Divadlo Úsměv z divadelní agentury Ludmily Frištenské v ZŠ Opočenská

Jste velcí? Anebo malí? Bavíte se rádi? A co pohádky, ty máte také rádi? Jestli je vaše odpověď ano, tak to jste měli zavítat ve středu 31. října do ZŠ Opočenská v Dobrušce.

V rámci prevence rizikového chování jsme do naší školy pozvali Divadlo Úsměv z divadelní agentury Ludmily Frištenské v Praze, a to hned se dvěma pohádkami. První pohádka, pohádka dopravní, měla za úkol žákům vštípit základní informace o chování na veřejných komunikacích, silničních pravidlech a dopravních značkách. Kašpárek, který celým dopoledním programem žáky provázel, pověřil kočičku a pejska, aby naučili čarodějnici, jak vyrazit na koštěti do města a chovat se tam tak, aby se nestalo nic jí ani dalším účastníkům silničního provozu. Věřte nebo ne, měli to s ní složité, ale podařilo se!

Druhá pohádka, tzv. Plastožroutí, byla samozřejmě zaměřena, jak již název napovídá, na environmentální výchovu, konkrétně na třídění odpadů. Interaktivním představením žáky protentokrát provázeli dva „plastožrouti“ Tonda a Evička. Společně se žáky si ujasnili, jaký odpad do které popelnice patří a jak se chovat nejen ve městě, ale i v přírodě tak, abychom jí neubližovali. Obě dvě pohádky byly doprovázeny tematickými písničkami a vtahovaly žáky i paní učitelky do svého děje. Program byl realizován za finanční podpory projektu vyhlášeného Královéhradeckým krajem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Stříbrná trofej pro mladé sportovce Základní školy Opočenská

První ročník sportovního setkání dětí ze základních škol speciálních se konal 1. listopadu ve sportovní hale areálu ASVAJ v Jaroměři. Soutěž pořádala Základní škola a Praktická škola Jaroměř a uskutečnila se díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Sedm vyrovnaných čtyřčlenných družstev z celého kraje změřilo své síly v netradičních kolektivních hrách – speciální kopané s míčem Eggball ve tvaru hrušky, ringu a holomajzně.

Náš tým nastoupil do zápasů se zdravým sebevědomím a hladce zvítězil ve všech utkáních ve speciální kopané. V ringu narazil na domácí favority soutěže a ti je o jeden bod odsunuli na druhé místo. O celkovém pořadí tak rozhodl až vzájemný zápas v holomajzně, ve kterém domácí potvrdili svoji herní převahu a v nastavení vsítili vítězný gól, kterým zpečetili i své celkové vítězství v turnaji. Dobrušská Základní škola Opočenská tak vybojovala v soutěži cenné druhé místo a radost našich sportovců znásobilo i ocenění pro všechny členy týmu – pohár, stříbrné medaile a fotbalový míč.

Celý den provázela příjemná atmosféra a děti kromě nových zážitků navázaly i nová přátelství. Poděkování patří ochotným pořadatelům a sponzorům, kteří navíc zajistili i zdravé občerstvení pro všechny účastníky. Bez jejich obětavosti a nadšení pro práci se žáky se speciálními potřebami by se tato akce neuskutečnila.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

ZŠ Opočenská na návštěvě v knihovně

Podzimní čas nás často láká do teploučkých míst, kde nefouká, neprší a je tam prostě fajn. A jedním z těchto míst je i příjemné prostředí místní knihovny, kterou rok co rok v tuto dobu navštěvujeme s žáky naší školy.

Na předem domluvenou besedu o knížkách jsme se dostavili ve čtvrtek 25. října. Paní knihovnice si pro nás připravila dvouhodinový program. Nejprve seznámila žáky s provozem knihovny, řekla jim, kolik má knihovna zaměstnanců, a že je zde uloženo přes 33000 svazků různých knih. Žáci se dozvěděli, podle jakých kritérií jsou knihy řazeny, jak jsou označeny a co všechno musí splnit děti i dospělí, pokud mají zájem o půjčování knih a časopisů ve zdejší knihovně.

Poté paní knihovnice žákům přečetla příběh z vybrané knihy, na jehož podkladě vyplňovali pracovní listy. Následovaly dotazy žáků, se kterými si paní knihovnice věděla ihned rady a žákům vše trpělivě vysvětlovala. Ve druhé části programu si již žáci mohli sami prohlížet knihy a časopisy, o které měli zájem. Nejvíce se zajímali o zvířata a dobrodružství. Ale dokonce se našli i tací, kteří si vybrali knihu s poezií. Ti, kteří si prohlédli všechny knihy, které je zajímaly, zaujali místa na hracím koberci nebo u stolečku se stolními hrami.

