VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZŠ OPOČENSKÁ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V pondělí 9. prosince zavítali žáci ZŠ Opočenská pod vedením svých paní učitelek do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce, aby zde přítomným seniorům zpříjemnili předvánoční čas.

Koledy, básničky, zpěv a rozesmáté tváře dětí navodily příjemnou atmosféru. Babičky měly možnost poslechnout si písně se zimní tématikou, nechyběla ani vánoční poezie a vystoupení tanečního a hudebního kroužku.

Řada přítomných se rázem ocitla ve svých vzpomínkách na krásně prožité vánoční chvíle se svými blízkými u vánočního stromku a zažívala společně s dětmi pěkný čas adventu.

V závěru vystoupení byly děti odměněny potleskem a sladkostmi jako poděkování za jejich snahu a žáci potom předali každému ze seniorů vlastnoručně vyrobené přáníčko a popřáli jim krásné Vánoce.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Škola hrou

Dne 24. října 2019 se starší žáci ZŠ Opočenská zúčastnili soutěže „ŠKOLA HROU“ v Opočně.
Cílem odborné školy bylo seznámit žáky hravou formou s učebními obory, které se zde vyučují.
Sestavili jsme dvě tříčlenná družstva, která si vyzkoušela například ozdobit tykvičku, vyzdobit dárkovou krabičku, v keramické dílně vytvořit krajinku, uplést housky, nazdobit chlebíčky, vyměnit svíčky u motoru, odmontovat a opět namontovat kolo u auta a další soutěžní úkoly.
Děti plnily zadané úkoly se zájmem a za svoji činnost sbíraly body. V celkovém pořadí se naše družstva umístila na velice pěkném pátém a jedenáctém místě ze šestnácti.
Ze soutěže plné pěkných dojmů si všichni odvezli drobné dárky a budou přemýšlet, jaký obor si případně zvolí pro své další studium.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Zlatá trofej pro mladé sportovce

Druhý ročník sportovního setkání dětí ze základních škol speciálních se konal 31. října ve sportovní hale areálu ASVAJ v Jaroměři. Soutěž pořádala Základní škola a Praktická škola Jaroměř a uskutečnila se díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Pět vyrovnaných čtyřčlenných družstev z celého kraje změřilo své síly v netradičních kolektivních hrách – speciální kopané s míčem Eggball ve tvaru hrušky, ringu a holomajzně.

Náš tým nastoupil do sportovního klání trochu s obavami, zda bude fyzicky stačit rychlému sledu zápasů. Jako jediný dorazil na soutěž bez možnosti střídání, neboť pátý člen družstva náhle onemocněl. Hráči si připadali jako ve sci-fi, když s jasnou převahou válcovali jeden tým za druhým a nakonec hladce zvítězili ve všech utkáních nejen ve speciální kopané, ale i v ringu a holomajzně. O absolutním vítězství v turnaji tak bylo rozhodnuto. Radost našich sportovců znásobilo i ocenění pro všechny členy týmu – pohár, zlaté medaile a fotbalový míč.

„Do jaroměřské sportovní haly jezdíme pravidelně už sedm let i na turnaje ve florbalu a jsme rádi, že se nám daří držet tradici a domů vždy vezeme jednu z medailí. Ale ještě žádnému družstvu v historii se nepodařilo zvítězit bez ztráty jediného bodu ve všech sportovních disciplínách. Už teď se těšíme, a v hodinách tělocviku trénujeme na soutěž ve florbalu, která nás čeká v lednu. Chtěli bychom náš úspěch zopakovat,“ dodal se zdravým sebevědomým kapitán Tomáš Hradecký.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

„Ať jsme dobře vidět!“

Všichni jsme se někdy setkali s prací příslušníků státní policie ČR, jejichž heslem je motto: „Pomáhat a chránit“. Chrání majetek, osoby a pomáhají lidem, kteří to potřebují. Krom toho tito profesionálové vykonávají osvětovou činnost u dětí a seniorů. Pravidelně navštěvují vzdělávací instituce a jednou z těch, do kterých každoročně zavítají je i ZŠ Opočenská v Dobrušce.

Ve čtvrtek 17. října přišli do naší školy nadpraporčík Simona Dvořáková a nadporučík Bc. Luboš Petera, Dis., aby žákům předali několik užitečných rad ohledně jejich bezpečnosti. Tématem besedy byla opatrnost spojená s pohybem chodců na vozovce, správné chování na veřejné komunikaci, cesta mimo obec, vybavení reflexními prvky. Vzhledem k blížícímu se sychravému a mlhavému počasí byly tyto informace pro žáky přínosem. Dalšími tématy, která žáky velmi zajímala, byla sebeobrana v případě napadení, zjišťování přítomnosti návykové látky v těle, ověřování totožnosti osob a poskytnutí informací ohledně odborné přípravy na práci policisty.

Beseda neprobíhala pouze teoreticky, ale byla proložena i praktickými ukázkami, v nichž byli hlavními hrdiny naši žáci. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Není ryba jako ryba

V pondělí 21. října žáci ZŠ Opočenská z Dobrušky strávili v rámci environmentální výchovy krásné slunečné dopoledne v podzámčí nedalekého města Opočna. Hlavním cílem celoškolní akce byla návštěva místních sádek proti rybníku Broumar, které jsou majetkem Kolowratského rybářství v Opočně.

V areálu žáky přivítal pan vedoucí Ing. Václav Kalenda a poskytl základní informace o smyslu sádek pro chov ryb. Seznámil je s druhy ryb žijících v rybníce Broumar a v dalších přilehlých rybnících spadajících do správy Kolowratského rybářství. Největšího počtu v místních rybnících dosahuje kapr obecný, jehož chov má v celé České republice velký hospodářský význam. Mezi další druhy chovaných ryb, o kterých žákům pan Ing. Václav Kalenda podal mnoho teoretických informací, byla štika, amur, pstruh, okoun… Žákům bylo umožněno tyto sladkovodní ryby nejen spatřit zblízka, ale dokonce se mohli dotknout i rybí kůže a zjistit tak teplotu jejich těla, hladkost či hrubost rybích šupin a nahlédnout i do tlam dravých štik.

Po exkurzi, při které se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí, ještě společně absolvovali naučnou stezku vedoucí přes městskou část Švamberk na opočenské náměstí. Cestou plnili úkoly týkající se podzimní přírody. Dle instrukcí sbírali přírodniny, z nichž následně, po návratu do školy vytvořili koláž – „Okénko do podzimní přírody“. Smyslem této aktivity byla podpora vzájemné spolupráce a vztahu k přírodě.

Vycházka byla zakončena návštěvou cukrárny a sladkou odměnou hrazenou z financí Spolku přátel Naší školy. Však si ji všichni zasloužili!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Rytmy sběrného dvora

V pátek 20. září byla v naší škole otevřena netradiční bubenická dílna s názvem „Rytmy sběrného dvora“. Školu navštívil původně „Dobrušťák“, bubeník David Andrš, který za použití recyklovaných materiálů v podobě plastových sudů a hrnců měl v úmyslu žáky naučit pár rytmů pomocí rytmického slabikování a zpívání. Formou hry se žáci učili akcentům, gradacím, počítání a prožívání rytmu. Součástí interaktivní hudební výchovy byl i body drumming, což je hra na tělo – tleskání, pleskání a dupání při tanci.
Bubenická dílna přispěla nejen k posílení spolupráce mezi lektorem a žáky a žáky vzájemně, ale i k jejich psychickému uvolnění a relaxaci. Bezprostřední přístup lektora byl podnětem k intenzivním výkonům žáků. Zážitek, který jim byl umožněn, byl pro ně samé překvapením, čeho lze společným úsilím dokázat.
Děkujeme panu Andršovi za nevšední prožitky při hudební výchově. Určitě jej pozveme znovu!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

