Kurz keramiky

Spolek přátel Naší školy, Opočenská 115, 518 01 Dobruška pořádá tradiční KURZ KERAMIKY pro začátečníky i pokročilé.

Termín: od 16. 10. 2018, vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hod.
Lektorka: Dana Sychrovská
Kontakt: tel.: 739 097 655
Místo: keramická dílna Základní školy, Opočenská ul. 115, Dobruška (vedle Sokolovny)

Přihlášky: telefonicky u lektorky nebo e-mailem: zsopocenska@dkanet.cz, případně na místě.
Cena: 100,- Kč za jednu lekci, každá šestá lekce je zdarma, cena zahrnuje příspěvek na materiál – keramickou hlínu, glazury a barvy, spotřebu elektrické energie při vytápění prostor dílny a vypalování výrobků.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se | Komentáře nejsou povoleny

ŠKOLNÍ VÝLET – VILLA NOVA

Je červen, blíží se konec školního roku a pro nás pedagogy i žáky se jedná o čas, který je naplněn celoškolními akcemi, programy všeho druhu a samozřejmě i neodmyslitelnou součástí konce školního roku je školní výlet.

Letos jsme spojili tuto událost s environmentálním programem zacíleným na pozorování a poznávání hmotné kultury středověku a využívání přírodních zdrojů. Navštívili jsme archeologické muzeum v přírodě Villa Nova, které se nachází v malebné oblasti Orlických hor. Rázem jsme se ocitli ve středověké vesničce, kterou v roce 1992 začal zakládat pan Bohumír Dragoun, který se nám zábavnou a především názornou formou snažil přiblížit život v tomto období. Nejprve jsme vyslechli jeho teoretický výklad, do kterého nás intenzivně zapojoval, a ve druhém bloku nás čekali praktické ukázky. Vyzkoušeli jsme si lámání lnu, předení a tkaní, rozdělávání ohně, mletí obilí a měli jsme možnost zastřílet si z luku. Poté jsme vyrazili do terénu, kde nás pan Dragoun seznámil s místními objekty a jejich provozem, nakrmili jsme ovce a kozy a program byl ukončen pečením placek.

Ač vypadalo, že bude celý den pochmurný a deštivý, vyčasilo se a my jsme jej strávili v přítomnosti člověka, který dává středověké vesničce kus sebe. Děkujeme za jeho čas a i za způsob, jakým nás seznámil s dávnou a pro nás nemyslitelnou dobou bez televize, internetu, telefonu a dalších vymožeností dnešní doby.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Na červenou stát!

Víte, jak vznikl semafor? My, žáci ze ZŠ Opočenská v Dobrušce, už to víme. To byl jednou pan Červený… Ale víte co? Nebudeme předbíhat a začneme pěkně od začátku.

V pondělí 11. června 2018 navštívil naši školu pan Šimon Pečenka se svým kamarádem a představili nám své interaktivní programy „Na červenou stát!“ a „Hravá prevence“. V rámci prvně jmenovaného programu se žáci vydali se školákem Pepínem na jeho dobrodružnou cestu do školy. Radili Pepínovi, jak se obléknout, aby byl automobilovými řidiči dobře vidět i brzy po ránu, co nezapomenout doma, když vyjede na kole a na oplátku se dozvěděli, jaké nebezpečí na školáky může číhat na každém kroku cestou do anebo ze školy. Seznámili se se zebrou Miladou, která je naučila, jak se správně rozhlížet než vstoupí do vozovky, s panem Červeným a Zeleným, kteří se dlouhou dobu stále jen hádali, až našli společnou řeč a domluvili se, kdo kdy bude vedoucí a nakonec při své cestě potkali nebezpečného piráta Václava, na kterého si všichni musíme dávat pozor!

V preventivním programu „Hravá prevence“ žáci hravou formou modelových situací a díky interaktivním hrám získali potřebné znalosti i návyky využitelné při řešení krizových situací v kyberprostoru. Samotnými aktéry programu byli vtaženi do děje a stali se aktivními herci. Na základě konkrétní scénky týkající se kybergroomingu jim byly přiblíženy nástrahy dnešního internetového světa. Žáci se po celou dobu skvěle bavili a ani si neuvědomovali, že se vlastně učili.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce

Stejně tak jako každý květen, i letos jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou v Dobrušce. Všechny přítomné seniory, kterých protentokrát navštívilo naše vystoupení více nežli obvykle, jsme potěšili a předvedli jim krátkou přehlídku toho, co jsme se v tomto školním roce naučili. Zaznělo několik písní, pár básniček a taneční vystoupení speciálních tříd. Všichni naši diváci dostali přáníčka vyrobená ve školní družině a my od nich na oplátku sladkou odměnu.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

IX. ročník Hudebně divadelního festivalu speciálních škol v Náchodě

Tak jako každoročně naše škola obdržela pozvánku Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana v Náchodě a v pátek 18. května 2018 se zúčastnila Hudebně divadelního festivalu speciálních škol v Divadle Dr. J. Čížka v Náchodě.

V letošním IX. ročníku s tématem „AUSTRÁLIE“ vystupovalo 12 speciálních škol, včetně zahraničních. Doprovodný program pro soutěžící protentokrát zajistil Bořek Slezáček, Jitka Asterová a zpěváci z muzikálu Mamma Mia. Žáci ze ZŠ Opočenská, Dobruška, si pro diváky i odbornou porotu připravili tanec Xanadu od australské zpěvačky Olivie Newton John. Kromě tance se zde i zpívalo a hrálo. Všechny zúčastněné školy si kromě potlesku a příjemných zážitků z Náchoda odvážely diplom a spoustu dárečků.

Děkujeme pořádající škole za možnost předvést svůj um a vystoupit na prknech, která znamenají svět.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Postup žáků ZŠ Opočenská do krajského kola soutěže v atletickém čtyřboji

Okresní kolo tradičního Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se uskutečnilo 15. 5. na sportovním stadionu v Dobrušce za organizační pomoci ZŠ Opočenská, Dobruška a podpory města. V již 52. ročníku soutěžili dívky a chlapci ve věku 13 až 15 let ve čtyřech disciplínách. Běhu na 60 metrů, hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a běhu na 800 metrů dívky a 1500 metrů chlapci.

Na toto klání se mladí sportovci naší školy poctivě připravovali v hodinách tělesné výchovy, v rámci kterých proběhla školní kola soutěže. Z našich žákyň v okresním kole nejvíce zabodovala Sandra Murgošová, která v celkovém pořadí dívek obsadila krásné druhé místo. V jednotlivých disciplínách přesvědčivě zvítězila v hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Do krajského kola pak postupovali vždy první tři nejlépe umístění chlapci a dívky z jednotlivých okresů. Svými kvalitními výkony si vybojovala postup nejmladší závodnice soutěže Vanesa Gažiová, dále se kvalifikovali Josef Tamáš a Sandra Murgošová. Ta svoji formu potvrdila i v krajském kole, které se uskutečnilo 24. 5. na atletickém stadionu TJ Sokol v Hradci Králové. Bohužel třetí místa ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem již na postup do národního finále nestačila. Přesto její radost z úspěchu byla obrovská a znásobená i oceněním – hodnotnou cenou a diplomem.

Okresní i krajské kolo doprovázela příjemná atmosféra, k níž nemalým dílem přispělo nejen příznivé počasí, ale i spolužáci závodníků, kteří je povzbuzovali k co nejlepším výkonům.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Den Země jinak

Den Země je den věnovaný Zemi a koná se každoročně 22. dubna. Původně oslavoval příchod jara, ale v moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Naše škola se každoročně přidává k těm, kteří pomáhají svým úklidem okolí chránit přírodu. Letos jsme ale Den Země strávili trochu netradičně. V rámci environmentální výchovy jsme se domluvili s místním domem dětí a mládeže, jehož zaměstnankyně pro nás připravily prožitkové dopoledne plné her, úkolů a kvízů. Žáci měli například za úkol označovat jedovaté houby, léčivé rostliny, poznávat zvířata a stromy. Dále měli za úkol pomocí „kouzelného kukátka“ podle detailů zjistit druh zvířete a přiřadit rostliny, zvířata a ptáky k jednotlivým ročním obdobím. Výsledkem společné práce byly dvě myšlenkové mapy týkající se důležitých informací spadajících do environmentální výchovy.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Drumbeny v ZŠ

Dne 12. 4. 2018 žáky ze Základní školy Opočenská čekalo příjemné dopoledne s Mgr. Michalem Štursou a jeho prožitkovým bubnováním a muzikoterapeutickou relaxací. Tato akce byla hrazena z grantu Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování. V první části programu se žáci prostřednictvím pohádky seznámili s netradičními hudebními nástroji a mohli si poslechnout zvuky, kterými k nim tyto nástroje hovořily. Slyšeli hlasy tibetské mísy, zvonků a činelů, dešťové hole, hromového bubnu a koncovek. Pan Štursa žákům poradil, ať si zkusí zavřít oči a v tu chvíli se octli na mořské pláži nebo louce plné malých zvonečků.
V druhé části se pustili do spontánního bubnování, a to byl teprve zážitek. Zapojili se i žáci, kteří se na začátku velmi styděli a všichni společně si užili radost, krásu a sílu skupinového bubnování. Škoda jen, že to dopoledne tak rychle uteklo. Ale už teď víme, že to nebylo naše poslední setkání s panem Štursou a brzy se budeme těšit na jeho další návštěvu.

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Výsledková listina – „Velikonoční tradice.“ – 6. ročník

Výsledková listina – „Velikonoční tradice.“ – 6. ročník

KATEGORIE A

1. místo: kolektiv 4.+5. ročník ze ZŠ a PrŠ Kolowratská Rychnov n. K.
2. místo: Etlík, Šubrt, Průša, Havlásková ze SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují -Králíček
3. místo: společná práce 3. ročník ze SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují -Králíček

KATEGORIE B

1. místo: Kopecká, Husárová, Rakašová ze ZŠ a PŠ Jos. Zemana Náchod-Josefov
2. místo: Kadlec, Horák ze ZŠ a PŠ Jos. Zemana Náchod
3. místo: Putnoki, Haller, Valášek ze ZŠ a PŠ Jos. Zemana Náchod

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Velikonoční tradice

Již tradičně, pátým rokem, naše škola pořádala velikonoční soutěž s názvem „Velikonoční tradice“ finančně podporovanou z programu regionálních soutěží pro děti a mládež formou mimořádného účelového příspěvku Královéhradeckého kraje. Soutěže se zúčastnilo šest základních škol zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona z našeho regionu.

Pedagogové a žáci z Královéhradeckého kraje v průběhu měsíce března zasílali své obrázky a výrobky z různých materiálů a vytvořené různými technikami. Hlasování o nejhezčí výrobek zahájil pan starosta města Dobrušky s místostarostou, kteří využili 28. března 2018

15. Dne otevřených dveří k návštěvě naší školy. V průběhu celého dopoledne pak přicházeli další návštěvníci, kteří měli možnost prohlédnout si všechny prostory budovy, nahlédnout do výuky a zároveň také hlasovat. Pro předškoláky a školáky byla v tělocvičně připravena překážková dráha a sladká odměna.

Hlasování se zúčastnilo 126 návštěvníků. Byla vyhodnocena první tři místa ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístilo trio děvčat ze ZŠ v Josefově se svým stromem života. V kategorii B, starších žáků, se nejvíce líbil zajíček z dřevěné překližky, jehož autory byli žáci 4. a 5. třídy ze ZŠ v Rychnově nad kněžnou, Kolowratská.

Výhercům budou zaslány hodnotné ceny v podobě didaktických her a výtvarných pomůcek.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny