Živá zahrada

Jaro pomalu ťuká na dveře, na zahrádkách kvetou jarní květiny a každé ráno nás svým zpěvem budí ptáci. Právě v tuto dobu již několik let navštěvují naši školu odborníci z mezinárodní ochranářské organizace A Rocha se sídlem v Dobrém, aby žákům ukázali další krásy, bohatství a cenu přírodního prostředí. Protentokrát se zaměřili na živou zahradu. Žáci byli jako vždy rozděleni podle věku do dvou skupin. Mladší žáci získali teoretické poznatky o živé zahradě a ti starší využili svých dovedností při výrobě ptačích budek.
Pan Filip Laštovic skupině mladších žáků názorně předvedl a vysvětlil rozdíly mezi uměle vytvořenou a živou zahradou. Během programu se žáci seznámili s tím, co člověku i zvířatům z volné přírody škodí a zároveň, co jim prospívá. Součástí přednášky byla i videoprojekce, pomocí níž lektor žákům ukázal nejrůznější možné prvky přeměny sterilní zahrady v živý biotop. Žáci si své nové poznatky poté vyzkoušeli při interaktivní hře a na konci aktivity bylo jejich úkolem namalovat obrázky živé zahrady, které následně putovaly do ekocentra. Jedním z možných prvků je právě i ptačí budka, která do zahrady naláká různé druhy ptáků, do jejíž výroby se pustila za pomoci instruktorů z ekocentra skupina starších žáků. V závěru se obě skupiny sešly v tělocvičně a vzájemně se pochlubily svými díly v podobě obrázků a ptačích budek. A že bylo vážně čím!
Děkujeme zaměstnancům organizace A Rocha za příjemně strávené dopoledne, které přispělo k získání nových informací a praktických zkušeností.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis pro školní rok 2020/2021 se koná ve středu 29.4.2020.
Všechny potřebné informace naleznete na plakátku k zápisu.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

17. Den otevřených dveří naší školy

Přijměte, prosím, pozvání na již 17. Den otevřených dveří, který se koná v úterý 14.4.2020.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce

Podzimní měsíce jsou v naší škole spojeny s každoroční návštěvou knihovny v Dobrušce. V letošním roce vyšel tento datum na pondělí 25. listopadu, a tak všichni žáci vyrazili na předem domluvenou exkurzi. Byli zvědaví, co se zde od minulé návštěvy změnilo a jaké knižní poklady tam objeví.

V půl desáté paní knihovnice přivítala natěšené žáky 1. stupně. Úvodem je seznámila s řádem knihovny, výpůjčním řádem a vysvětlila podle jakého „klíče“ jsou zde knihy řazeny. Poté se malí čtenáři rozběhli po oddělení, a každý si našel právě tu knížku, která ho zajímala.

V deset hodin pak malé čtenáře vystřídali žáci druhého stupně, kteří se dozvěděli, v čem spočívá práce knihovnice a strávili příjemný čas ve společnosti asi 40 000 knížek a milé paní knihovnice. Škoda, že bylo tak málo času. Vůbec by dětem nevadilo strávit zde celé dopoledne. Všichni jsme odcházeli s pěkným zážitkem.

Děkujeme paní knihovnici za její čas i snahu vzbudit u dětí zájem o čtenářství a těšíme se na další spolupráci.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ OPOČENSKÁ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V pondělí 9. prosince zavítali žáci ZŠ Opočenská pod vedením svých paní učitelek do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce, aby zde přítomným seniorům zpříjemnili předvánoční čas.

Koledy, básničky, zpěv a rozesmáté tváře dětí navodily příjemnou atmosféru. Babičky měly možnost poslechnout si písně se zimní tématikou, nechyběla ani vánoční poezie a vystoupení tanečního a hudebního kroužku.

Řada přítomných se rázem ocitla ve svých vzpomínkách na krásně prožité vánoční chvíle se svými blízkými u vánočního stromku a zažívala společně s dětmi pěkný čas adventu.

V závěru vystoupení byly děti odměněny potleskem a sladkostmi jako poděkování za jejich snahu a žáci potom předali každému ze seniorů vlastnoručně vyrobené přáníčko a popřáli jim krásné Vánoce.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Škola hrou

Dne 24. října 2019 se starší žáci ZŠ Opočenská zúčastnili soutěže „ŠKOLA HROU“ v Opočně.
Cílem odborné školy bylo seznámit žáky hravou formou s učebními obory, které se zde vyučují.
Sestavili jsme dvě tříčlenná družstva, která si vyzkoušela například ozdobit tykvičku, vyzdobit dárkovou krabičku, v keramické dílně vytvořit krajinku, uplést housky, nazdobit chlebíčky, vyměnit svíčky u motoru, odmontovat a opět namontovat kolo u auta a další soutěžní úkoly.
Děti plnily zadané úkoly se zájmem a za svoji činnost sbíraly body. V celkovém pořadí se naše družstva umístila na velice pěkném pátém a jedenáctém místě ze šestnácti.
Ze soutěže plné pěkných dojmů si všichni odvezli drobné dárky a budou přemýšlet, jaký obor si případně zvolí pro své další studium.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Zlatá trofej pro mladé sportovce

Druhý ročník sportovního setkání dětí ze základních škol speciálních se konal 31. října ve sportovní hale areálu ASVAJ v Jaroměři. Soutěž pořádala Základní škola a Praktická škola Jaroměř a uskutečnila se díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Pět vyrovnaných čtyřčlenných družstev z celého kraje změřilo své síly v netradičních kolektivních hrách – speciální kopané s míčem Eggball ve tvaru hrušky, ringu a holomajzně.

