Poděkování

Velmi si vážíme pomoci všech, kteří nám pomáhají –  podílejí se  na činnosti našeho sdružení a tím prokazují, že nejsou k věcem kolem nás lhostejní.

Podporu nám poskytují členové našeho sdružení, sponzoři, spolupracovníci, dobrovolníci, ale i kamarádi a naši blízcí, kteří tak pomáhají v uskutečňování našich projektů, plánů a představ.

Jejich projevy sounáležitosti, důvěry a přízně jsou pro nás velkou motivací pro naši další činnost.

Děkujme i za všechny dary a hmotné příspěvky a za obětavou a nezištnou pomoc, bez které bychom nemohli realizovat naše představy a plány.

Jsme si vědomi, že činnost našeho občanského sdružení by bez podpory všech těchto dobrodinců byla značně omezená.

Moc nás těší, že jsou stále mezi námi lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci těm, kteří to potřebují.


Mnohokrát všem děkujeme.

Děkujeme zejména:

  • Městu Dobrušce za stálou skvělou spolupráci,
  • Základní škole v Dobrušce – za přetrvávající skvělou spolupráci a zejména za pronájem prostor Základní školy, především tělocvičny pro sportovní vyžití,
  • všem členům a přátelům našeho sdružení za vytrvalost a neutuchající zájem o problematiku sociálně slabých a jim podanou pomocnou ruku.

DĚKUJEME !

Komentáře nejsou povoleny.