Návštěva v Domě s pečovatelskou službou v Dobrušce

Stejně tak jako každý květen, i letos jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou v Dobrušce. Všechny přítomné seniory, kterých protentokrát navštívilo naše vystoupení více nežli obvykle, jsme potěšili a předvedli jim krátkou přehlídku toho, co jsme se v tomto školním roce naučili. Zaznělo několik písní, pár básniček a taneční vystoupení speciálních tříd. Všichni naši diváci dostali přáníčka vyrobená ve školní družině a my od nich na oplátku sladkou odměnu.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

IX. ročník Hudebně divadelního festivalu speciálních škol v Náchodě

Tak jako každoročně naše škola obdržela pozvánku Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana v Náchodě a v pátek 18. května 2018 se zúčastnila Hudebně divadelního festivalu speciálních škol v Divadle Dr. J. Čížka v Náchodě.

V letošním IX. ročníku s tématem „AUSTRÁLIE“ vystupovalo 12 speciálních škol, včetně zahraničních. Doprovodný program pro soutěžící protentokrát zajistil Bořek Slezáček, Jitka Asterová a zpěváci z muzikálu Mamma Mia. Žáci ze ZŠ Opočenská, Dobruška, si pro diváky i odbornou porotu připravili tanec Xanadu od australské zpěvačky Olivie Newton John. Kromě tance se zde i zpívalo a hrálo. Všechny zúčastněné školy si kromě potlesku a příjemných zážitků z Náchoda odvážely diplom a spoustu dárečků.

Děkujeme pořádající škole za možnost předvést svůj um a vystoupit na prknech, která znamenají svět.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Postup žáků ZŠ Opočenská do krajského kola soutěže v atletickém čtyřboji

Okresní kolo tradičního Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se uskutečnilo 15. 5. na sportovním stadionu v Dobrušce za organizační pomoci ZŠ Opočenská, Dobruška a podpory města. V již 52. ročníku soutěžili dívky a chlapci ve věku 13 až 15 let ve čtyřech disciplínách. Běhu na 60 metrů, hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a běhu na 800 metrů dívky a 1500 metrů chlapci.

Na toto klání se mladí sportovci naší školy poctivě připravovali v hodinách tělesné výchovy, v rámci kterých proběhla školní kola soutěže. Z našich žákyň v okresním kole nejvíce zabodovala Sandra Murgošová, která v celkovém pořadí dívek obsadila krásné druhé místo. V jednotlivých disciplínách přesvědčivě zvítězila v hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Do krajského kola pak postupovali vždy první tři nejlépe umístění chlapci a dívky z jednotlivých okresů. Svými kvalitními výkony si vybojovala postup nejmladší závodnice soutěže Vanesa Gažiová, dále se kvalifikovali Josef Tamáš a Sandra Murgošová. Ta svoji formu potvrdila i v krajském kole, které se uskutečnilo 24. 5. na atletickém stadionu TJ Sokol v Hradci Králové. Bohužel třetí místa ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem již na postup do národního finále nestačila. Přesto její radost z úspěchu byla obrovská a znásobená i oceněním – hodnotnou cenou a diplomem.

Okresní i krajské kolo doprovázela příjemná atmosféra, k níž nemalým dílem přispělo nejen příznivé počasí, ale i spolužáci závodníků, kteří je povzbuzovali k co nejlepším výkonům.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Den Země jinak

Den Země je den věnovaný Zemi a koná se každoročně 22. dubna. Původně oslavoval příchod jara, ale v moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Naše škola se každoročně přidává k těm, kteří pomáhají svým úklidem okolí chránit přírodu. Letos jsme ale Den Země strávili trochu netradičně. V rámci environmentální výchovy jsme se domluvili s místním domem dětí a mládeže, jehož zaměstnankyně pro nás připravily prožitkové dopoledne plné her, úkolů a kvízů. Žáci měli například za úkol označovat jedovaté houby, léčivé rostliny, poznávat zvířata a stromy. Dále měli za úkol pomocí „kouzelného kukátka“ podle detailů zjistit druh zvířete a přiřadit rostliny, zvířata a ptáky k jednotlivým ročním obdobím. Výsledkem společné práce byly dvě myšlenkové mapy týkající se důležitých informací spadajících do environmentální výchovy.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Drumbeny v ZŠ

Dne 12. 4. 2018 žáky ze Základní školy Opočenská čekalo příjemné dopoledne s Mgr. Michalem Štursou a jeho prožitkovým bubnováním a muzikoterapeutickou relaxací. Tato akce byla hrazena z grantu Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování. V první části programu se žáci prostřednictvím pohádky seznámili s netradičními hudebními nástroji a mohli si poslechnout zvuky, kterými k nim tyto nástroje hovořily. Slyšeli hlasy tibetské mísy, zvonků a činelů, dešťové hole, hromového bubnu a koncovek. Pan Štursa žákům poradil, ať si zkusí zavřít oči a v tu chvíli se octli na mořské pláži nebo louce plné malých zvonečků.
V druhé části se pustili do spontánního bubnování, a to byl teprve zážitek. Zapojili se i žáci, kteří se na začátku velmi styděli a všichni společně si užili radost, krásu a sílu skupinového bubnování. Škoda jen, že to dopoledne tak rychle uteklo. Ale už teď víme, že to nebylo naše poslední setkání s panem Štursou a brzy se budeme těšit na jeho další návštěvu.

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Výsledková listina – „Velikonoční tradice.“ – 6. ročník

Výsledková listina – „Velikonoční tradice.“ – 6. ročník

KATEGORIE A

1. místo: kolektiv 4.+5. ročník ze ZŠ a PrŠ Kolowratská Rychnov n. K.
2. místo: Etlík, Šubrt, Průša, Havlásková ze SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují -Králíček
3. místo: společná práce 3. ročník ze SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují -Králíček

KATEGORIE B

1. místo: Kopecká, Husárová, Rakašová ze ZŠ a PŠ Jos. Zemana Náchod-Josefov
2. místo: Kadlec, Horák ze ZŠ a PŠ Jos. Zemana Náchod
3. místo: Putnoki, Haller, Valášek ze ZŠ a PŠ Jos. Zemana Náchod

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Velikonoční tradice

Již tradičně, pátým rokem, naše škola pořádala velikonoční soutěž s názvem „Velikonoční tradice“ finančně podporovanou z programu regionálních soutěží pro děti a mládež formou mimořádného účelového příspěvku Královéhradeckého kraje. Soutěže se zúčastnilo šest základních škol zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona z našeho regionu.

Pedagogové a žáci z Královéhradeckého kraje v průběhu měsíce března zasílali své obrázky a výrobky z různých materiálů a vytvořené různými technikami. Hlasování o nejhezčí výrobek zahájil pan starosta města Dobrušky s místostarostou, kteří využili 28. března 2018

15. Dne otevřených dveří k návštěvě naší školy. V průběhu celého dopoledne pak přicházeli další návštěvníci, kteří měli možnost prohlédnout si všechny prostory budovy, nahlédnout do výuky a zároveň také hlasovat. Pro předškoláky a školáky byla v tělocvičně připravena překážková dráha a sladká odměna.

Hlasování se zúčastnilo 126 návštěvníků. Byla vyhodnocena první tři místa ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístilo trio děvčat ze ZŠ v Josefově se svým stromem života. V kategorii B, starších žáků, se nejvíce líbil zajíček z dřevěné překližky, jehož autory byli žáci 4. a 5. třídy ze ZŠ v Rychnově nad kněžnou, Kolowratská.

Výhercům budou zaslány hodnotné ceny v podobě didaktických her a výtvarných pomůcek.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Projektový den s environmentální výchovou

Je 15. března, pomalu začíná jaro, probouzí se příroda, a s ní i některá zvířátka. Vlastně skoro všechna, jen o několika z nich našim žákům přišli vyprávět členové mezinárodní ochranářské organizace A Rocha z pobočky v Dobrém pan Mgr. Pavel Světlík a pan Filip Laštovic.

Pro mladší děti měli připraven program „Povídáme se zvířátky“. Jako první se nám představil pan bobr. Žáci se od něj dozvěděli, kde žije, co má rád, kolik rodí jeho samice mláďat, jakým způsobem tvoří přehrady na řekách a jak upozorňuje svá mláďata na blížící se nebezpečí. Po bobrovi přiskákala za žáky paní veverka. Vzhledem k tomu, že každý z našich žáků již někdy veverku viděl a ledacos o ní věděl, tak se z pana Mgr. Světlíka a pana F. Laštovice stali na chvíli posluchači a ze žáků přednášející. Dalšími zvířátky, s jejichž podobou a životem žáky páni odborníci seznámili, byli vydra, ježek, krtek, divoké prase, rys, jezevec, liška, netopýr a žába. O každém z nich se žáci dozvěděli něco zajímavého a některé informace dokonce překvapily i paní učitelky. Věděli jste třeba, že si jezevec, na rozdíl od mazané lišky, potrpí na pořádek? A třeba, že divoké prase umí plavat? A víte, kolik má ježek bodlin? Ani nikdo z žáků to nevěděl – šest až osm tisíc.

Starším žákům se přednášející snažili přiblížit život ptáků ve městě. Program byl obohacen o prezentaci ptactva na interaktivní tabuli a o ukázku modelů preparovaných ptáků žijících v blízkosti lidských sídel. Žáci se dozvěděli, podle jakých konkrétních pobytových značení jako jsou peříčka, zbytky vajec, stopy ptáků v bahně, mohou zjistit jejich přítomnost a jakým způsobem mohou ptákům zpříjemnit místo, kde žijí. Příkladem jsou různá krmítka, napajedla a koupaliště.

Vzhledem k současnému počasí byl program realizován v prostorách školy, což ovšem nemění nic na to, že byl pro žáky nejen velmi poučný, ale i zábavný. Již nyní se těšíme, až budeme moci vyrazit do přírody přímo do Ekocentra Krupárna v Dobrém.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

Recyklace hrou v ZŠ Opočenská, Dobruška

Ve čtvrtek 22. března 2018 se v rámci environmentální výchovy uskutečnil v ZŠ Opočenská, Dobruška vzdělávací program „Recyklace hrou“, realizovaný pod záštitou MŠMT České republiky. Tato akce byla žákům odměnou za to, že po celý rok sbírali baterie, třídili odpad, pomáhali životnímu prostředí úklidem blízkého lesa a přilehlého parku a zároveň se účastnili soutěží vyhlášených obecně prospěšnou společností Recyklohraní.

Tematický program byl rozdělen zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší žáky. V první části vzdělávacího programu pro 1. stupeň ZŠ měla lektorka pro žáky připraveny obrázky odpadků různého druhu a jejich úkolem bylo roztřídit je do správně barevných popelnic či je „odnést“ do sběrného dvora. Žáci nadšeně spolupracovali a o odpadky se doslova „prali“. Druhá část programu byla věnována samotnému pojmu recyklace. Lektorka vysvětlila žákům, co slovo recyklace znamená, u kterých materiálů se s ní můžeme setkat a následně jim ukázala obrázky možných produktů recyklace – zimní bunda, skluzavka, spací pytel, proložky na vejce… V závěru měli žáci možnost ve skupinkách provést demontáž a zpětnou montáž pračky, zinkouhlíkové baterie a počítače, což pro ně bylo velkým zážitkem.

Prvním úkolem žáků 2. stupně bylo nalézt odpovědi na konkrétní otázky vztahující se k čistotě ovzduší a vod na Zemi, které dostali napsané na kartách hned v úvodu programu. I přesto, že mohli spolupracovat ve skupinkách, některé otázky pro ně nebyly snadné a při následné diskuzi jim musela paní lektorka s odpověďmi pomoci. Stejně jako u mladších dětí, ve druhé části programu proběhla taktéž demontáž a montáž elektropřístrojů a v poslední části vzdělávací akce žáci zhlédli film o možných způsobech recyklace a následném využití „odpadků“.

I přesto, že se žáci dnešní dopoledne neučili, dozvěděli se spoustu nových a užitečných informací, které se jim mohou hodit v běžném životě.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny

„Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede“

Vynášení Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných pohanských dob dochoval až dodnes. Morena je bohyně zimního slunovratu a zimy. Vypadá jako zamračená stařena a je ochránkyní odpočinku, během něhož mohou všichni lidé, země i příroda načerpat nové síly.

Vynášení Moreny se v ZŠ Opočenská v Dobrušce stalo již tradiční akcí, na kterou se žáci dlouho a pečlivě připravují. Žáci vyrábějí tělo Moreny z uschlé trávy, Morenu ustrojí, okrášlí ji ozdobami z vyfouklých vaječných skořápek, a pak už nezbývá nic jiného, než se vydat na pochod, jehož cílem je nedaleký Zlatý potok. Samotným vrcholem celé akce je přednes básniček a říkadel vztahujících se k loučení se zimou, během něhož je Morena zapálena a vhozena do potoka, který ji odnese z města jako symbol překonání zimy.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2017/2018 | Komentáře nejsou povoleny