Náš tým nastoupil do sportovního klání trochu s obavami, zda bude fyzicky stačit rychlému sledu zápasů. Jako jediný dorazil na soutěž bez možnosti střídání, neboť pátý člen družstva náhle onemocněl. Hráči si připadali jako ve sci-fi, když s jasnou převahou válcovali jeden tým za druhým a nakonec hladce zvítězili ve všech utkáních nejen ve speciální kopané, ale i v ringu a holomajzně. O absolutním vítězství v turnaji tak bylo rozhodnuto. Radost našich sportovců znásobilo i ocenění pro všechny členy týmu – pohár, zlaté medaile a fotbalový míč.

„Do jaroměřské sportovní haly jezdíme pravidelně už sedm let i na turnaje ve florbalu a jsme rádi, že se nám daří držet tradici a domů vždy vezeme jednu z medailí. Ale ještě žádnému družstvu v historii se nepodařilo zvítězit bez ztráty jediného bodu ve všech sportovních disciplínách. Už teď se těšíme, a v hodinách tělocviku trénujeme na soutěž ve florbalu, která nás čeká v lednu. Chtěli bychom náš úspěch zopakovat,“ dodal se zdravým sebevědomým kapitán Tomáš Hradecký.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

„Ať jsme dobře vidět!“

Všichni jsme se někdy setkali s prací příslušníků státní policie ČR, jejichž heslem je motto: „Pomáhat a chránit“. Chrání majetek, osoby a pomáhají lidem, kteří to potřebují. Krom toho tito profesionálové vykonávají osvětovou činnost u dětí a seniorů. Pravidelně navštěvují vzdělávací instituce a jednou z těch, do kterých každoročně zavítají je i ZŠ Opočenská v Dobrušce.

Ve čtvrtek 17. října přišli do naší školy nadpraporčík Simona Dvořáková a nadporučík Bc. Luboš Petera, Dis., aby žákům předali několik užitečných rad ohledně jejich bezpečnosti. Tématem besedy byla opatrnost spojená s pohybem chodců na vozovce, správné chování na veřejné komunikaci, cesta mimo obec, vybavení reflexními prvky. Vzhledem k blížícímu se sychravému a mlhavému počasí byly tyto informace pro žáky přínosem. Dalšími tématy, která žáky velmi zajímala, byla sebeobrana v případě napadení, zjišťování přítomnosti návykové látky v těle, ověřování totožnosti osob a poskytnutí informací ohledně odborné přípravy na práci policisty.

Beseda neprobíhala pouze teoreticky, ale byla proložena i praktickými ukázkami, v nichž byli hlavními hrdiny naši žáci. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Není ryba jako ryba

V pondělí 21. října žáci ZŠ Opočenská z Dobrušky strávili v rámci environmentální výchovy krásné slunečné dopoledne v podzámčí nedalekého města Opočna. Hlavním cílem celoškolní akce byla návštěva místních sádek proti rybníku Broumar, které jsou majetkem Kolowratského rybářství v Opočně.

V areálu žáky přivítal pan vedoucí Ing. Václav Kalenda a poskytl základní informace o smyslu sádek pro chov ryb. Seznámil je s druhy ryb žijících v rybníce Broumar a v dalších přilehlých rybnících spadajících do správy Kolowratského rybářství. Největšího počtu v místních rybnících dosahuje kapr obecný, jehož chov má v celé České republice velký hospodářský význam. Mezi další druhy chovaných ryb, o kterých žákům pan Ing. Václav Kalenda podal mnoho teoretických informací, byla štika, amur, pstruh, okoun… Žákům bylo umožněno tyto sladkovodní ryby nejen spatřit zblízka, ale dokonce se mohli dotknout i rybí kůže a zjistit tak teplotu jejich těla, hladkost či hrubost rybích šupin a nahlédnout i do tlam dravých štik.

Po exkurzi, při které se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí, ještě společně absolvovali naučnou stezku vedoucí přes městskou část Švamberk na opočenské náměstí. Cestou plnili úkoly týkající se podzimní přírody. Dle instrukcí sbírali přírodniny, z nichž následně, po návratu do školy vytvořili koláž – „Okénko do podzimní přírody“. Smyslem této aktivity byla podpora vzájemné spolupráce a vztahu k přírodě.

Vycházka byla zakončena návštěvou cukrárny a sladkou odměnou hrazenou z financí Spolku přátel Naší školy. Však si ji všichni zasloužili!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Rytmy sběrného dvora

V pátek 20. září byla v naší škole otevřena netradiční bubenická dílna s názvem „Rytmy sběrného dvora“. Školu navštívil původně „Dobrušťák“, bubeník David Andrš, který za použití recyklovaných materiálů v podobě plastových sudů a hrnců měl v úmyslu žáky naučit pár rytmů pomocí rytmického slabikování a zpívání. Formou hry se žáci učili akcentům, gradacím, počítání a prožívání rytmu. Součástí interaktivní hudební výchovy byl i body drumming, což je hra na tělo – tleskání, pleskání a dupání při tanci.
Bubenická dílna přispěla nejen k posílení spolupráce mezi lektorem a žáky a žáky vzájemně, ale i k jejich psychickému uvolnění a relaxaci. Bezprostřední přístup lektora byl podnětem k intenzivním výkonům žáků. Zážitek, který jim byl umožněn, byl pro ně samé překvapením, čeho lze společným úsilím dokázat.
Děkujeme panu Andršovi za nevšední prožitky při hudební výchově. Určitě jej pozveme znovu!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny