Poděkování

Velmi si vážíme pomoci všech, kteří nám pomáhají –  podílejí se  na činnosti našeho sdružení a tím prokazují, že nejsou k věcem kolem nás lhostejní.

Podporu nám poskytují členové našeho spolku, sponzoři, spolupracovníci, dobrovolníci, ale i kamarádi a naši blízcí, kteří tak pomáhají v uskutečňování našich projektů, plánů a představ.

Jejich projevy sounáležitosti, důvěry a přízně jsou pro nás velkou motivací pro naši další činnost.

Děkujeme i za všechny dary a hmotné příspěvky a za obětavou a nezištnou pomoc, bez které bychom nemohli realizovat naše představy a plány.

Jsme si vědomi, že činnost našeho spolku by bez podpory všech těchto dobrodinců byla značně omezená.

Moc nás těší, že jsou stále mezi námi lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci těm, kteří to potřebují.


Mnohokrát všem děkujeme.

Děkujeme zejména:

  • Městu Dobrušce za stálou skvělou spolupráci,
  • Základní škole v Dobrušce – za přetrvávající skvělou spolupráci a zejména za pronájem prostor Základní školy, především tělocvičny pro sportovní vyžití,
  • všem členům a přátelům našeho spolku za vytrvalost a neutuchající zájem o problematiku sociálně slabých a jim podanou pomocnou ruku.

DĚKUJEME !

Komentáře nejsou povoleny.