Rok 2005

Leden

3.1.2005 bylo vyhlášeno další kolo soutěže Sběr starého papíru. Všechny ostatní akce směřovaly k přípravě plesu Zvláštní školy ke 45. výročí jejího založení.

Únor

V pátek 25.2.2005 se v Kulturním domě v Dobrušce konal první ples Zvláštní školy. I když účast nebyla velká (73 lidí), ples se velice vydařil. K tanci i poslechu hrála hudba Elastic Františka Macka, program zpestřilo předtančení Capoeira Ache Fight Team a taneční klub HOP.

Březen

V pondělí 7.3.2005 bylo vyhlášeno další kolo soutěže Sběr starého papíru. Opět vyhrál Míša Šodek se svými 400 kg papíru. Za sběr papíru jsme tentokrát získali 1.310,- Kč.

Duben

16.4.2005 hradilo OS cestovné na taneční přehlídku tanečního kroužku ve Dvoře Králové nad Labem. Děti vystupovaly ve dvou sestavách a umístili se na krásném 3. a 5. místě!

Zvláštní škole dopadl grant z rozpočtu Královéhradeckého kraje „Všichni jsme děti ze základní školy“. OS se na tomto grantu podílí. Hradilo již svou první část, a to občerstvení pro děti ZvŠ a 40 dětí ze ZŠ Pulická, které přišly na návštěvu na 4. Den otevřených dveří dne 26.4.2005.

Květen

OS uhradilo cestovné dětem ZvŠ na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou, kde před dopravní soutěží trénovali své dovednosti na kole.

26.5.2005 vyjely děti na školní výlet do Hradce Králové a Holic. OSPZvŠ přispělo škole na dopravu objednaným autobusem.

Červen

OS uhradilo žákům divadelní představení Trubadúr z Kornélia, které se konalo v tělocvičně školy v podání Jaroslava Junga z Pardubic.

Ve středu 8.6.2005 získalo OSPZvŠ od svých členů, manželů Němečkových (firma NEVAP Opočno) novou ruční sekačku. A to zcela zdarma!

Získali jsme povolení k zaplocení pozemku, které bude financovat OS ze svých prostředků. Tak bude bezpečně i před školou, i když nám na tuto akci nepřispěl Královéhradecký kraj, jehož jsme žádali v rámci drobného programu o finanční podporu na tuto akci.

Tradičně OS financovalo občerstvení a dopravu z pouti v Běstvinách, která se konala v závěru školního roku pro žáky ZvŠ.

Září

V září se rozjelo tentokrát již osm zájmových kroužků. Vedle sportovního, tanečního, výtvarného, ručních prací, informatiky, dílenského a Redakce se budeme snažit získat žáky i pro kroužek čtenářský.

Říjen

Ve čtvrtek 6.10.2005 se žáci ZvŠ zúčastnili XIII. ročníku Sportovního desetiboje v Kostelci nad Orlicí. Občanské sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce jim opět hradilo cestovné.

Od října žáci opět díky OSPZvŠ získávají jednou týdne v rámci zdravé výživy jogurty.

Za první kolo Sběru starého papíru, které se konalo ve školním roce 2005-2006, a které opět vyhrál Míša Šodek, jsme získali 1810,- Kč.

Listopad

15.11.2005 proběhla ve cvičné kuchyňce valná hromada OSPZvŠ, kde se především volily nové orgány sdružení. Opětovnou předsedkyní se stala paní Mgr. Pavlína Hábová, členkami výboru Bc. Martina Rašková a paní Irena Šubrtová. Revizní komise byla odhlasována ve složení: Petra Pařízková, Helena Moravcová a Mgr. Hana Urbanová.

Prosinec

V prosinci připravilo OS v rámci mikulášské nadílky pro žáky balíčky plné sladkostí, ale také – dle zásluh – uhlí.

Komentáře nejsou povoleny.