Zápis pro nový školní rok 2018/2019

Zápis pro nový školní rok 2018/2019

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Naše tradiční jarní soutěž, tentokrát na téma „Velikonoční tradice“

Naše tradiční soutěž

Naše tradiční soutěž

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Bramborová medaile v těžké konkurenci? Jednoznačný úspěch!

Tradiční florbalový turnaj Jaroměřská hokejka se konal 25. ledna v Areálu sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři. Soutěž pořádala Základní škola speciální Jaroměř a uskutečnila se díky podpoře města. Součástí setkání, určeného pro žáky základních škol speciálních, byly i dovednostní disciplíny – slalom s hokejkou a míčkem, střelba na brankáře, štafeta s hokejkou a míčkem a chůze nebo běh s hokejkou a míčkem na čas.

Letošní již sedmý ročník probíhal za účasti rekordního počtu devíti týmů z Královéhradeckého kraje a dobrušská Základní škola, Opočenská, která se ho zúčastnila potřetí, obsadila krásné čtvrté místo. Sportovního klání se mohli zúčastnit i bývalí žáci škol, kteří pokračují v dalším vzdělávání. Naše družstvo posílil loňský absolvent Radek Tulej. V útoku nezištně přihrával a svým bezchybným výkonem tak přispěl k rozhodujícím brankám v jednotlivých zápasech. V důležitých momentech dobrušskou školu podržel i nováček týmu – brankář Tomáš Hradecký. Zápas od zápasu získával na sebedůvěře, rychle se zlepšoval a velkou měrou se tak podílel na celkovém umístění. Radost z úspěchu byla obrovská a znásobená i oceněním pro všechny účastníky turnaje – sladkou odměnou a pamětními medailemi.

Celý den doprovázela příjemná atmosféra a děti kromě pěkných zážitků navázaly i nová přátelství. Všichni účastníci se již teď mohou těšit nejen na příští ročník, ale i na listopadové Sportovní setkání dětí ze základních škol speciálních Královéhradeckého kraje. Náplní turnaje budou zejména netradiční kolektivní sporty a hry jako jsou: KIN BALL, HOLOMAJZNA, SPECIÁLNÍ VYBÍJENÁ, SPECIÁLNÍ KOPANÁ a RINGO.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola v Opočenské ulici v Dobrušce zve ve středu, 28. března 2018 v době od 8.00 do 14.00hodin, na 15. Den otevřených dveří. U této příležitosti se uskuteční pod záštitou Královéhradeckého kraje výstava soutěžních prací žáků speciálních škol na téma „Velikonoční tradice“. Návštěvníci budou moci hlasovat, a utvořit takzvanou „lidovou porotu“. Každý může svým hlasem přispět k výběru nejlepší práce a jejího ocenění. Možnost prohlídky všech prostor školy i návštěva vyučovacích hodin.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

„Pojďte se s námi mazlit :-)“

V úterý 23. ledna naše škola přivítala nové žáky. Ale nebyli to žáci člověčí… Tihle žáci měli čtyři nohy, chlupy a ocásky. Teď se asi divíte, kdo to k nám přišel a chtěl se s námi učit. My vám to tedy prozradíme.

Již poněkolikáté nás navštívily členky organizace AURA CANIS se svými zvířecími mazlíčky. Některé z nich už důvěrně známe, tudíž pro nás nebyli překvapením. V minulosti jsme se již setkali s klidnou a trpělivou fenkou Ájou a divokou Eleanor, kocourem Everestem a roztomilým králíčkem Hopem. Ovšem zavítali mezi nás i jejich noví zvířecí kamarádi. Paní terapeutka Alena Holotíková nám představila dvouměsíční štěňátko čivavy Agátu a paní terapeutka Helena Rückerová zase mládě sibiřské kočky, kteří se teprve učí od svých zkušenějších zvířecích kamarádů.

Program začal ukázkou poslušnosti a dovedností pejsků – chůze u nohy, slalom, podání pac, hledání ukrytých pamlsků, válení sudů… Za každý správně splněný pokyn, byli odměněni potleskem a piškotem. Ani malý králíček se nenechal zahanbit a předvedl nám „králičí hop“ přes překážky. Také jsme měli možnost podrobněji se seznámit s řečí těla kočky, péčí o kočky a jejich chovem.

Odměnou nejen pro zvířátka, ale i pro nás, bylo následné mazlení, česání a hlazení pejsků a kočiček. A abychom nezapomněli…! Naši zvířecí kamarádi se v závěru věnovali jejich hlavnímu úkolu, tedy canisterapeutické činnosti a některým z nás zahřívali ztuhlé svaly. To se nám moc líbilo J! Škoda, že nás nenavštěvují častěji. Velké díky patří jejich majitelkám.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Mokré putování a Nebojte se netopýrů!

Ve čtvrtek 7. 12. navštívila naší školu paní Terezie Netrestová, zaměstnankyně Centra rozvoje v České Skalici. V rámci environmentální výchovy měla pro žáky připraveny dva programy. Vzhledem k ročnímu období nebyly realizovány venku v přírodě, nýbrž v učebně, což žákům vůbec nevadilo, naopak mohli využít PC a interaktivní tabuli.

Pro žáky 1. stupně byl realizován program s názvem “ Mokré putovani“, jehož cílem bylo seznámit je s koloběhem vody v přírodě. Aby žáci lépe tento proces pochopili, měla paní Netresová ke každé aktivitě připraveny velmi pěkné názorné pomůcky. Program byl interaktivní a dokázal všechny vtáhnout přímo do děje. Z dětí se staly kapičky vody putující mezi nebem a zemí, vyráběly duhu z krepového papíru, hledaly mezi sebou kamarády se stejným skupenstvím vody na kartách a nakonec ve skupinách vytvořily malbu své vodní plochy, ledovce, mlhy, mraků…

„Nebojte se netopýrů “ byl název programu pro starší žáky. V úvodu besedy se paní Netrestová zajímala, zda se žáci netopýrů bojí, zda se již někdy s netopýrem setkali a co všechno o nich vědí. Následně rozdala kartičky s otázkami o těchto zvláštních savcích s tím, že je zodpoví až po zhlédnutí obrazové prezentace s jejím komentářem. Během prezentování se žáci aktivně zapojovali a dotazovali se na různé skutečnosti týkající se života netopýrů. Zjistili například, kde netopýři žijí, že celou zimu prospí, že rodí jen jedno mládě, čím se živí, kolik druhů netopýrů existuje…

Čas zajímavého programu velmi rychle uběhl a žáci si z uvedeného dne odnášejí, kromě mnoha nových informací, také nevšední zážitek. Těší se, s jakým tématem, budou příště seznámeni.

ZŠ Opočenská, Dobruška

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Celý život se musíme chovat s úctou k druhým a dělat si vzájemně život příjemný

Jsou dny, kdy se do školy těšíme a naopak jsou zase takové, kdy bychom nejraději zůstali doma v posteli. 28. listopad byl jeden z těch dnů, kdy jsme šli do školy s očekáváním. Čekala nás totiž beseda s paní inspektorkou Simonou Dvořákovou, která pracuje na Obvodním oddělení Policie ČR v Dobrušce. Paní inspektorka měla připravenu prezentaci o své práci, rozdělenou pro 1. a 2. stupeň.

Zahájila ji vysvětlením slova „prevence“ a upozornila nás na to, že musíme dodržovat pravidla, aby se nám něco nestalo. Dozvěděli jsme se, co nás čeká, pokud se budeme ve škole hrubě chovat a někomu ubližovat. Byl nám vysvětlen význam spojení slov „občanské soužití“. Rozšířili jsme si také své znalosti o tom, jak se mají chovat cyklisté, chodci a ostatní účastníci silničního provozu.

Žáci z 2. stupně měli připravené dotazy. Například: „Kolik si vydělá policie? Jaké vzdělání musí mít policista? Co se stane při ztrátě občanského průkazu? Co všechno mohou dělat ve 13 letech (kouření, alkohol, sex…)? Za co už zodpovídám v 15 letech?“ Paní inspektorka na všechny tyto dotazy ochotně odpovídala a dané problémy blíže vysvětlovala. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze a čas určený na besedu rychle uběhl.

Moc děkujeme nejen paní inspektorce, ale i celému Obvodnímu oddělení v Dobrušce, v čele s panem npor. Bc. Lubošem Peterou, za ochotu a dlouholetou spolupráci.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce

Městská knihovna v Dobrušce našim žákům každoročně umožňuje prohlídku knihovny s doprovodným programem. Tato aktivita je pro ně atraktivní a rádi ji využíváme i my pedagogové, nejen pro vzbuzení zájmu o četbu, ale i pro rozvoj slovní zásoby a vzájemné spolupráce mezi žáky.

V úterý 14. listopadu všichni žáci vyrazili na předem domluvenou exkurzi. Byli zvědaví, co se zde od minulé návštěvy změnilo a jaké knižní poklady tam objeví. První změnou, které si všimli, byla nová paní knihovnice. Velmi mile všechny přivítala a seznámila žáky s tím, jak to v knihovně vypadá, kde najít jaké knihy a vyslechli si i pravidla a podmínky půjčování knížek, jež jsou všem již známa. Dozvěděli se, že kromě knih, které jsou rozděleny podle barev a autorů, si mohou zapůjčit i společenské hry. To byla další novinka. Stejně tak žáky překvapily i dětské tematické kufříky, jejichž obsah je velmi přitahoval. Tajemství tematických kufříků si samozřejmě paní knihovnice nenechala jen pro sebe. Kufříky se vždy vztahují k jednomu tématu, např. doprava, zvířata… a obsahují k danému tématu předměty. Žáky velmi zaujaly a jejich prohlížením strávili spoustu času. Dále během exkurze paní knihovnice přečetla ukázky z několika knih a žáci jí za to na oplátku nakreslili obrázky. Poté měli možnost poznat uspořádání knižního fondu prakticky a knihy, které je zaujaly, si mohli také prohlédnout. Se zájmem jimi listovali a vzájemně sdíleli dojmy z prohlížení a do některých z knih se i začetli. Škoda, že bylo tak málo času. Vůbec by jim nevadilo strávit zde celé dopoledne :-) .

Děkujeme paní knihovnici za její čas i snahu vzbudit u dětí zájem o čtenářství a těšíme se na další spolupráci.

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Divadlo „ VETŘI“ v ZŠ Opočenská

Divadlo „ VETŘI“ v ZŠ Opočenská

Prázdniny jsou za námi a s nimi skončilo takové to „sladké nicnedělání“. Jsme zpátky ve školních lavicích a znovu nás čekají úkoly, známky a některé z nás i poznámky. A aby těch poznámek bylo v letošním školním roce co nejméně, využili jsme finanční částky, která nám byla přidělena zastupitelstvím Královéhradeckého kraje na podporu projektů zaměřených na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl.
Mysleli jste si, že prevence proti rizikovému chování musí nutně znamenat jen „suché poučování“? O opaku nás přesvědčili 19. 9. 2017 protagonisté divadla „Vetři“, kteří navštívili naši školu. Připravili si pro nás dvě představení, v nichž se snažili malé i velké diváky nenásilnou a usměvavou formou přimět k přemýšlení o nástrahách a nebezpečích, s nimiž se mohou setkat v běžném životě. Jednotlivá představení byla interaktivní a herci postupně zapojovali všechny žáky do svého programu. Ti v jednotlivých scénkách mohli pozorovat spoustu chyb a sami účinkujícím pomáhali hledat řešení a radit jim, čeho by se měli příště ve svém chování a jednání vyvarovat. Představení se týkala konkrétně udržování pořádku a prevence proti šikaně a vandalství.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Ředitelské volno

Dne 29.9. 2017 bude škola uzavřena z důvodu čerpání ředitelského volna.

Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny