Finanční zpráva 2004

Rok 2004

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2004 2.200,- Kancelářské potřeby 523,-
Vklady od rodičů a přátel 5.178,- Dárky na vánoční besídku 801,50
Sponzorské dary 1000,- Cestovné na kulturní akce 3.960,-
Nájemné 7.800,- Potraviny pro akce dětí 5.203,-
Příjmy z akcí školy 6.375,- Cestovné na tábor 2.786,-
Přijatá dotace KÚ HK 22.346,- Nájemné 1,-
Úroky z běžného účtu 14,23 Poštovné 267,50
Použití peněžního fondu 18.877,27 Ubytování a strava tábor 19.560,-
Vše k táboru 11.234,-
Bankovní poplatky 1.470,-
Ceny do soutěží 3.172,-
Materiál pro ZvŠ 3.360,50
Vstupné 1.085,-
Karneval ZvŠ 3.809,-
Zájmové kroužky 291,-
Ostatní 6.267,-
CELKEM 63.790,50 63.790,50

Hospodářský výsledek za rok 2004 činí 0,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.