Recyklace hrou v ZŠ Opočenská, Dobruška

Ve čtvrtek 22. března 2018 se v rámci environmentální výchovy uskutečnil v ZŠ Opočenská, Dobruška vzdělávací program „Recyklace hrou“, realizovaný pod záštitou MŠMT České republiky. Tato akce byla žákům odměnou za to, že po celý rok sbírali baterie, třídili odpad, pomáhali životnímu prostředí úklidem blízkého lesa a přilehlého parku a zároveň se účastnili soutěží vyhlášených obecně prospěšnou společností Recyklohraní.

Tematický program byl rozdělen zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší žáky. V první části vzdělávacího programu pro 1. stupeň ZŠ měla lektorka pro žáky připraveny obrázky odpadků různého druhu a jejich úkolem bylo roztřídit je do správně barevných popelnic či je „odnést“ do sběrného dvora. Žáci nadšeně spolupracovali a o odpadky se doslova „prali“. Druhá část programu byla věnována samotnému pojmu recyklace. Lektorka vysvětlila žákům, co slovo recyklace znamená, u kterých materiálů se s ní můžeme setkat a následně jim ukázala obrázky možných produktů recyklace – zimní bunda, skluzavka, spací pytel, proložky na vejce… V závěru měli žáci možnost ve skupinkách provést demontáž a zpětnou montáž pračky, zinkouhlíkové baterie a počítače, což pro ně bylo velkým zážitkem.

Prvním úkolem žáků 2. stupně bylo nalézt odpovědi na konkrétní otázky vztahující se k čistotě ovzduší a vod na Zemi, které dostali napsané na kartách hned v úvodu programu. I přesto, že mohli spolupracovat ve skupinkách, některé otázky pro ně nebyly snadné a při následné diskuzi jim musela paní lektorka s odpověďmi pomoci. Stejně jako u mladších dětí, ve druhé části programu proběhla taktéž demontáž a montáž elektropřístrojů a v poslední části vzdělávací akce žáci zhlédli film o možných způsobech recyklace a následném využití „odpadků“.

I přesto, že se žáci dnešní dopoledne neučili, dozvěděli se spoustu nových a užitečných informací, které se jim mohou hodit v běžném životě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Školní rok 2017/2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.