Rok 2007

Leden

Na konci ledna bylo vyhlášeno další kolo celoškolní soutěže Sběr starého papíru. Do pokladny OSPZvŠ přibylo dalších 987,- Kč.

Od firmy VK TRADE sídlící v prostorách bývalého sklenářství jsme obdrželi finanční dar 2.000,- Kč.

Únor

20.2.2007 OSPZvŠ proplatilo žákům ZŠ cestovné do opočenské zámecké obory, kam vyrazili na exkurzi v rámci enviromentální výchovy „Zvěř nejen z učebnic a obrázků“.

Březen

Ve čtvrtek 1.3.2007 proběhla ve cvičné kuchyňce Základní školy valná hromada našeho sdružení. Bohužel, díky velké nemocnosti, s velmi malou účastí.

Duben

V dubnu bylo vyhodnoceno a zároveň vyhlášeno další kolo celoškolní soutěže Sběr starého papíru.

Květen

Stejně jako v ostatních měsících jsou z pokladny OS hrazeny jogurty pro žáky ZŠ, které dostávají zdarma jednou týdně ke svačině.

Červen

Z pokladny OS byla dětem uhrazena část školního výletu do Ratibořic a Babiččina údolí.

Září

Od září opět ve škole fungují zájmové kroužky. Pro tento školní rok je to kroužek vyšívání, rukodělný,hudební, informatiky, Redakce, výtvarně-keramický, literárně – dramatický a sportovní.

V rámci Svatováclavských slavností jsme od přátel z Holandska obdrželi finanční dar ve výši 1.500 Euro!

Říjen

Ve čtvrtek 4.10.2007 se konala valná hromada našeho sdružení, kde bylo především rozhodnuto o změně názvu našeho sdružení – od 1.1.2008 budeme fungovat pod názvemObčanské sdružení přátel Naší školy.

Listopad

V listopadu bylo z pokladny OS proplaceno dětem jízdné na Desetiboj do Kostelce nad Orlicí a na Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou.

Prosinec

V prosinci jsme, jako tradičně, připravili dětem ze ZŠ balíčkya to jak k Mikuláši, který přišel 5.12.2007, tak pod vánoční stromeček.

Oceněni byli také nejlepší sběrači starého papíru, ti byli obdarováni v rámci vánoční besídky 21.12.2007.

Komentáře nejsou povoleny.