočenská si pro seniory připravili krátkou přehlídku toho, co se od září ve škole naučili. Zaznělo několik vánočních písní, pár zimních básniček, hra na zobcovou flétnu a vystoupení dramatického kroužku.

Doufáme, že jsme seniorům v tomto předvánočním shonu zpříjemnili dopoledne a přejeme nejen jim, ale i všem čtenářům, krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce

Čas vánoční je nejen časem obdarovávání našich blízkých, ale i časem návštěv těch, které máme rádi. Mezi tyto milé návštěvy patří již pravidelná návštěva knihovny.

V úterní dopoledne 13. prosince jsme tedy vyrazili do Městské knihovny v Dobrušce a strávili zde dvě hodiny ve společnosti 40 000 knížek a milé paní knihovnice, která nám vysvětlila, kromě jiného, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Děti se také dozvěděly, jak jsou knihy rozděleny a zařazeny, a v čem spočívá práce knihovnice. Dětem byl přečten poutavý vánoční příběh o malém medvídkovi, který záviděl kamarádovi jeho dárky. Poté co si děti vyslechly zajímavý příběh s dobrým koncem, dostaly za úkol namalovat „kouzelné rybičky“.

Všechny děti to zvládly a z knihovny odcházely s pochvalou a pěkným zážitkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Školou chodí Mikuláš

V pondělí 5. prosince vládla v ZŠ Opočenská v Dobrušce nervozita. „Přijdou, nepřijdou?“ Zatím k nám chodili Mikuláš, čert a anděl každý rok. I když někteří z nás tajně doufali, že protentokrát nedorazí.

Cinkání řetězu a čertovské „hudrání“ se však ozvalo záhy, co jsme dosvačili. Už jsou tady! A taky že ano! Do 1., 2. i 3. třídy přišli Mikuláš v doprovodu dvou čertů a krásného anděla. Mikuláš si s sebou přinesl knihu hříchů, ve které měl pečlivě zaznamenány všechny lumpárny, které děti v průběhu roku prováděly. A nebylo jich málo! Děti si toho byly vědomy a při příchodu „družiny“ se schovávaly jeden za druhého. Čerti si je stejně našli a obdarovali je uhlím a jablky z čertovské zahrádky. Aby jim po nich nevyrostly rohy! Za to jim děti daly slib, že se polepší. Naopak hodné děti, kterých byla většina, dostaly za pěknou básničku nebo písničku balíček dobrot od Anděla. Nakonec jsme zjistili, že v každém z dětí se našlo něco, za co mohlo být odměněno balíčkem dobrot.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Interaktivní divadlo

Psal se den 14. listopad a my jsme se těšili na návštěvu interaktivního divadla z Prahy. Tuto akci jsme si domluvili na základě schválení grantu prevence Královéhradeckého kraje s názvem „Život není náhoda, ale volba“.

Jednalo se o celodopolední činnost, která byla připravena zvlášť pro první a zvlášť pro druhý stupeň ZŠ. Během dvou hodin nás provázeli dva příjemní pánové Pepa a Tomáš, kteří děti učili formou her, soutěží a různých aktivit překonávat překážky a řešit uměle vytvořené modelové situace týkající se nejrůznějších témat ve vzájemné spolupráci. V zážitkových a modelových hrách a při následujících rozhovorech děti získaly mnoho znalostí a dovedností užitečných v běžném v životě. Osvojované způsoby jednání a prožívání působí jako prevence agresivity, pasivity a závislostí.

Nenásilnou hravou formou se tedy naši aktéři snažili podporovat a rozvíjet takové návyky, znalosti a dovednosti, které našim dětem pomohou překonávat jejich potíže.

Dopoledne plné interaktivních činností bylo pro děti nejen příjemné, ale i přínosné.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Když studenti učí žáky

Základní škola Opočenská Dobruška patří ke školám, které hned zpočátku zařadily etickou výchovu do svého školního vzdělávacího programu. I letos se podařilo získat grant na pokračování úspěšného dlouhodobého projektu nazvaného „V téhle hře zvané ŽIVOT máme každý svou roli.“ Jeho nedílnou součástí bylo i celoškolní kulturní motivační dopoledne, které se uskutečnilo v úterý 8. listopadu. Již podruhé tak dostali žáci naší školy příležitost k setkání se středoškolskými studenty oboru gastronomie ze SPŠ, SOŠ a SOU v Novém Městě nad Metují.

