Finanční zpráva 2006

Rok 2006

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2006 2.200,- Kancelářské potřeby 894,-
Vklady od rodičů a přátel 9.490,- Dárky na vánoční besídku 331,-
Použití peněžního fondu 1.583,18 Cestovné na kulturní akce 4.443,-
Příjmy z akcí školy dospělí 11.444,50 Potraviny pro akce dětí 6.065,-
Příjmy z akcí školy děti 2.998,- Zájmové kroužky 2.898,-
Úroky z běžného účtu 1,18 Nájemné 1,-
Poštovné 61,-
Bankovní poplatky 1.275,-
Ceny do soutěží 190,-
Materiál pro ZvŠ 240,-
Vstupné 2.240,-
CELKEM 27.716,80 18.638,-

Hospodářský výsledek za rok 2006 činí 9.078,80 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.