Ve škole se děje mnohé, a to nejenom pro žáky…

Zápis z voleb členů Školské rady
Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje z osob způsobilých k právním úkonům. V měsíci červnu byl navržen pan Miroslav Sixta, místostarosta Města Dobruška, který nabídku přijal.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům.
Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům.

Z řad rodičů byli navrženi paní Jitka Sušánková a paní Ing. Jana Prausová.
Ředitelka školy zajistila anonymní dotazníky pro všechny rodiče. Z celkového počtu 25 bylo vráceno 15 dotazníků s výsledkem:
paní Jitka Sušánková – 14 hlasů
Ing. Jana Prausová – 1 hlas

Tajná volba člena z řad PP proběhla při pedagogické poradě dne 25. 06. 2024
Tajné volby se účastnilo 14 pedagogických pracovníků s tímto výsledkem:
Mgr. Petra Czubová – 7 hlasy
Mgr. Marcela Smolová – 2 hlasy
Mgr. Lenka Jonášová – 2 hlasy
Mgr. Markéta Šťastná – 3 hlasy

Výsledky voleb:

z řad rodičů: paní Jitka Sušánková
z řad pedagogického sboru: paní Mgr. Petra Czubová

Hlasovací lístky uloženy u školské rady.


Jak (ne)vyhořet snadno a rychle
V pátek 31. května se všichni pedagogičtí pracovníci naší školy v rámci dalšího vzdělávání financovaného ze Šablon OP JAK zúčastnili semináře zkušené lektorky Mgr. Lenky Bílkové na téma Prevencí k psychické pohodě aneb Jak (ne)vyhořet snadno a rychle. Přínosné školení bylo součástí dvoudenního teambuildingu realizovaného v nedalekých Orlických horách. Přístup lektorky byl lidský a zároveň vysoce profesionální. Svým nenásilným, ale zároveň cíleným působením dokázala plně zaujmout všechny pedagogy. Prezentace probíhala nejen formou předávání informací a zkušeností, ale i vzájemnou interakcí při týmových aktivitách odhalujících naše skryté emoce. Všichni zúčastnění si odnesli praktické dovednosti a nástroje pro posílení své psychické odolnosti a celkové duševní pohody, které jsou vzhledem k náročnosti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami velmi důležité. S paní lektorkou se rozhodně rádi setkáme znovu.Beseda pro dívky
Ráda bych za celý pedagogický sbor Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 poděkovala paní doktorce MUDr. Ludmile Bejdové za její čas a úsilí věnované realizaci besedy pro dívky naší základní školy. Její přednáška byla nesmírně přínosná a obohacující. Dívky měly příležitost získat nové vědomosti, klást otázky a diskutovat o důležitých tématech týkajících se dospívání a s ním spojenými změnami v životě žen. Její odborné znalosti a přístup napomohly vytvořit otevřenou a příjemnou atmosféru, díky níž se dívky cítily komfortně a mohly se aktivně zapojit do diskuse. Velice si vážíme přispění lékařky ke vzdělávání a osobnímu rozvoji našich žákyň.
Mgr. Andrea Stonjeková, ředitelka školyVýroba svíček z plástu včelího vosku
V pátek 17. května se v naší škole uskutečnil projektový den s paní lektorkou Mgr. Martou Kmoníčkovou z Centra rozvoje Česká Skalice s názvem Výroba svíčky z plástu včelího vosku. Úvodem se žáci prostřednictvím názorných ukázek seznámili s včelou medonosnou a dalšími druhy z tajemného a fascinujícího světa hmyzu. Prvním zadaným úkolem bylo namalovat včelu. Žáci si obrázky vystavili a vzdělávací program pokračoval. Lektorka žákům poutavým způsobem vyprávěla o způsobu života včel ve včelím společenství, popsala jednotlivé části jejich těla a upozornila na jejich důležitost pro planetu Zemi a tisícileté spojenectví s lidmi. Jedním z produktů je včelí vosk, který se ukrývá uvnitř včelího úlu, vyrábějí ho včely dělnice a používají ho k vytváření plástů. A právě z nich si malí kutilové zhotovili motané svíčky. Ty jsou nejen krásné jako dekorace, ale vydávají přírodní zdravou vůni, vytvářejí teplé světlo a útulnou atmosféru. Plně zaujati vyplňovali pracovní listy, vybarvovali omalovánky a skládali puzzle s názorným popisem stavby těla včely. V závěru lektorka zadala úplně stejný úkol jako na začátku. Žáci opět namalovali včelu, protentokrát však již s novými poznatky, které jim utkvěly v paměti.Příspěvek byl publikován v rubrice Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Výletujeme, Školní rok 2023/2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.