Plavání dětí ze speciálních tříd

Plavání je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Podporuje všestranný rozvoj svalstva celého těla a výrazně ovlivňuje činnost vnitřních orgánů. Plavat mohou lidé tělesně vyspělí i lidé málo zdatní, štíhlí i s nadváhou, a dokonce i lidé s určitými poruchami a nemocemi. Plavání je nejen pro děti intaktní, ale i pro děti s mentálním, senzorickým, tělesným a kombinovaným postižením. Přesvědčili jsme se o tom i my, žáci speciálních tříd základní školy Opočenská, Dobruška.

V pondělí 12. 1. 2015 jsme vyrazili směrem k dobrušskému krytému bazénu, kde nám bylo díky finančního příspěvku Občanského sdružení přátel Naší školy umožněno absolvovat několik plaveckých lekcí. Cílem těchto lekcí je seznámení dětí s vodním prostředím, odbourání strachu z vody a navození radosti z pohybu ve vodě. Pro většinu těchto dětí byla návštěva krytého bazénu premiérou, neboť finanční možnosti jejich rodičů jim tuto aktivitu neumožňují. Tímto bychom také chtěli poděkovat Městu Dobruška za poskytnutí jedné lekce plavání zdarma dne 2. 3. 2015 pod vedením zkušených plavčic, které měly pro děti připravený program a sladkou odměnu.

Při první návštěvě děti byly seznámeny se základními hygienickými návyky a upozorněny na bezpečné chování v prostředí bazénu. Pak již následovala samotná hodina stavbou obdobná klasické vyučovací hodině tělesné výchovy – nástup, seznámení dětí s programem hodiny, motivace a organizovaná činnost dětí ve vodě. Při všech činnostech byly využívány různé plavecké pomůcky, hračky, míče, obruče…Veškeré aktivity byly realizovány formou her, napodobováním pohybu zvířátek, pohádkových postav, dopravních prostředků a nástinem některých plaveckých prvků pro zdatnější děti. Zároveň se děti učily dýchat do vody a získávat cítění pro vodu. V závěrečné části hodiny byla dětem umožněna samostatná aktivita, poté následoval nástup, hodnocení hodiny a pochvala. A pak zase hurá do sprch!

Ohlasy dětí, i přes první obavy a nedůvěru, jsou totožné s těmi našimi – nadšení, zábava, radost a těšení se na příště!

Příspěvek byl publikován v rubrice Co všechno děláme, Novinky, Sportujeme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2014/2015. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.