Vynášení Moreny

Rok se s rokem sešel a opět je tu jaro. A kdy přesně jaro začíná? Ze školních lavic máme zakódováno datum jarní rovnodennosti 21. března, ale dle astronomických výpočtů v letošním roce tato událost připadá na 20. březen. S vítáním jara a loučením se zimou je spojena spousta zvyků. Jeden z nich v naší škole dodržujeme i my. Je jím tradiční vynášení Moreny.

Jak jsme vyčetli v odborné literatuře, Morena spolu s Živou a Vesnou tvoří trojici bohyní, které jsou etapami životního cyklu ženy, tedy archetyp panny, matky a stařeny. Morena tedy ztělesňuje stařenu – figurínu ze slámy oděnou do ženských šatů, která se v průvodu odnáší k potoku či řece a následně je zapálena a vhozena do vody. Jedná se o starý pohanský zvyk, jenž se uchoval až do dnešní doby.

I v naší škole tuto tradici dodržujeme. Při pracovním vyučování žáci se svými pedagogy vyrobili Morenu, oblékli ji do ženských šatů a ozdobili ji stuhami a kraslicemi. Ve čtvrtek, v krásný slunečný den s datem 17. březen, všichni žáci naší školy tuto figurínu představující zimu, vyprovodili na její poslední cestu. Celý průvod jí přednesl několik básniček vztahujících se k odchodu zimy a poslal ji po vodě pryč. Naší Moreně se od nás však příliš nechtělo, dlouhou dobu se točila ve vodním víru. Nakonec jsme jí museli pomoci, aby mohla odplout pryč. Tímto způsobem jsme se rozloučili se zimou a v pondělí 21. března jsme v naší škole přivítali jaro oblečeni do veselých jarních barev. K loňské žluté a zelené jsme letos přidali ještě barvu oranžovou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Den otevřených dveří

V úterý 22.3.2016 mnozí z Vás využili šanci podívat se do naší školy.
K nahlédnutí byly všechny prostory, výuka i práce žáků.
Nově se hlasovalo i v soutěži o Nejkrásnější velikonoční kuřátko či slepičku.
Do soutěže se kromě naší přihlásilo i dalších 13 speciálních škol!
Těšíme se na výsledky.

Rubriky: Novinky, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Setkání s paní Moravcovou

Ve čtvrtek 11. února 2016 naši školu navštívila, nám dobře známá, nevidomá paní Moravcová, aby žákům přiblížila život lidí se zrakovým postižením. Nepřišla sama, ale v doprovodu svého čtyřnohého přítele jménem Xanto.

Paní Moravcová mluvila o svém životě, o pohybu po ulicích našeho města, o jízdě v dopravních prostředcích, o jejich běžných nákupech, návštěvách restaurací atd. Nic pro ni již není překážkou, naučila se pohybovat po svém bytě, vaří, pere, nakupuje a při těchto činnostech využívá spoustu kompenzačních pomůcek, o kterých ani my nevíme, že existují. Žáci měli možnost vyzkoušet si rozlišovač barev Colortest, indikátor hladiny a šablony bankovek, podle nichž osoby se zrakovým postižením zjišťují jejich hodnotu. Pro děti měla připravenou i ukázku Braillova písma, jež se nevidomí učí a pomocí něj mohou i číst.

Paní Moravcová je členkou několika institucí, jež pomáhají osobám se zrakovým postižením, a zdá se, že pro ni není nic problém. V našem městě pořádá různé akce pro širokou veřejnost jako je „Kavárna ve tmě,“ soutěže vodících psů a v neposlední řadě plánovaný kulturní pořad „Barevná tma“ s moderátorem Pavlem Křížem.

Dvě hodiny ve společnosti paní Moravcové a jejího pejska utekly velmi rychle a budeme se těšit na další setkání.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování

Touto cestou bychom rádi poděkovali panu generálnímu řediteli Lesů ČR (Ing. Daniel Szórád) a jeho zaměstnancům ( Ing. Janě Jirkové, Ing. Petru Zvolánkovi, Lence Volákové a Petře Justové), kteří dlouhodobě spolupracují s naší školou ZŠ Opočenská, Dobruška.
Ne jinak tomu bylo 01. 03. 2016

Díky návštěvám výše jmenovaných odborníků a jejich poutavému vyprávění, pomáhají našim dětem rozšiřovat obzory o přírodě, vodě, lese a o zvířatech. Vždy dětem představí něco nového. Jejich poslední program přinesl dětem mnoho informací o vodě a o lese. Měli pro děti připravený krátký snímek o negativním vlivu suchých období na přírodu, a mimo jiné zajímavosti, přivezli na ukázku i dva dravce – raroha a výra, což se pro děti stalo nezapomenutelným zážitkem. Na závěr se uskutečnila vědomostní soutěž, v níž byl vítězem každý, kdo alespoň trochu poutavému vyprávění naslouchal. Děti byly za úspěšné splnění úkolů odměněny dárky, které jim věnovaly Lesy ČR.

Tento školní rok je naplánován ještě jeden projekt, který by měl být uskutečněn v květnu a bude se opět týkat znalostí ze života zvěře a péče o les a přírodu.

Děkujeme za spolupráci!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Nejkrásnější velikonoční kuřátko

Rubriky: Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis do 1. třídy naší školy

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 vyhlašuje
Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy,

který se koná v úterý 9. února 2016 od 9.30 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.
Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte,
zpráva o psychologickém či jiném důležitém vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

OPOŽDĚNÝ VÁNOČNÍ DÁREK

Současná doba s sebou přináší nejen pokrok a rozvoj ve všech oblastech našeho života, ale i spoustu negativních celospolečenských jevů, se kterými se každodenně setkáváme. Vidíme mnoho násilí, agrese, kriminality, intolerance, rasismu, xenofobie, závislostí a dalších variant rizikového chování.

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli na naši školu pozvat pana Radoslava Bangu se svým hudebním programem zaměřeným na prevenci rizikového chování „Když chceš, tak to dokážeš.“ Tato akce byla umožněna díky zpracovanému projektu z prevence rizikového chování „Nejsme tak silní, abychom nepotřebovali pomoc,“ který naše škola na základě vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje získala.

Pan Radoslav Banga, známý také pod pseudonymem Gypsy, je rapper, hudebník, zpěvák a textař romského původu. Pochází z problematické rodiny, ve které docházelo k domácímu násilí. V patnácti letech se ocitl na ulici a i přesto, že jeho dětství nebylo jednoduché, dokázal na sobě zapracovat a zúročit svůj talent. Díky tomu jsme si mohli vyslechnout jeho poutavé dvouhodinové vyprávění prokládané autorskými písněmi, jež umocňovaly danou atmosféru.

Pan Radoslav Banga se svým programem snažil posílit v našich žácích přesvědčení, že budoucnost je v rukou každého z nich a také, že každý, ač to tak právě teď nevypadá, má možnost prožít smysluplný a plnohodnotný život.

Součástí programu bylo i aktivní zapojení žáků a rodičů, kteří byli na tuto akci pozváni. Na závěr proběhla diskuze, autogramiáda a společné fotografování.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Pozor, člověk !

V předposlední den před vánočními prázdninami žáci ze ZŠ Opočenská dorazili do školy dříve než obvykle. Jeli totiž na kulturní výlet do Hradce Králové. Tato akce byla umožněna díky zpracovanému projektu z etické výchovy „Pozor člověk,“ který naše škola na základě vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje získala. Na místo jeli objednaným autobusem a v Hradci Králové se rozdělili.

Žáci 1. stupně navštívili místní planetárium, kde pro ně byl připraven program s astronomickou pohádkou, ukázkou dalekohledů a kyvadla, prohlídkou nakloněného kruhového sálu s polokulovou projekční plochou, na kterou jim byly promítány jednotlivá souhvězdí. Program byl velmi poutavý, děti zaujal, neboť byl přizpůsoben jejich věku.

Žáci 2. stupně shlédli moderně zpracovaný soubor balad K. J. Erbena Kytice v Klicperově divadle. Před vstupem do divadla si odložili své oblečení do šatny a byli poučeni o chování v divadle. Po celou dobu návštěvy divadla nikdo nebyl napomínán, všichni se chovali slušně, za což si zaslouží velkou pochvalu.

Tato akce nebyla první z výše uvedeného projektu. Absolvovali již návštěvu Střední odborné školy v Novém Městě nad Metují s praktickou ukázkou stolničení. V jarních měsících nás ještě čeká návštěva Nového Města nad Metují s komplexní prohlídkou zámku.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ OPOČENSKÁ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Řekneme-li Vánoce, pojí se nám toto kouzlené slůvko se slavnostním rozsvícením vánočního stromku, zpíváním koled a vánočními tradicemi. Jednou z nich se pro naši školu stalo vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce. Tomuto vystoupení předcházelo několikatýdenní nacvičování, které jsme poté zúročili v úterý 15. prosince. Babičky a dědečkové měli možnost shlédnout pohádku O třech medvědech a zlé babce a scénku Hepčí, poslechli si několik vánočních koled, a nechyběla ani trocha vánoční poezie v podání nejmladších děti naší školy.

V závěru vystoupení byly děti odměněny potleskem a sladkostmi a senioři zase přáníčky, které pro ně děti vlastnoručně vyrobily.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Volný čas, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny

Tři králové

V letošním roce jsme se poprvé zapojili do tříkrálové sbírky ve smyslu jejího uskutečnění.
Farní charita v Dobrušce nás požádala o pomoc, a my jsme velice rádi vyhověli
- naše děti vyrobily pro charitu 50 komet, které zdobily koledníky v sobotu 9.1.2016.
A jelikož je chlapci s panem učitelem Henclem v pracovním vyučování vyráběli velice kvalitně (viz fotogalerie), vydrží určitě i roky další. Do prací se zapojily i děti z družiny, které komety obkreslily.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2015/2016 | Komentáře nejsou povoleny