Děkujeme paní knihovnici za příjemně strávený čas a za rok se zase v tuto dobu těšíme na shledanou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Škola hrou

Dne 18. října 2018 se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Opočenská zúčastnili soutěže „ŠKOLA HROU“ v Opočně.
Cílem Odborné školy bylo seznámit žáky hravou formou s učebními obory, které se zde vyučují.
Naše dvě tříčlenná družstva si vyzkoušela například uvázat květinu, vytvarovat obrázek v keramické dílně, uplést housky, nazdobit chlebíčky, vyměnit žárovku u blinkru, odmontovat a opět namontovat kolo u auta, nakrmit fiktivní telátko a další soutěžní úkoly.
Za svoji činnost děti sbíraly body.
Veronika, Alan a Pepa získali celkem 181 bodů a tím se umístili na krásném 1. místě.
Ze soutěže plné pěkných dojmů si odvezli hodnotné ceny a dobrý dort, na kterém si všichni společně pochutnali.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Muzikoterapie

O tom, že hudba sbližuje nejenom lidi, ale i národy, se mohli přesvědčit žáci a zaměstnanci základní školy Opočenská v Dobrušce. V pondělí 1. října je se svými nástroji navštívil muzikoterapeut pan Mgr. Štursa se svým prožitkovým programem. Žáci i pedagogové se interaktivní formou seznámili s netradičními hudebními nástroji z různých koutů světa. Zvuky šamanských bubnů, zvonkohry, dešťových holí, píšťal, didjerida, tibetských mís a intenzivní hudební a pohybové prožitky se prolínaly celou dopolední muzikoterapií.

V tento den naši školu nenavštívil pouze pan Štursa, ale zároveň k nám zavítali i holandští přátelé, kteří se aktivně do terapeutického programu zapojili. Společně se žáky hráli na různé druhy bubnů a zúčastnili se i následné relaxace.

Tato celoškolní aktivita přispěla k upevnění pozitivních vztahů mezi žáky, a tím splnila svůj cíl, kterým byla prevence rizikového chování.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

První místo mladších žáků ve Sportovním desetiboji

Po několika letech návrat na vrchol!

Tradiční soutěž žáků ve Sportovním desetiboji se konala 20. září v areálu kempu Orlice v Kostelci nad Orlicí. Sportovní klání pořádala jako každoročně Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou a uskutečnila se díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Tříčlenné hlídky změřily své síly v kategorii mladších a starších žáků.

Letošní již dvacátý šestý ročník probíhal za účasti žáků základních škol speciálních okresu Rychnov nad Kněžnou a dobrušská Základní škola, Opočenská, která se ho pravidelně účastní, obsadila v kategorii mladších žáků první místo. Soutěžilo se v šipkách, postřehovém závodě, hodu granátem na cíl, chůzi na chůdách, lovu rybiček, dopravních značkách, hodu na plechovky, závodu v pytlích, zdravovědě a slackline. Naše družstvo bravurně obstálo ve všech deseti disciplínách. Odpovědi v náročných otázkách ze zdravovědy jim usnadnila zejména předcházející poctivá příprava, neboť ve škole mají všichni žáci možnost pracovat v kroužku Mladý zdravotník. Radost dětí z úspěchu byla obrovská a znásobená i oceněním pro účastníky turnaje – hodnotnými cenami pro každého člena vítězných týmů.

Celé dopoledne provázela příjemná atmosféra, ke které nemalou měrou přispělo i krásné počasí, a děti kromě pěkných zážitků navázaly i nová přátelství. Poděkování patří ochotným pořadatelům a sponzorům, kteří navíc zajistili i zdravé občerstvení pro všechny sportovce. Bez jejich obětavosti a nadšení pro práci se žáky se speciálními potřebami by se tato již tradiční akce neuskutečnila.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Kurz keramiky

Spolek přátel Naší školy, Opočenská 115, 518 01 Dobruška pořádá tradiční KURZ KERAMIKY pro začátečníky i pokročilé.

Termín: od 16. 10. 2018, vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hod.
Lektorka: Dana Sychrovská
Kontakt: tel.: 739 097 655
Místo: keramická dílna Základní školy, Opočenská ul. 115, Dobruška (vedle Sokolovny)

Přihlášky: telefonicky u lektorky nebo e-mailem: zsopocenska@dkanet.cz, případně na místě.
Cena: 100,- Kč za jednu lekci, každá šestá lekce je zdarma, cena zahrnuje příspěvek na materiál – keramickou hlínu, glazury a barvy, spotřebu elektrické energie při vytápění prostor dílny a vypalování výrobků.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se | Komentáře nejsou povoleny

ŠKOLNÍ VÝLET – VILLA NOVA

Je červen, blíží se konec školního roku a pro nás pedagogy i žáky se jedná o čas, který je naplněn celoškolními akcemi, programy všeho druhu a samozřejmě i neodmyslitelnou součástí konce školního roku je školní výlet.

Letos jsme spojili tuto událost s environmentálním programem zacíleným na pozorování a poznávání hmotné kultury středověku a využívání přírodních zdrojů. Navštívili jsme archeologické muzeum v přírodě Villa Nova, které se nachází v malebné oblasti Orlických hor. Rázem jsme se ocitli ve středověké vesničce, kterou v roce 1992 začal zakládat pan Bohumír Dragoun, který se nám zábavnou a především názornou formou snažil přiblížit život v tomto období. Nejprve jsme vyslechli jeho teoretický výklad, do kterého nás intenzivně zapojoval, a ve druhém bloku nás čekali praktické ukázky. Vyzkoušeli jsme si lámání lnu, předení a tkaní, rozdělávání ohně, mletí obilí a měli jsme možnost zastřílet si z luku. Poté jsme vyrazili do terénu, kde nás pan Dragoun seznámil s místními objekty a jejich provozem, nakrmili jsme ovce a kozy a program byl ukončen pečením placek.

Ač vypadalo, že bude celý den pochmurný a deštivý, vyčasilo se a my jsme jej strávili v přítomnosti člověka, který dává středověké vesničce kus sebe. Děkujeme za jeho čas a i za způsob, jakým nás seznámil s dávnou a pro nás nemyslitelnou dobou bez televize, internetu, telefonu a dalších vymožeností dnešní doby.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Na červenou stát!

Víte, jak vznikl semafor? My, žáci ze ZŠ Opočenská v Dobrušce, už to víme. To byl jednou pan Červený… Ale víte co? Nebudeme předbíhat a začneme pěkně od začátku.

V pondělí 11. června 2018 navštívil naši školu pan Šimon Pečenka se svým kamarádem a představili nám své interaktivní programy „Na červenou stát!“ a „Hravá prevence“. V rámci prvně jmenovaného programu se žáci vydali se školákem Pepínem na jeho dobrodružnou cestu do školy. Radili Pepínovi, jak se obléknout, aby byl automobilovými řidiči dobře vidět i brzy po ránu, co nezapomenout doma, když vyjede na kole a na oplátku se dozvěděli, jaké nebezpečí na školáky může číhat na každém kroku cestou do anebo ze školy. Seznámili se se zebrou Miladou, která je naučila, jak se správně rozhlížet než vstoupí do vozovky, s panem Červeným a Zeleným, kteří se dlouhou dobu stále jen hádali, až našli společnou řeč a domluvili se, kdo kdy bude vedoucí a nakonec při své cestě potkali nebezpečného piráta Václava, na kterého si všichni musíme dávat pozor!

V preventivním programu „Hravá prevence“ žáci hravou formou modelových situací a díky interaktivním hrám získali potřebné znalosti i návyky využitelné při řešení krizových situací v kyberprostoru. Samotnými aktéry programu byli vtaženi do děje a stali se aktivními herci. Na základě konkrétní scénky týkající se kybergroomingu jim byly přiblíženy nástrahy dnešního internetového světa. Žáci se po celou dobu skvěle bavili a ani si neuvědomovali, že se vlastně učili.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce

Stejně tak jako každý květen, i letos jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou v Dobrušce. Všechny přítomné seniory, kterých protentokrát navštívilo naše vystoupení více nežli obvykle, jsme potěšili a předvedli jim krátkou přehlídku toho, co jsme se v tomto školním roce naučili. Zaznělo několik písní, pár básniček a taneční vystoupení speciálních tříd. Všichni naši diváci dostali přáníčka vyrobená ve školní družině a my od nich na oplátku sladkou odměnu.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny