Poděkování

Spolek přátel Naší školy se snaží i v této době pokračovat ve své činnosti.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se nás i v této práci podporují.

Děkujeme zejména paní ředitelce ZŠ Opočenská v Dobrušce, která nám umožňuje v prostorách budovy školy realizovat alespoň částečně v rámci družiny zájmovou činnost. Dále za výtěžek, byť v tomto roce jen symbolický, z pronájmu tělocvičny.

Velmi si ceníme dlouhodobé podpory Města Dobrušky, které nám poskytuje dotace z rozpočtu města, ze které se, pevně doufáme, že již brzy, budou opět hradit náklady spojené zejména s činností zájmových kroužků, školních a mimoškolních kulturních i sportovních aktivit našich žáků. Jsme rádi, že jsme šitím roušek v první vlně covidu mohli pomoci naopak i my našemu městu při ochraně zdraví jeho obyvatel.

Velký dík patří i MUDr. Evě Nentvichové, která nám nezištně věnovala dezinfekční prostředky, a tak pomáhá chránit naše děti při pobytu ve škole i školní družině.

Oceňujeme činnost všech rodičů, kteří jsou našimi členy, a podporují pedagogické pracovníky, aby se i v budoucnu s elánem věnovali nezištně i ve svém volném času dětem v kroužcích a školních i mimoškolních akcích.

V neposlední řadě vyzdvihujeme časově náročnou práci paní hospodářky Bc. Martiny Raškové za mnohaleté precizní vedení účetnictví spolku, aktualizaci jeho webových stránek a veškerou tolik potřebnou, i když na první pohled neviditelnou, organizační činnost.

Děkujeme!!!

Komentáře nejsou povoleny.