Rok 2002

Červen

Dne 26.6. 2002 byla podána u Nadace rozvoje občanské společnosti, Jelení 15, 118 00 Praha 1, Žádost o nadační příspěvek ze 4. ročníku veřejné sbírky „Pomozte dětem!“

neúspěšně

Září

Dne 18.9.2002 proběhla 1. schůze Občanského sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce, kde bylo zvoleno vedení sdružení – předseda, výbor a revizní komise. Přítomní byli seznámeni s cíly sdružení a možností členství v něm.

Od září tohoto školního roku začalo pracovat pět zájmových kroužků

  • sportovní
  • taneční
  • výtvarný
  • ruční práce (vyšívání)
  • informatika

Z celkového počtu 44 žáků navštěvuje kroužky 32 dětí, z toho romského etnika 42 %.

Vedoucími kroužků jsou

  • členové Občanského sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce, nečlenové, paní romská asistentka na škole, členka romského Občanského sdružení Lovno Khosno
  • lidé, kteří se sami zvolenému oboru činnosti věnují a mají tedy hodně znalostí a zkušeností, které se snaží dětem předat

Všichni pracují bez nároku na jakoukoli odměnu, ochotně a rádi věnují dětem svůj volný čas.

Říjen

Dne 1.10.2002 se děti v Rychnově nad Kněžnou zúčastnily přednášky v rámci projektu Čeští romové v Evropě národů (hrazeno cestovné).

Dne 16.10.2002 proběhl v Kostelci nad Orlicí X. ročník Sportovního desetiboje, kterého se zúčastnily i děti ZvŠ Dobruška (hrazeno cestovné).

Listopad

Dne 14.11.2002 děti navštívily královéhradecké divadlo, kde shlédly divadelní představení O pejskovi a kočičce ( hrazeno cestovné).

Dne 28.11.2002 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odeslána, v rámci projektu Podpora integrace romské komunity v roce 2003, Žádost o státní dotaci v roce 2003 „Zatočme s nudou!“.

neúspěšně

Prosinec

10.12.2002 se v kanceláři hospodářky Zvláštní školy sešla revizní komise sdružení, která zkontrolovala veškeré účetní doklady a jejich zaúčtování a dosavadní aktivity sdružení.

Závěr ze schůze: „Hospodaření sdružení bylo shledáno za bezzávadné, dosavadní aktivity sdružení za chvályhodné. Bylo doporučeno pokračovat v nasazeném tempu a nepolevovat a žádostmi o granty ze státního rozpočtu.“

V rámci vánoční besídky byly dětem rozdány dárky (hrazené z pokladny OSPZvŠ).

Komentáře nejsou povoleny.