Celý život se musíme chovat s úctou k druhým a dělat si vzájemně život příjemný

Jsou dny, kdy se do školy těšíme a naopak jsou zase takové, kdy bychom nejraději zůstali doma v posteli. 28. listopad byl jeden z těch dnů, kdy jsme šli do školy s očekáváním. Čekala nás totiž beseda s paní inspektorkou Simonou Dvořákovou, která pracuje na Obvodním oddělení Policie ČR v Dobrušce. Paní inspektorka měla připravenu prezentaci o své práci, rozdělenou pro 1. a 2. stupeň.

Zahájila ji vysvětlením slova „prevence“ a upozornila nás na to, že musíme dodržovat pravidla, aby se nám něco nestalo. Dozvěděli jsme se, co nás čeká, pokud se budeme ve škole hrubě chovat a někomu ubližovat. Byl nám vysvětlen význam spojení slov „občanské soužití“. Rozšířili jsme si také své znalosti o tom, jak se mají chovat cyklisté, chodci a ostatní účastníci silničního provozu.

Žáci z 2. stupně měli připravené dotazy. Například: „Kolik si vydělá policie? Jaké vzdělání musí mít policista? Co se stane při ztrátě občanského průkazu? Co všechno mohou dělat ve 13 letech (kouření, alkohol, sex…)? Za co už zodpovídám v 15 letech?“ Paní inspektorka na všechny tyto dotazy ochotně odpovídala a dané problémy blíže vysvětlovala. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze a čas určený na besedu rychle uběhl.

Moc děkujeme nejen paní inspektorce, ale i celému Obvodnímu oddělení v Dobrušce, v čele s panem npor. Bc. Lubošem Peterou, za ochotu a dlouholetou spolupráci.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce

Městská knihovna v Dobrušce našim žákům každoročně umožňuje prohlídku knihovny s doprovodným programem. Tato aktivita je pro ně atraktivní a rádi ji využíváme i my pedagogové, nejen pro vzbuzení zájmu o četbu, ale i pro rozvoj slovní zásoby a vzájemné spolupráce mezi žáky.

V úterý 14. listopadu všichni žáci vyrazili na předem domluvenou exkurzi. Byli zvědaví, co se zde od minulé návštěvy změnilo a jaké knižní poklady tam objeví. První změnou, které si všimli, byla nová paní knihovnice. Velmi mile všechny přivítala a seznámila žáky s tím, jak to v knihovně vypadá, kde najít jaké knihy a vyslechli si i pravidla a podmínky půjčování knížek, jež jsou všem již známa. Dozvěděli se, že kromě knih, které jsou rozděleny podle barev a autorů, si mohou zapůjčit i společenské hry. To byla další novinka. Stejně tak žáky překvapily i dětské tematické kufříky, jejichž obsah je velmi přitahoval. Tajemství tematických kufříků si samozřejmě paní knihovnice nenechala jen pro sebe. Kufříky se vždy vztahují k jednomu tématu, např. doprava, zvířata… a obsahují k danému tématu předměty. Žáky velmi zaujaly a jejich prohlížením strávili spoustu času. Dále během exkurze paní knihovnice přečetla ukázky z několika knih a žáci jí za to na oplátku nakreslili obrázky. Poté měli možnost poznat uspořádání knižního fondu prakticky a knihy, které je zaujaly, si mohli také prohlédnout. Se zájmem jimi listovali a vzájemně sdíleli dojmy z prohlížení a do některých z knih se i začetli. Škoda, že bylo tak málo času. Vůbec by jim nevadilo strávit zde celé dopoledne :-) .

Děkujeme paní knihovnici za její čas i snahu vzbudit u dětí zájem o čtenářství a těšíme se na další spolupráci.

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Divadlo „ VETŘI“ v ZŠ Opočenská

Divadlo „ VETŘI“ v ZŠ Opočenská

Prázdniny jsou za námi a s nimi skončilo takové to „sladké nicnedělání“. Jsme zpátky ve školních lavicích a znovu nás čekají úkoly, známky a některé z nás i poznámky. A aby těch poznámek bylo v letošním školním roce co nejméně, využili jsme finanční částky, která nám byla přidělena zastupitelstvím Královéhradeckého kraje na podporu projektů zaměřených na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl.
Mysleli jste si, že prevence proti rizikovému chování musí nutně znamenat jen „suché poučování“? O opaku nás přesvědčili 19. 9. 2017 protagonisté divadla „Vetři“, kteří navštívili naši školu. Připravili si pro nás dvě představení, v nichž se snažili malé i velké diváky nenásilnou a usměvavou formou přimět k přemýšlení o nástrahách a nebezpečích, s nimiž se mohou setkat v běžném životě. Jednotlivá představení byla interaktivní a herci postupně zapojovali všechny žáky do svého programu. Ti v jednotlivých scénkách mohli pozorovat spoustu chyb a sami účinkujícím pomáhali hledat řešení a radit jim, čeho by se měli příště ve svém chování a jednání vyvarovat. Představení se týkala konkrétně udržování pořádku a prevence proti šikaně a vandalství.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Ředitelské volno

Dne 29.9. 2017 bude škola uzavřena z důvodu čerpání ředitelského volna.

Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Vím si rady!

Dobrovolnost je jeden ze sedmi principů Červeného kříže. V ZŠ Opočenská v Dobrušce toto platí do slova a do písmene, neboť žáci této školy již několik let dobrovolně navštěvují kroužek „Mladý zdravotník“. Zde získané znalosti pak zúročují jak v běžném životě, tak v různých soutěžích.

Pravidelně se zúčastňují okresních a krajských kol soutěží mladých zdravotníků základních škol praktických i speciálních a dosahují velmi pěkných výsledků. I letos reprezentovali školu v okresním kole v Náchodě a získali 1. a 5. místo. Na základě tohoto umístění postoupili do krajského kola v Úpici. Zde naši žáci museli přesvědčit rozhodčí na jednotlivých stanovištích o svých znalostech z dopravní výchovy, životosprávy, první pomoci, léčivých rostlin, historie ČČK a vybavení lékárničky. Vše zvládli bez sebemenšího zaváhání a obsadili pěkné 5. a 7. místo ze 17 zúčastněných družstev.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Den Země

Konečně se umoudřilo počasí a my jsme mohli uskutečnit námi dlouho plánovaný Den Země. V úterý 30. května jsme se všichni sešli ve škole a rozdělili se do tří skupin. Skupina nejstarších žáků pracovala na školním pozemku. Žáci pleli záhony, sázeli brambory a zeleninu, aby na podzim při hodinách pracovní výchovy mohli využít tyto suroviny k přípravě pokrmů a vaření ve cvičné kuchyňce.

Druhá skupina vyrazila směrem ke stadionu, přes Mělčany a na Trojici. Během cesty žáci nasbírali čtyři pytle různého odpadu, který zároveň hned třídili. Skupina nejmladších žáků sbírala odpadky podél Zlatého potoka. Byla taktéž velmi úspěšná – naši nejmenší nasbírali tři velké pytle odpadu.

Před jedenáctou hodinou se všichni žáci sešli před školou, aby se pochlubili svým „úlovkem“. A i přesto, že byli unaveni, měli ze sebe velmi dobrý pocit, že ulevili přírodě.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Víte, že každá maminka bývala někdy malinká?

Je květen – měsíc, ve kterém se slaví Svátek matek, a to pro nás znamená, stejně tak jako každý rok, navštívit Dům s pečovatelskou službou v Dobrušce, abychom seniory potěšili a předvedli jim krátkou přehlídku toho, co jsme si pro ně ve škole připravili. Hned na začátku jsme přivítali jaro básní „Žežulka“ od Josefa Václava Sládka. Pak již následovalo několik písní s jarní tematikou, básniček o jaru a ke svátku maminek. Členka hudebního kroužku zahrála na zobcovou flétnu skladby „Holubí dům“ a „Rozvíjej se poupátko“. Se svou „troškou do mlýna“ přispěli i členové dramatického kroužku. Zahráli pohádku „O líném Honzovi“. Nakonec zatančili žáci speciálních tříd „Šavlový tanec“, se kterým letos vystupovali na VIII. ročníku Hudebně-divadelního festivalu speciálních škol v Náchodě.

Žáci se se seniory rozloučili předáním vlastnoručně vyrobených přáníček. A stejně jako loni byli odměněni za svoje vystoupení potleskem a sladkostí.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Záchranáři, chlapi činu, neznají strach, jenom dřinu. My je za to máme rádi, jsou to naši kamarádi.

Ve středu 17. května zahájili všichni žáci naší školy vyučování vojenským povelem „POZOR!“ Tento povel nezazněl z úst paní ředitelky, ale od našeho pravidelného hosta nadporučíka JUDr. Jiřího Cermana – příslušníka 14. pluku logistické podpory v Pardubicích. Ani tentokrát nepřišel sám, ale v doprovodu svých dvou kolegů, a to desátníka Daniela France a dobrovolného hasiče pana Tomáše Sazimy.

Úvodem žáky vyzkoušel z toho, co si pamatují z minulé besedy. Zeptal se na pravidla první pomoci, na telefonní čísla záchranných složek a na chování v krizových situacích. Žáci uspěli na jedničku, a proto mohl pan nadporučík navázat na jejich znalosti. Při tomto setkání se zaměřil na poskytování první pomoci v terénních podmínkách. Ukázal žákům, jak si mohou pomoci v případech, kdy nemají obvazový materiál, čistou vodu, nosítka… Nepodával pouze teoretické informace, ale vše doplnil názornou ukázkou.

Poté již dostal slovo pan Daniel Franc, který nám předvedl vybavení vojáka při záchranné akci. Žáci měli možnost obtěžkat si neprůstřelnou vestu, ochrannou přilbu a prohlédnout si několik vojenských zbraní. Všechny tyto věci by nám pomohly v případě napadení, ale co kdyby začalo hořet?

O tom nám přišel povyprávět hasič pan Tomáš Sazima. Své vyprávění doplnil praktickou ukázkou hasičského vozu, který byl přistaven u vchodu naší školy. Žáci se dozvěděli, že toto auto neslouží jenom k hašení požáru, ale je možné jej využít i při povodních a nehodách na silnicích. „Třešničkou na dortu“ byla možnost stát se na chvíli opravdovým hasičem a vyzkoušet si stříkat z hadice. Ne všem se to však dařilo podle jejich představ, a tak ocenili těžkou práci záchranářů.

I přes psychickou a fyzickou náročnost tohoto povolání se po dnešní besedě většina chlapců rozhodla stát vojákem nebo dobrovolným hasičem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Beránek Náchod hostil žáky speciálních škol regionu

V pátek 12. května 2017 se žáci naší školy zúčastnili již VIII. ročníku Hudebně-divadelního festivalu v Náchodě-Beránku.Tuto akci každoročně pořádá ZŠ a MŠ Josefa Zemana pro žáky speciálních škol regionu s mezinárodní účastí. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem jedenáct škol a stacionářů a nesl se v duchu Asie. Zažili jsme kouzelné dopoledne, během kterého jsme se měli možnost proletět mimořádnou linkou Praha-Tokio, zhlédnout tanec gejš a kozáků, bojové vystoupení samurajů a karatistů a v Jokohamě v přístavu jsme byli svědky dojemného loučení malé Japonečky a jejího milého námořníka.

Všechna vystoupení byla nápaditá a neopakovatelná a jejich společným jmenovatelem byla radost a nadšení účinkujících. Nemalou radost pak účinkujícím udělal i Sámer Issa, účastník 1. ročníku soutěže Česko hledá Superstar, který byl hostem programu. S dětmi si zazpíval, zatančil a při závěrečném vyhlašování jim předal ceny.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Spolupracujeme se zahraničím, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Den s environmentální tématikou aneb „Netřeba se hadů bát!“

Ve čtvrtek 4. května nebyl právě krásný slunečný den. My jsme si jej však nevlídným počasím nenechali zkazit. Hned ráno jsme všichni odjeli autobusem do blízké obce Dobré, kde na nás již netrpělivě čekal pan Mgr. Pavel Světlík s tajemnými sáčky a pan Filip Laštovic. Tato akce se uskutečnila v ekocentru Krupárna pod záštitou o.p.s. A. Rocha – Křesťané v ochraně přírody v Dobrém. Pan Mgr. Světlík nás všechny mile přivítal a na počátku našeho společně prožitého dne s environmentální tematikou nám odtajnil obsah látkových sáčků a ukázal nám několik ptáčků, které krátce před naším příjezdem odchytil. Tím nejvzácnějším opeřencem byl krutihlav obecný, kterého pan Mgr. Světlík odchytil poprvé ve svém životě.

Po přehlídce malých opeřenců již následovalo povídání a prezentace s tématem „Obojživelníci – živočichové dvou živlů“ a „Plazi – co se plazí a ti druzí, co se neplazí“, kterým nás provedl pan Filip Laštovic ze Záchranné stanice Jaroměř. Přednáška byla velmi zajímavě a poutavě podána a dokonce nechyběla ani ukázka věrných modelů našich živočichů (mlok skvrnitý, užovka), ale i živého slepýše a dalších drobných obojživelníků.

Prostředí, v němž se odehrávala další část programu, bylo taktéž nevšední a zajímavé. I přes nepřízeň počasí jsme měli možnost zhlédnout v areálu Krupárny nově vybudovaný komplex několika uměle vytvořených rybníčků pro obojživelníky a plazy lemovaných mnoha známými i neznámými rostlinami.

Na závěr našeho putování přírodou nám bylo umožněno opéci si špekáčky a jen tak se nechat unést vůní lesa a zpěvem ptáků.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Světlíkovi a panu F. Laštovicovi za velmi poutavé a zajímavé povídání a za získání nových informací ze světa živočichů. Již dnes se těšíme na další setkání J!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny