Projektový den v ZŠ Opočenská – prevence rizikového chování

Stojím na chodbě a poslouchám…  Pokud by mi někdo zavázal oči a nevěděla bych, kde jsem, asi bych to neuhodla. Ze všech stran se totiž ozývají slova jako šikana, agresor, oběť, kouření, záškoláctví, krádeže. Jen tu a tam zaslechnu slovíčka děkuji, prosím, rodina, táta a máma. Nebudu vás již déle napínat. Jsem v ZŠ Opočenská, je 22. října a žáci dnes mají projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování.

Na konci loňského školního roku byl našimi pedagogy podán grant na prevenci rizikového chování. A hle… jeho realizace byla odsouhlasena, a my se do ní s chutí pouštíme. Projekt je rozložen do celého školního roku. Pro jednotlivé třídy byla rozdělena témata a každý z vyučujících si svůj první projektový den připravil sám, dle svých představ.

Tématem obou tříd speciálních je „Umíme se chovat a jednat?!“. V první speciální třídě se věnovali slušnému chování. Četli si z knížky Ladislava Špačka „Dědečku, vyprávěj“, následně si několik scének z knížky předvedli. Využili interaktivní tabule k řešení modelových situací a nakonec si zahráli hru „Nešťourej se v nose“, která dětem hravou formou přibližuje základy slušného chování.

Ve druhé třídě speciální se věnovali tématu rodina. Paní učitelka si na pomoc přivedla svou malou dcerku a prostě si se všemi žáky zahráli na rodinu. Představili si jednotlivé členy rodiny, ujasnili si všechny příbuzenské vztahy. Vyzkoušeli si, jak pečovat o dítě, věnovali se úklidu a domácím pracím a vyrobili si dům, do kterého namalovali všechny členy svých rodin. Projektový den zakončili oslavou narozenin děťátka.

A teď pozor! Ze třetí třídy se právě ozývají ta ošklivá slova jako šikana, agresor, oběť… Žáci této třídy se zabývali právě tímto tématem. Nejprve si vytvořili pravidla třídy a ujasnili si, jak se k sobě vzájemně chovat. Klubíčko přátelství jim ukázalo tu správnou cestu a při prezentaci na interaktivní tabuli již žáci sami věděli, co je dobře a co špatně. Po zhlédnutí prezentace o šikaně, si ještě vyrobili záložky se symboly kamarádství a vymodelovali postavičky lidí.

Ve vedlejší čtvrté třídě se věnovali tématu kouření a zdravému a nezdravému životnímu stylu. Žáci sami poukázali na důvody proč nekouřit, a na následky kouření. Vzhledem k tomu, že naše škola je zapojena do projektu „Normální je nekouřit“, mohli využít tento materiál v dnešní den. Zhlédli prezentaci, zahráli si domino a vyrobili plakáty se zdravou a nezdravou výživou.

A čemu jsme se ještě nevěnovali? Záškoláctví a krádežím. Na záškoláctví se zaměřili v páté třídě. Na základě filmu „ Sandřina cesta za záškoláctvím“ vyhledali obrázkové materiály na počítači. Vyplnili dotazník k tématu a vyrobili nástěnku s prezentací svých výrobků.

A nakonec krádeže.  Žáci si nakreslili výkresy k danému tématu, přečetli několik zajímavých článků a vše si vyzkoušeli na modelových situacích. V závěru zhlédli film „Zlodějka“ a ujasnili si, co je správné a co špatné.

Tak a máme to za sebou… Děti však nevedeme jen ke slušnému chování a říkání „kouzelných slovíček“, ale vůbec ke správnému  postoji k životu, ke světu, k řešení problémů, k respektu k ostatním lidem, k nemocným, starým, postiženým. Toto působení je o to hlubší, že je prováděno trvale a s chutí. Věřím, že se nám to všem později vrátí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Co všechno děláme, Učíme se, Školní rok 2013/2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.