Projektový den s environmentální výchovou

Je 15. března, pomalu začíná jaro, probouzí se příroda, a s ní i některá zvířátka. Vlastně skoro všechna, jen o několika z nich našim žákům přišli vyprávět členové mezinárodní ochranářské organizace A Rocha z pobočky v Dobrém pan Mgr. Pavel Světlík a pan Filip Laštovic.

Pro mladší děti měli připraven program „Povídáme se zvířátky“. Jako první se nám představil pan bobr. Žáci se od něj dozvěděli, kde žije, co má rád, kolik rodí jeho samice mláďat, jakým způsobem tvoří přehrady na řekách a jak upozorňuje svá mláďata na blížící se nebezpečí. Po bobrovi přiskákala za žáky paní veverka. Vzhledem k tomu, že každý z našich žáků již někdy veverku viděl a ledacos o ní věděl, tak se z pana Mgr. Světlíka a pana F. Laštovice stali na chvíli posluchači a ze žáků přednášející. Dalšími zvířátky, s jejichž podobou a životem žáky páni odborníci seznámili, byli vydra, ježek, krtek, divoké prase, rys, jezevec, liška, netopýr a žába. O každém z nich se žáci dozvěděli něco zajímavého a některé informace dokonce překvapily i paní učitelky. Věděli jste třeba, že si jezevec, na rozdíl od mazané lišky, potrpí na pořádek? A třeba, že divoké prase umí plavat? A víte, kolik má ježek bodlin? Ani nikdo z žáků to nevěděl – šest až osm tisíc.

Starším žákům se přednášející snažili přiblížit život ptáků ve městě. Program byl obohacen o prezentaci ptactva na interaktivní tabuli a o ukázku modelů preparovaných ptáků žijících v blízkosti lidských sídel. Žáci se dozvěděli, podle jakých konkrétních pobytových značení jako jsou peříčka, zbytky vajec, stopy ptáků v bahně, mohou zjistit jejich přítomnost a jakým způsobem mohou ptákům zpříjemnit místo, kde žijí. Příkladem jsou různá krmítka, napajedla a koupaliště.

Vzhledem k současnému počasí byl program realizován v prostorách školy, což ovšem nemění nic na to, že byl pro žáky nejen velmi poučný, ale i zábavný. Již nyní se těšíme, až budeme moci vyrazit do přírody přímo do Ekocentra Krupárna v Dobrém.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Recyklace hrou v ZŠ Opočenská, Dobruška

Ve čtvrtek 22. března 2018 se v rámci environmentální výchovy uskutečnil v ZŠ Opočenská, Dobruška vzdělávací program „Recyklace hrou“, realizovaný pod záštitou MŠMT České republiky. Tato akce byla žákům odměnou za to, že po celý rok sbírali baterie, třídili odpad, pomáhali životnímu prostředí úklidem blízkého lesa a přilehlého parku a zároveň se účastnili soutěží vyhlášených obecně prospěšnou společností Recyklohraní.

Tematický program byl rozdělen zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší žáky. V první části vzdělávacího programu pro 1. stupeň ZŠ měla lektorka pro žáky připraveny obrázky odpadků různého druhu a jejich úkolem bylo roztřídit je do správně barevných popelnic či je „odnést“ do sběrného dvora. Žáci nadšeně spolupracovali a o odpadky se doslova „prali“. Druhá část programu byla věnována samotnému pojmu recyklace. Lektorka vysvětlila žákům, co slovo recyklace znamená, u kterých materiálů se s ní můžeme setkat a následně jim ukázala obrázky možných produktů recyklace – zimní bunda, skluzavka, spací pytel, proložky na vejce… V závěru měli žáci možnost ve skupinkách provést demontáž a zpětnou montáž pračky, zinkouhlíkové baterie a počítače, což pro ně bylo velkým zážitkem.

Prvním úkolem žáků 2. stupně bylo nalézt odpovědi na konkrétní otázky vztahující se k čistotě ovzduší a vod na Zemi, které dostali napsané na kartách hned v úvodu programu. I přesto, že mohli spolupracovat ve skupinkách, některé otázky pro ně nebyly snadné a při následné diskuzi jim musela paní lektorka s odpověďmi pomoci. Stejně jako u mladších dětí, ve druhé části programu proběhla taktéž demontáž a montáž elektropřístrojů a v poslední části vzdělávací akce žáci zhlédli film o možných způsobech recyklace a následném využití „odpadků“.

I přesto, že se žáci dnešní dopoledne neučili, dozvěděli se spoustu nových a užitečných informací, které se jim mohou hodit v běžném životě.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

„Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede“

Vynášení Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných pohanských dob dochoval až dodnes. Morena je bohyně zimního slunovratu a zimy. Vypadá jako zamračená stařena a je ochránkyní odpočinku, během něhož mohou všichni lidé, země i příroda načerpat nové síly.

Vynášení Moreny se v ZŠ Opočenská v Dobrušce stalo již tradiční akcí, na kterou se žáci dlouho a pečlivě připravují. Žáci vyrábějí tělo Moreny z uschlé trávy, Morenu ustrojí, okrášlí ji ozdobami z vyfouklých vaječných skořápek, a pak už nezbývá nic jiného, než se vydat na pochod, jehož cílem je nedaleký Zlatý potok. Samotným vrcholem celé akce je přednes básniček a říkadel vztahujících se k loučení se zimou, během něhož je Morena zapálena a vhozena do potoka, který ji odnese z města jako symbol překonání zimy.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a vzhledem k odstávce školní jídelny
vyhlašuji na pondělí 30. 04. 2018 a pondělí 07. 05. 2018 ředitelské volno.

Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Rubriky: Novinky, Volný čas, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis pro nový školní rok 2018/2019

Zápis pro nový školní rok 2018/2019

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Naše tradiční jarní soutěž, tentokrát na téma „Velikonoční tradice“

Naše tradiční soutěž

Naše tradiční soutěž

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Bramborová medaile v těžké konkurenci? Jednoznačný úspěch!

Tradiční florbalový turnaj Jaroměřská hokejka se konal 25. ledna v Areálu sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři. Soutěž pořádala Základní škola speciální Jaroměř a uskutečnila se díky podpoře města. Součástí setkání, určeného pro žáky základních škol speciálních, byly i dovednostní disciplíny – slalom s hokejkou a míčkem, střelba na brankáře, štafeta s hokejkou a míčkem a chůze nebo běh s hokejkou a míčkem na čas.

Letošní již sedmý ročník probíhal za účasti rekordního počtu devíti týmů z Královéhradeckého kraje a dobrušská Základní škola, Opočenská, která se ho zúčastnila potřetí, obsadila krásné čtvrté místo. Sportovního klání se mohli zúčastnit i bývalí žáci škol, kteří pokračují v dalším vzdělávání. Naše družstvo posílil loňský absolvent Radek Tulej. V útoku nezištně přihrával a svým bezchybným výkonem tak přispěl k rozhodujícím brankám v jednotlivých zápasech. V důležitých momentech dobrušskou školu podržel i nováček týmu – brankář Tomáš Hradecký. Zápas od zápasu získával na sebedůvěře, rychle se zlepšoval a velkou měrou se tak podílel na celkovém umístění. Radost z úspěchu byla obrovská a znásobená i oceněním pro všechny účastníky turnaje – sladkou odměnou a pamětními medailemi.

Celý den doprovázela příjemná atmosféra a děti kromě pěkných zážitků navázaly i nová přátelství. Všichni účastníci se již teď mohou těšit nejen na příští ročník, ale i na listopadové Sportovní setkání dětí ze základních škol speciálních Královéhradeckého kraje. Náplní turnaje budou zejména netradiční kolektivní sporty a hry jako jsou: KIN BALL, HOLOMAJZNA, SPECIÁLNÍ VYBÍJENÁ, SPECIÁLNÍ KOPANÁ a RINGO.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola v Opočenské ulici v Dobrušce zve ve středu, 28. března 2018 v době od 8.00 do 14.00hodin, na 15. Den otevřených dveří. U této příležitosti se uskuteční pod záštitou Královéhradeckého kraje výstava soutěžních prací žáků speciálních škol na téma „Velikonoční tradice“. Návštěvníci budou moci hlasovat, a utvořit takzvanou „lidovou porotu“. Každý může svým hlasem přispět k výběru nejlepší práce a jejího ocenění. Možnost prohlídky všech prostor školy i návštěva vyučovacích hodin.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

„Pojďte se s námi mazlit :-)“

V úterý 23. ledna naše škola přivítala nové žáky. Ale nebyli to žáci člověčí… Tihle žáci měli čtyři nohy, chlupy a ocásky. Teď se asi divíte, kdo to k nám přišel a chtěl se s námi učit. My vám to tedy prozradíme.

Již poněkolikáté nás navštívily členky organizace AURA CANIS se svými zvířecími mazlíčky. Některé z nich už důvěrně známe, tudíž pro nás nebyli překvapením. V minulosti jsme se již setkali s klidnou a trpělivou fenkou Ájou a divokou Eleanor, kocourem Everestem a roztomilým králíčkem Hopem. Ovšem zavítali mezi nás i jejich noví zvířecí kamarádi. Paní terapeutka Alena Holotíková nám představila dvouměsíční štěňátko čivavy Agátu a paní terapeutka Helena Rückerová zase mládě sibiřské kočky, kteří se teprve učí od svých zkušenějších zvířecích kamarádů.

Program začal ukázkou poslušnosti a dovedností pejsků – chůze u nohy, slalom, podání pac, hledání ukrytých pamlsků, válení sudů… Za každý správně splněný pokyn, byli odměněni potleskem a piškotem. Ani malý králíček se nenechal zahanbit a předvedl nám „králičí hop“ přes překážky. Také jsme měli možnost podrobněji se seznámit s řečí těla kočky, péčí o kočky a jejich chovem.

Odměnou nejen pro zvířátka, ale i pro nás, bylo následné mazlení, česání a hlazení pejsků a kočiček. A abychom nezapomněli…! Naši zvířecí kamarádi se v závěru věnovali jejich hlavnímu úkolu, tedy canisterapeutické činnosti a některým z nás zahřívali ztuhlé svaly. To se nám moc líbilo J! Škoda, že nás nenavštěvují častěji. Velké díky patří jejich majitelkám.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Mokré putování a Nebojte se netopýrů!

Ve čtvrtek 7. 12. navštívila naší školu paní Terezie Netrestová, zaměstnankyně Centra rozvoje v České Skalici. V rámci environmentální výchovy měla pro žáky připraveny dva programy. Vzhledem k ročnímu období nebyly realizovány venku v přírodě, nýbrž v učebně, což žákům vůbec nevadilo, naopak mohli využít PC a interaktivní tabuli.

Pro žáky 1. stupně byl realizován program s názvem “ Mokré putovani“, jehož cílem bylo seznámit je s koloběhem vody v přírodě. Aby žáci lépe tento proces pochopili, měla paní Netresová ke každé aktivitě připraveny velmi pěkné názorné pomůcky. Program byl interaktivní a dokázal všechny vtáhnout přímo do děje. Z dětí se staly kapičky vody putující mezi nebem a zemí, vyráběly duhu z krepového papíru, hledaly mezi sebou kamarády se stejným skupenstvím vody na kartách a nakonec ve skupinách vytvořily malbu své vodní plochy, ledovce, mlhy, mraků…

„Nebojte se netopýrů “ byl název programu pro starší žáky. V úvodu besedy se paní Netrestová zajímala, zda se žáci netopýrů bojí, zda se již někdy s netopýrem setkali a co všechno o nich vědí. Následně rozdala kartičky s otázkami o těchto zvláštních savcích s tím, že je zodpoví až po zhlédnutí obrazové prezentace s jejím komentářem. Během prezentování se žáci aktivně zapojovali a dotazovali se na různé skutečnosti týkající se života netopýrů. Zjistili například, kde netopýři žijí, že celou zimu prospí, že rodí jen jedno mládě, čím se živí, kolik druhů netopýrů existuje…

Čas zajímavého programu velmi rychle uběhl a žáci si z uvedeného dne odnášejí, kromě mnoha nových informací, také nevšední zážitek. Těší se, s jakým tématem, budou příště seznámeni.

ZŠ Opočenská, Dobruška

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny