Co je nového v ZŠ Opočenská?

V základní škole v Opočenské ulici v Dobrušce se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nezvládají vzdělávání v běžné základní škole. V letošním školním roce jsou ve škole otevřeny 4 třídy – 2 třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením a 2 třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni pomocí speciálních metod a postupů a během vyučování se jim věnují i asistenti pedagoga.

Po letošních hlavních prázdninách na žáky i pedagogické pracovníky čekalo překvapení. Během dvou měsíců ve škole došlo k rekonstrukci sociálních zařízení v 1. a 2. podlaží a vybudování bezbariérových sociálních zařízení, kterými škola dosud nedisponovala. Rekonstrukce byla financována zřizovatelem školy, jímž je Královéhradecký kraj a realizovala ji firma Bravado z Opočna.

Ve čtvrtek 10. září 2020 ředitelka školy Mgr. Andrea Stonjeková přivítala zástupce Královéhradeckého kraje paní náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinu Berdychovou a paní Mgr. Janu Fišerovou, dále zástupce města Dobrušky pana místostarostu Miroslava Sixtu a paní Bc. Martinu Raškovou, kteří školu navštívili, aby si prohlédli zrekonstruované prostory a zhodnotili dokonanou akci. Na slavnostní otevření byla pozvána i bývalá ředitelka školy paní Mgr. Dagmar Macková, bez níž by nebyla rekonstrukce započata a jednatel firmy Bravado pan Gustav Gábor, bez níž by nebyla dokončena.

Náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje paní Mgr. Martina Berdychová kromě nově zrekonstruovaných prostor navštívila i žáky ve třídách, popřála jim úspěšný nový školní rok a poděkovala pedagogickým pracovníkům za jejich trpělivost a péči o žáky, kteří vyžadují individuální přístup.

Tímto bychom chtěli za žáky a zaměstnance školy současné i budoucí poděkovat za vstřícný přístup a podporu ze strany zřizovatele i ostatních zúčastněných a věříme, že i druhá etapa rekonstrukce rozvodů vody plánovaná na příští hlavní prázdniny, dopadne stejně dobře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2020/2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.