Beránek Náchod hostil žáky speciálních škol regionu

V pátek 12. května 2017 se žáci naší školy zúčastnili již VIII. ročníku Hudebně-divadelního festivalu v Náchodě-Beránku.Tuto akci každoročně pořádá ZŠ a MŠ Josefa Zemana pro žáky speciálních škol regionu s mezinárodní účastí. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem jedenáct škol a stacionářů a nesl se v duchu Asie. Zažili jsme kouzelné dopoledne, během kterého jsme se měli možnost proletět mimořádnou linkou Praha-Tokio, zhlédnout tanec gejš a kozáků, bojové vystoupení samurajů a karatistů a v Jokohamě v přístavu jsme byli svědky dojemného loučení malé Japonečky a jejího milého námořníka.

Všechna vystoupení byla nápaditá a neopakovatelná a jejich společným jmenovatelem byla radost a nadšení účinkujících. Nemalou radost pak účinkujícím udělal i Sámer Issa, účastník 1. ročníku soutěže Česko hledá Superstar, který byl hostem programu. S dětmi si zazpíval, zatančil a při závěrečném vyhlašování jim předal ceny.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Spolupracujeme se zahraničím, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Den s environmentální tématikou aneb „Netřeba se hadů bát!“

Ve čtvrtek 4. května nebyl právě krásný slunečný den. My jsme si jej však nevlídným počasím nenechali zkazit. Hned ráno jsme všichni odjeli autobusem do blízké obce Dobré, kde na nás již netrpělivě čekal pan Mgr. Pavel Světlík s tajemnými sáčky a pan Filip Laštovic. Tato akce se uskutečnila v ekocentru Krupárna pod záštitou o.p.s. A. Rocha – Křesťané v ochraně přírody v Dobrém. Pan Mgr. Světlík nás všechny mile přivítal a na počátku našeho společně prožitého dne s environmentální tematikou nám odtajnil obsah látkových sáčků a ukázal nám několik ptáčků, které krátce před naším příjezdem odchytil. Tím nejvzácnějším opeřencem byl krutihlav obecný, kterého pan Mgr. Světlík odchytil poprvé ve svém životě.

Po přehlídce malých opeřenců již následovalo povídání a prezentace s tématem „Obojživelníci – živočichové dvou živlů“ a „Plazi – co se plazí a ti druzí, co se neplazí“, kterým nás provedl pan Filip Laštovic ze Záchranné stanice Jaroměř. Přednáška byla velmi zajímavě a poutavě podána a dokonce nechyběla ani ukázka věrných modelů našich živočichů (mlok skvrnitý, užovka), ale i živého slepýše a dalších drobných obojživelníků.

Prostředí, v němž se odehrávala další část programu, bylo taktéž nevšední a zajímavé. I přes nepřízeň počasí jsme měli možnost zhlédnout v areálu Krupárny nově vybudovaný komplex několika uměle vytvořených rybníčků pro obojživelníky a plazy lemovaných mnoha známými i neznámými rostlinami.

Na závěr našeho putování přírodou nám bylo umožněno opéci si špekáčky a jen tak se nechat unést vůní lesa a zpěvem ptáků.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Světlíkovi a panu F. Laštovicovi za velmi poutavé a zajímavé povídání a za získání nových informací ze světa živočichů. Již dnes se těšíme na další setkání J!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Vynášení Moreny

Moréna – správně Morana – je ve slovanské mytologii bohyně zimy, noci a smrti. Konečný odchod zimního období se oslavuje na „smrtnou neděli“ vynášením Morény – smrtky, jejím utopením nebo zapálením.

Vynášení Moreny je tradiční akcí naší školy. Každý rok se s Morenou vydáváme na pochod k blízkému potoku, abychom ji zapálili, do potoka vrhli a tak zimu zahnali. Cestou se děti střídají v jejím nesení. Na konci naší pouti Moreně vždy společně na rozloučenou předneseme různé říkanky. Letos jsme se s ní rozloučili básní „Zimo, zimo, táhni pryč“, zapálili ji, vhodili do vody a pozorovali, jak ji unáší proud. Všichni jsme stáli se zatajeným dechem a sledovali její strastiplnou pouť.

A co by to bylo za plavbu, kdyby se nesetkala s překážkami? Ty se objevily vzápětí. Morena se stejně jako každý rok bludně točila ve víru vody a nechtěla se vzdát své vlády. Všichni jsme se ji snažili povzbuzovat, ale naše snaha byla marná. A protože nám počasí nepřálo a začalo pršet, museli jsme se vydat zpět do školy a osud Moreny nám zůstal utajen.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Spíme ve škole

„Tak dobrou noc, děti!“, ozvalo se 17. března v některých třídách naší školy. Byl pátek a my jsme zažívali stejně tak jako každoročně spaní ve škole. To letošní bylo trochu výjimečné, protože tu spaly i děti z nižších ročníků a nutno dodat, že pro některé to byla premiéra, kterou zvládly bez slziček a na jedničku s hvězdičkou. A jak by taky ne? Vždyť měly celý večer co dělat. Velké děti se zúčastnily sportovního klání v bowlingu, malé děti mezitím připravily občerstvení k večernímu programu a všichni společně pak povečeřeli v restauraci U Jelena. Zde dostaly sponzorským darem deset výborných pizz a lízátka. Po návratu do školy mohly děti sledovat pohádku či film pro mládež a po 22. hodině postupně odcházely „na kutě“.

Sobotní ráno malé děti zahájily rozcvičkou v tělocvičně a velké jim mezitím připravily bohatou snídani. Kolem osmé hodiny jsme se všichni rozloučili a v dobré náladě vyrazili do deštivého dne.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

„Hody, hody, doprovody, vytvoř vejce malovaný….“

Po čtyřech ročnících výtvarné soutěže s velikonoční tematikou se Základní škola Opočenská v Dobrušce rozhodla pokračovat v tradici, a protentokrát vyhlásila soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko.

Soutěž je finančně podporována z Programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji se spoluúčastí naší školy a je určena pro všechny šikovné děti od 3 do 18 let, které navštěvují praktické a speciální školy. Jejich úkolem je namalovat či vytvořit libovolnou výtvarnou technikou velikonoční vajíčko. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích.

Zúčastnilo se osm škol a přišlo více než padesát soutěžních prací. Všechna díla byla vystavena v naší škole, kde mohli návštěvníci hlasovat pro preferovaný obrázek v obou kategoriích.

Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 4. 4. 2017 za přítomnosti starosty, místostarosty a dalších zastupitelů města Dobrušky. O kulturní vložku se postarali naši žáci.

Výstava byla ukončena Velikonočními svátky sečtením všech hlasů a vyhlášením nejlepších prací, jež budou odměněny věcnými cenami.

Výsledková listina – „ O nejkrásnější velikonoční vajíčko.“ – 5. ročník

KATEGORIE A

1. místo: 1. – 4. ročník ZŠ a MŠ Jos. Zemana Náchod
2. místo: 6. třída ZŠ a MŠ Jos. Zemana Náchod
2. místo: kolektiv 1. stupně SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
3. místo: ŠD ZŠ a MŠ Jos. Zemana Náchod
3. místo: 1. stupeň SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
3. místo: 2. třída Daneta Hradec Králové

KATEGORIE B

1. místo: Filip Rufer ZŠ a PrŠ Trutnov
2. místo: Feri Arochi Daneta Hradec Králové
3. místo: 7.,9.,10. ročník ZŠ a MŠ Jos. Zemana Náchod

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva paní Moravcové s jejím vodícím pejskem Xantou

Jak všichni víme, všechny děti mají rády zimu a sníh. Ani my, žáci ZŠ Opočenská, nejsme výjimkou. V pondělí 13. února jsme si ale přáli, aby venku nesněžilo a neklouzalo to. Čekali jsme totiž vzácného hosta. Vlastně hosty. Měla nás přijít navštívit nevidomá paní Renata Moravcová se svým čtyřnohým kamarádem Xantíkem a ve sněhu by se jim k nám šlo špatně. Naše přání se splnilo. Dokonce svítilo i sluníčko, a tak jsme se mohli těšit ze zajímavého vyprávění.

Paní Moravcová nám velmi poutavě vyprávěla o svém životě ve tmě, o svých vodících pejscích, také o činnostech, které dříve, než ztratila svůj zrak, mohla dělat a nyní, již bohužel, ne. Měli jsme možnost vyzkoušet si chůzi s bílou orientační holí, nalévat vodu do hrníčku se zakrytýma očima a spoustu dalších činností, které jsou součástí běžného života a pro nás “koukavce”,- výraz používá paní Moravcová, – jsou úplně samozřejmé, ale se zakrytýma očima ne zcela jednoduché.

Také nás seznámila se svými aktivitami a akcemi, které pořádá ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Jedná se např. o organizaci soutěží vodících psů, „Kavárnu ve tmě”, „Barevnou tmu” a další akce, které jsou určeny nejen lidem se zrakovým postižením, ale i široké veřejnosti.

V závěru nás pozvala na novou akci pro lidičky z Dobrušky a okolí „Putování s F.L.Věkem”, která se uskuteční v červnu letošního roku, a my se jí určitě zúčastníme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Nejkrásnější velikonoční vajíčko

ZŠ Opočenská, Dobruška vyhlašuje výtvarnou soutěž pro základní a speciální školy „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 vyhlašuje Z Á P I S dětí do 1. třídy základní školy, který bude probíhat dle novely Školského zákona až ve středu 26. dubna 2017 od 8.00 – 14.00hod.

Naše škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby.

Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 494 623 196.

K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, zpráva o psychologickém či jiném důležitém vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Rubriky: Novinky, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola v Opočenské ulici v Dobrušce zve v úterý, 4. dubna 2017 v době od 8.00 do 14.00hodin, na 14. Den otevřených dveří.

U této příležitosti se uskuteční pod záštitou Královéhradeckého kraje výstava soutěžních prací žáků speciálních škol „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Návštěvníci budou moci hlasovat, a utvořit takzvanou „lidovou porotu“. Každý může svým hlasem přispět k výběru nejlepší práce a jejího ocenění. Možnost prohlídky všech prostor školy i návštěva vyučovacích hodin.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny

Projektový den

Dne 31. ledna v rámci environmentální výuky v budově ZŠ Opočenská v Dobrušce proběhl PROJEKTOVÝ DEN. Žáky naší základní školy zaujaly interaktivní workshopy, které nabízely poznávání stromů, keřů a místního ptactva.

Část workshopu byl veden pí. RNDr. Jarmilou Martincovou z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. z Opočna.

V druhé části dopoledne probíhal naučný program „Krmení ptáků“, s doplněním výstavy místního ptactva, pod vedením Mgr. Pavla Světlíka ze sdružení A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. Toto sdružení se zabývá environmentálními výukovými programy, organizací konferencí a seminářů, podporou a organizací přírodovědného a environmentálního výzkumu v terénu.

Před samotným programem vedeným odborníky žáci plnili různé úkoly. Jedním z úkolů po projektovém dni bude i tvorba krmítek pro ptáky, která budou plněna hovězím lojem a semínky slunečnice. Lůj nám dodala firma Maso-uzeniny-potraviny Václav Novák z Dobrušky.

V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohou použít louku jako místo, kde se dá rozeběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Když si dřepnou, uvidí, kdo žije v louži, kdo pospíchá mezi jehličím, nebo žije pod kameny. To všechno vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje otázky. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné základní školy v rámci běžného programu základních škol, s jejichž pomocí můžeme v dětech probudit lásku k přírodě a současně naplňovat záměry RVP ZV. Vzhledem k tomu, že je období zimy, program byl přizpůsoben počasí a proběhl v tělocvičně naší školy. Těšíme se na květen, kdy s dětmi vyrazíme na návštěvu za našimi vzácnými hosty.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2016/2017 | Komentáře nejsou povoleny