Rok 2003

Únor

Dne 11.2.2003 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odeslána v rámci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003 Žádost o státní dotaci v roce 2003 „KOLUMBUS“ aneb „Cestuj za poznáním!“

neúspěšně

Dne 24.2.2003 byla vyhlášena soutěž Sběr starého papíru, která probíhala 14 dní.

Březen

Dne 11.2.2003 byly v tělocvičně školy slavnostně vyhlášeny výsledky celoškolní soutěže Sběr starého papíru, které se zúčastnilo 17 žáků a 9 zaměstnanců školy. Nasbírali jsme celkem 1.566 kg papíru a získali tak do pokladny Občanského sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce 1.510,- Kč. Tři nejlépe sbírající kolektivy obdržely diplomy, tři největší sběrači obdrželi kromě diplomů a medailí i hodnotné ceny (získány od sponzorů školy). Všichni ostatní si odnesli pamětní listy a drobné upomínkové předměty.

Děti také s velkou chutí reagovaly na akci Pomozte pejskům! a pomohly lukavskému útulku pro psy. Jak? Nakreslily krásné obrázky (do Lukavice jsme odvezli 22 obrázků, 2 tvrdé chleby a fin. dar 50,- Kč), které Psí domov Lukavice u Rychnova nad Kněžnou prodal v rámci Dne otevřených srdcí (dveří), který se konal 5.4.2003.

Duben

Dne 16.4.2003 se sešla Vlaná hromada Občanského sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce. Zúčastnilo se jí 8 z celkově 14 členů, tudíž byla usnášení schopná. Na programu bylo kromě projednání zprávy o hospodaření sdružení v roce 2002 i zhodnocení současného stavu a dosavadních aktivit. Byl zvolen nový člen revizní komise, kterým se místo odstoupivší Aleny Tošovské stala paní Helena Moravcová. Dále probíhala diskuze na různá témata týkající se školství, zřizovatelů a financování.

Červen

Od 2. do 13.6. proběhlo ve škole 2. kolo celoškolní soutěže Sběr starého papíruSlavnostní vyhlášení výsledků soutěže , které se zúčastnilo 13 žáků a 8 zaměstnanců školy, proběhlo dne 17.6.2003 v tělocvičně školy. Nasbíralo se celkem 1.202 kg papíru. Tři nejlépe sbírající kolektivy obdržely opět diplomy, tři největší sběrači obdrželi kromě diplomů a medailí i hodnotné ceny (získány od sponzorů školy). Všichni ostatní si odnesli pamětní listy a drobné upomínkové předměty.

Dne 9.6.2003 byla odeslána žádost o dotaci v roce 2003 z Nadace EUROTEL – o krok blíže k našim dětem „Už se světa nebojíme!“

neúspěšně

Dne 16.6.2003 jela celá škola na školní výlet do Letohradu, muzea řemesel. Na výlet nás vezl autobus firmy Agrospol Bolehošť, děti na výlet přispěly částkou 60,- Kč, vše ostatní hradilo OSPZvŠ. Kromě muzea jsme byli i na přehradě Pastviny.

V pondělí dne 23.6.2003 byla odeslána žádost o nadační příspěvek z Nadace rozvoje občanské společnosti, Jelení 15, 118 00 Praha 1, z 5. ročníku veřejné sbírky „Pomozte dětem!“

neúspěšně

Dne 26.6.2003 si děti užily dne, který byl jen pro ně. V osm hodin ráno celá škola vyrazila pěšky přes Halín do Běstvin, kde na ně čekali nejenom slepečtí psi se svými majiteli, ale i hasiči se svou technikou. Děti se dozvěděly mnohé ze života zrakově postižených lidí, některé si vyzkoušely, jaké je to ve výšce 36 metrů nad zemí v koši výsuvného žebříku a stříkání hadicí, za své „ťapíky“ – měnu pro dnešní den, kterou si vydělaly různými soutěžemi cestou do Běstvin si mohly nakoupit různé dobroty, opekly si buřty a vyřádily se na tamním hřišti. Cestu zpět absolvovali všichni autobusem. Vše bylo v režii OSPZvŠ a mnoha sponzorských darů.

Závěr školního roku v tělocvičně byl zpestřen sponzorským darem opočenské mlékárny – každý žáček si odnesl vanilkové mléko.

Červenec

11.7.2003 byl odeslán vypracovaný grant s názvem „Nuda? A co to je?“. Jednalo se o žádost o dotační program na podporu romské minority z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Srpen

Dne 27.8.2003 byla na účet Občanského sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce připsána částka 25.000,- Kč, což bylo maximum, co nám Královéhradecký kraj mohl dát

první úspěch

Září

Město Dobruška nám přislíbilo dotaci 10.000,- Kč. Tato dotace je v jednání.

druhý úspěch

Od září se také díky dotaci Královéhradeckého kraje rozjelo 6 zájmových kroužků:

  • výtvarný pod vedením Mgr. Zdeňky Vernerové (jednou týdně)
  • vyšívání pod vedením Mgr. Hany Urbanové (jednou týdně)
  • počítačů pod vedením Bc. Anežky Kratěnové (jednou týdně)
  • tanečně dramatický pod vedením Eriky Červeňákové (jednou týdně)
  • hudební pod vedením Mgr. Pavlíny Hábové (jednou týdně)
  • sportovní pod vedením Bc. Martiny Brandejsové (dvakrát týdně)

Říjen

Dne 6.10.2003 byla MÚ v Dobrušce na náš účet připsána finanční částka 10.000,- Kč jako dofinancování dotace z rozpočtu KÚ královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí na podporu romské minority „Nuda? A co to je?“.

V úterý dne 14.10.2003 se konala valná hromada OSPZvŠ. Sešlo se na ní 12 členů a 5 hostů z řad rodičů. Na programu byla (mimo jiné) volba nového předsedy sdružení, kterým se stala Mgr. Pavlína Hábová, a také nového člena revizní komise (za odstupující paní Čepelkovou), Ing. Vácalva Raška.

Ve čtvrtek 17.10.2003 se 15 dětí zúčastnilo X. ročníku Sportovního desetiboje v Kostelci nad Orlicí. A opravdu jsme zde reprezentovali! Družstvo ve složení František Dyršmíd, Ondřej Turko a Marek Čarný obsadilo 1. místo, na druhém se umístil Pavel Daniš, Jára a Jiří Žalští. Ostatní se ve škole zúčastnili tradičního malování na asfalt, které se pro nepřízeň počasí konalo v tělocvičně školy. jejich výtvory teď zdobí stěny naší školy.

Od pátku 17.10. do neděle 19.10.2003 se v tělocvičně školy měřilo a natíralo florbalové hřiště. Svá kolena a záda zde protáhla Pavlína Hábová se svým manželem Davidem a Martina Brandejsová s Vaškem Raškem. Výsledek opravdu stojí za to!

Listopad

Od 13.11.2003 fungují na internetu stránky Zvláštní školy a Občanského sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce. Najdete je na webové stránce http://zvlastniskola.dobruska.cz. Velký podíl na nich má paní učitelka Pavlína Hábová se svým manželem Davidem, Martina Brandejsová a firma ACT Plus s.r.o., která nám zdarma umožnila se na netu prezentovat.

Dne 14.11.2003 se v Kulturním domě v Dobrušce uskutečnil karneval, který OSPZvŠ pořádalo ve spolupráci se Zvláštní školou z dotace MÚ v Dobrušce. Stěny Kulturního domu byly ozdobeny díly kroužky výtvarného, počítačového i vyšívání. Program byl opravdu pestrý, plný scének (své umění předvedl kroužek hudební i taneční, ale i jednotlivé třídy), soutěží se sportovní tématikou (ty zajistil kroužek sportovní) a tancování. Velký úspěch měla i návštěva dvou vojáků z místního Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Děti s nimi soutěžily o nejlepšího vojáka a vojačku a získaly tak skvělé ceny nejenom s vojenskou tématikou. Na prstech jedné ruky by se dali spočítat ti, kteří nebyli schováni pod nějakou maskou.

Dne 18.11.2003 byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru sociálních věcí – doplňková program „podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit“ s názvem „Zase máme úkol?“

neúspěšně

Prosinec

5.12.2003 ani na děti Zvláštní školy v Dobrušce nezapomněl Mikuláš s andělem a čerty. Za básničky a trochu toho strachu byly děti obdarovány balíčky, které připravilo OSPZvŠ.

Ve čtvrtek dne 11.12.2003 se konala mimořádná valná hromada, a to především z důvodu volby nového člena revizní komise za odstupujícího pana Václava Kratěnu. Novou členkou revizní komise byla zvolena Petra Pařízková. Při schůzi panovala velice příjemná vánoční atmosféra. Děkujeme všem zúčastněným členům, obzvlášť mužské části, která nám pomohla se stěhováním lavic.

V úterý dne 16.12.2003 byla na Ministerstvo obrany ČR odeslána žádost o dotaci z jeho rozpočtu v roce 2004 v rámci dotační politiky resortu obrany k nestátním neziskovým organizacím „Teď už nás nic neohrozí!“.

neúspěšně

27.12.2003 byla odeslána žádost o státní dotaci v roce 2004 z programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2004 „Úkol? A co má být?“.

neúspěšně

Komentáře nejsou povoleny.