Rok 2006

Leden

V lednu, stejně jako v ostatních měsících, dostávali žáci ZŠ pravidelně jogurty, které hradí OSPZvŠ.

Únor

V rámci Reje masek, který se konal v pátek 25.2.2006 v tělocvičně školy, si děti pochutnaly na výtečných koblihách, které byly zakoupeny z pokladny OSPZvŠ.

Jogurty žáci dostávali pravidelně jednou za týden.

Březen

Zdravá strava – mléčné výrobky – ta je dodržována pravidelně - jogurty i pro měsíc březen!

Duben

V dubnu byly do žákovské knihovny dokoupeny nové knížky z nakladatelství Albatros. Knížky přibyly také do cen do soutěží pro žáky ZŠ.

Květen

Z pokladny OS bylo žákům ZŠ uhrazeno cestovné na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou

Červen

Díky OS, které uhradilo dopravu a část vstupného, se v rámci letošního školního výletu děti podívaly do Nasavrk mezi indiány.

Ve čtvrtek 8.6.2006 se konala valná hromada našeho sdružení.

Září

V září se bylo žákům nabídnuto osm zájmových kroužků (vyšívání, výtvarný a keramický, sportovní, literárně-dramatický, dílenský, informatiky, taneční a rukodělný), jejichž vedoucími jsou z části i členové OSPZvŠ, ale především je z pokladny OS hrazen materiál pro tyto zájmové činnosti.

Díky pracovníkům a dětem ZŠ přibyla do pokladny nemalá finanční částka díky prezentaci a hlavně prodeji jejich výrobků na Svatováclavských slavnostech na náměstí v Dobrušce.

Říjen

4.10.2006 se žáci ZŠ zúčastnili již X1V. ročníku sportovního desetiboje v Kostelci nad Orlicí a OS jim uhradilo cestovné .

V říjnu do pokladny OS přibyly 4.000,- Kč! Byly to finanční dary od firmy VERMAX spol.s.r.o z Hradce Králové a paní Pavlíny Hábové. Obě firmy přispěly po 2.000,- Kč na naši činnost. Děkujeme!

Listopad

Z pokladny se rovněž platí kulturní představení pro žáky ZŠ – pokud se jich účastní celá škola. A tak jsme žákům uhradili vstupné na divadelní představení v Kulturním domě v Dobrušce „Látané příběhy krejčíka Honzy „.

Prosinec

Již je tradicí, je OSPZvŠ připravuje pro žáky ZŠ mikulášskou nadílku . Balíčky plné jablek, ořechů, Horalek, náušnic (pro dívky) a nášivek (pro chlapce), ale také uhlí, rozdali 5.12.2006 v tělocvičně školy praví čerti s anděli a Mikulášem.

Dne 14.12.2006 byla na adresu Královéhradeckého kraje odeslána žádost o poskytnutí finanční podpory z drobného programu Královéhradeckého kraje v roce 2007 – Akce pro děti a mládež ve volném čase – SMR 200702 „Co se mnou ve volném čase?“. Této žádosti vyjádřilo podporu i Město Dobruška svou spoluúčastí ve výši 3.500,- Kč .

Komentáře nejsou povoleny.