„Dáš si?“

V pondělí 3. června navštívil naší školu žákům již dobře známý pan Šimon Pečenka, dramaturg a herec. Přijel se svým kamarádem Pepínem, aby nám představili své interaktivní divadelní představení.
„Doktorská pohádka“ určená žákům 1. stupně byla zpracována na motivy pohádky Karla Čapka. V lese na kopci Hejšovina bydlel nedobrý čaroděj Magiáš. Neměl rád lidi a nejvíc hodného doktora z Kostelce, kterého se bál. Doktor byl ale hodný, pomáhal nejenom lidem, ale i pohádkovým bytostem. Jednou čaroděj tak hltal, až mu zaskočila pecka od švestky a nakonec i on sám potřeboval jeho pomoc. I přes své obavy z bílého pláště, se nechal vyšetřit a pan doktor ho zachránil.
Druhé představení s názvem „Dáš si?“ netradičním způsobem seznámilo žáky 2. stupně s nebezpečím drog a dalších návykových látek. Formou scének aktéři přiblížili žákům následky jejich užívání. Zaměřili se na alkohol, cigarety, marihuanu a tvrdé drogy a v praxi předvedli, jakým způsobem reaguje organismus po jejich užití. Žáci i paní učitelky v některých okamžicích měli zatajený dech a nevěřili vlastním očím.
Program byl realizován z mimořádného účelového příspěvku na podporu projektů škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Výhra ve výtvarné soutěži

Žáci ZŠ Opočenská v Dobrušce jsou velmi kreativní, rádi malují a zúčastňují se různých výtvarných soutěží. O tom, že se jim práce daří, svědčí umístění na předních příčkách celorepublikových soutěží.
Jedním z velkých úspěchů je první místo Aleše Balogha ve výtvarné soutěži o cenu Františka Kupky vyhlášenou městem Opočno. Jejím tématem bylo připomenutí třiceti let od sametové revoluce. Soutěžící se zamýšleli nad pojmem svoboda a snažili se tento soubor výtvarně vyjádřit. Druhým velkým úspěchem bylo umístění téhož žáka v celorepublikové soutěži vyhlášené Policiím ČR a Týmem silniční bezpečnosti. Téma této soutěže bylo „Všichni jezdí připoutaní“ a Aleš nakreslil obrázek, jak cestuje se svým medvídkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Hudebně – divadelní festival žáků speciálních škol

V pátek 17. května 2019 se v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka uskutečnil jubilejní X. ročník Hudebně – divadelního festivalu žáků speciálních škol Královéhradeckého regionu, tzv. „Prima den“, kterého se zúčastnila i naše škola. Tématem festivalového dopoledne byla protentokrát „Evropa“. Festivalu se zúčastnilo 12 škol, včetně zahraničních.
Naše škola vystupovala s programem „Letem světem Evropou“. Diváky pobavili svým jódlováním tři chlapíci ze sousedního Rakouska, ze slunného Apeninského poloostrova k nám dorazil Ital, co nezná ten zázrak a dokonce i sám božský Karel nás poctil svou návštěvou. V ruském národním kroji nám zatančila a zazpívala ruská Máša se svým bratrem a Fredie Mercury rozvášnil publikum písní I Want To Break Free. Kromě potlesku žáci získali 1. místo za nejlepší taneční kreace.
Festival, jehož hlavním cílem je umožnit co největšímu počtu handicapovaných dětí a jejich učitelům vzájemná setkání a výměnu zkušeností, stejně jako každoročně pořádala Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě.
Děkujeme, že se naše škola mohla opět zúčastnit.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Nebojme se pomoci!

První pomoc je nedílnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených. Znalost základních jednotlivých postupů uplatněných včas a správně, je právě u těchto postižených nejdůležitější.
Toto všechno si uvědomují i žáci ze ZŠ Opočenská a celoročně navštěvují kroužek „Mladý zdravotník“, aby pak své znalosti zúročili v praxi na konci školního roku v okresní a krajské soutěži Mladých zdravotníků. Soutěžící si změřili své síly v historii Červeného kříže, vybavení zdravotnické brašny, zdravotnických znalostech, léčivých rostlinách, dopravě, životosprávě a v neposlední řadě i v praktické první pomoci.
V okresním kole se hlídky naší školy umístily na 2. a 4. místě a v krajském kole pak obsadili 6. a 7. místo.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny