Finanční zpráva 2005

Rok 2005

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2005 2.100,- Kancelářské potřeby 56,-
Vklady od rodičů a přátel 5.264,- Dárky na vánoční besídku 60,-
Použití peněžního fondu 1.526,78 Cestovné na kulturní akce 4.123,-
Příjmy z akcí školy dospělí 12.325,- Potraviny pro akce dětí 6.443,-
Příjmy z akcí školy děti 4.534,50 Akce OSPZvŠ a ZvŠ 854,50
Přijatá dotace Města Dobrušky 10.000,- Nájemné 1,-
Úroky z běžného účtu 7,22 Poštovné 91,50
Bankovní poplatky 1.509,-
Ceny do soutěží 3.182,50
Materiál pro ZvŠ 3.825,50
Vstupné 2.397,-
Zájmové kroužky 10.214,50
Ostatní 3.000,-
CELKEM 35.757,50 35.757,50

Hospodářský výsledek za rok 2005 činí 0,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.