Není ryba jako ryba

V pondělí 21. října žáci ZŠ Opočenská z Dobrušky strávili v rámci environmentální výchovy krásné slunečné dopoledne v podzámčí nedalekého města Opočna. Hlavním cílem celoškolní akce byla návštěva místních sádek proti rybníku Broumar, které jsou majetkem Kolowratského rybářství v Opočně.

V areálu žáky přivítal pan vedoucí Ing. Václav Kalenda a poskytl základní informace o smyslu sádek pro chov ryb. Seznámil je s druhy ryb žijících v rybníce Broumar a v dalších přilehlých rybnících spadajících do správy Kolowratského rybářství. Největšího počtu v místních rybnících dosahuje kapr obecný, jehož chov má v celé České republice velký hospodářský význam. Mezi další druhy chovaných ryb, o kterých žákům pan Ing. Václav Kalenda podal mnoho teoretických informací, byla štika, amur, pstruh, okoun… Žákům bylo umožněno tyto sladkovodní ryby nejen spatřit zblízka, ale dokonce se mohli dotknout i rybí kůže a zjistit tak teplotu jejich těla, hladkost či hrubost rybích šupin a nahlédnout i do tlam dravých štik.

Po exkurzi, při které se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí, ještě společně absolvovali naučnou stezku vedoucí přes městskou část Švamberk na opočenské náměstí. Cestou plnili úkoly týkající se podzimní přírody. Dle instrukcí sbírali přírodniny, z nichž následně, po návratu do školy vytvořili koláž – „Okénko do podzimní přírody“. Smyslem této aktivity byla podpora vzájemné spolupráce a vztahu k přírodě.

Vycházka byla zakončena návštěvou cukrárny a sladkou odměnou hrazenou z financí Spolku přátel Naší školy. Však si ji všichni zasloužili!

Příspěvek byl publikován v rubrice Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2019/2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.