V kulturním zařízení Pyramida v rámci projektového dne „Kultura na talíři“ absolvovali naši žáci praktickou ukázku stolničení a aranžování slavnostních tabulí, kterou si pro ně připravili středoškoláci pod vedením učitele odborného výcviku Michala Šubrta. Žáci si s velkým zájmem vyslechli přednášku o etiketě. S úžasem si prohlédli slavnostně prostřené tabule ke svátečním příležitostem, jako je svatba, Velikonoce, svátky a narozeniny nebo Vánoce. Ve spolupráci se studenty skládali z ubrousků různé druhy prostírání.

Nejvíce je však zaujala prožitková hra. Žáci se postupně ocitli v roli kuchařů, číšníků, barmanů a hostů v restauraci. Sami se s nadšením zapojili do přípravy a servírování různých druhů zeleninových a ovocných předkrmů. Všichni se shodli na tom, že z čerstvých a kvalitních surovin není vůbec těžké rychle připravit chutný pokrm. Nenásilnou formou tak byly připomenuty hlavní zásady zdravé výživy, hygieny, kulturního chování u stolu a používání příborů, talířů a sklenic určených pro různé chody jídel. Největší zájem u nich vzbudila ukázka přípravy flambovaných plněných palačinek a vrcholem pak byla další prožitková hra, kde si žáci vyzkoušeli práci barmanů a pro své spolužáky namíchali chutné a hlavně zdravé ovocné nápoje. Ti nejšikovnější poté asistovali studentům i při přípravě a servírování lehkých chutných dezertů.

Velké poděkování patří učiteli odborného výcviku Michalu Šubrtovi a zároveň i jeho studentům, kteří dokázali, že se naši žáci ze společného setkání vrátili plni nových dojmů. Plánují, jak získané znalosti, dovednosti a zkušenosti využijí ve škole v hodinách pracovního vyučování a hlavně v praktickém životě. Už se těší, jak si doma zahrají na hostitele a svým rodičům a kamarádům připraví zdravý pokrm nebo nápoj, který jim nejvíce zachutnal.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Výlet do Prahy

Ve čtvrtek 6. října letošního roku všichni žáci i zaměstnanci ZŠ Opočenská v Dobrušce vyrazili do hlavního města naší republiky, Prahy. Tento výlet byl uskutečněn díky zpracovanému projektu z etické výchovy s názvem „V téhle hře s názvem ŽIVOT máme každý svou roli“, který naše škola na základě vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje získala.
Naším prvním cílem byly Dejvice. Přesněji, Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze, Dejvicích. Zhlédli jsme zde dětské představení „Hurvínkovo přání“. A jaké že to měl Hurvínek přání? Chtěli byste to vědět? Odpověď na tuto otázku by vám mohly dát všechny děti naší školy, které byly z představení nadšeny. Hurvínek toužil po tom, být dospělý a na malou chvíli se mu to splnilo. Ale co na to říkal taťulda Spejbl? A co Mánička? Tak to už vám neprozradíme. Chcete-li znát odpověď, nezbývá vám nic jiného, než se vydat do známého pražského divadla sami.
Po představení jsme se všichni nasvačili a vydali do „víru velkoměsta“. S dětmi jsme dojeli metrem na Staroměstské náměstí, kde některé z nich poprvé v životě viděly pražský orloj. Následně jsme se prošli po Karlově mostě.
Zpět jsme se vraceli trochu unavení, avšak plni zážitků z nevšedního dne.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Výletujeme, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Svatováclavské slavnosti

Každým rokem se Svatováclavské slavnosti stávají tečkou za kulturními akcemi s letním sluncem ve znaku a startují podzimní společenskou sezónu. Jsou oslavou nejen patrona české země, ale také podzimního času, jeho barev a vůní.
I děti a zaměstnanci ZŠ Opočenská v Dobrušce se na tuto akci dlouhodobě a pečlivě připravovali. Členové a členky keramického kroužku postupně proměňovali obyčejnou hlínu v usměvavá sluníčka, červená jablíčka, barevné domečky, veselé ptáčky, praktické tácky a hrníčky.
A díky tomu se náš stánek stal ozdobou sobotního jarmarku na náměstí F. L. Věka. Stánek přilákal nejen obyvatele Dobrušky, turisty, zdejší, ale i přespolní obyvatele. Zkrátka všechny, kteří mají rádi hezké věci. A o tom, že se naše výrobky líbily, svědčil i výdělek, který bude věnován na aktivity podporující kreativitu žáků naší školy.
Děkujeme městu Dobruška za poskytnutí možnosti se jarmarku opět zúčastnit.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny