Akce spolku v roce 2019

LEDEN

V lednu spolek podal znovu úspěšně žádost o finanční podporu na Město Dobruška ve výši 5.000,- Kč, který byla využita pro materiál zájmových útvarů.

Žáci se opět byli podívat na úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou.

ÚNOR

Nebyly opomenuty tradiční masopustní koblihy na karneval.

BŘEZEN

Děti si užily přednášku k enviromentální výchově A Rocha.

DUBEN

Proběhla další přednáška.


KVĚTEN

Uhradili jsme další  jízdné na festival v Náchodě, kde si děti dopřály i občerstvení.

Nakoupil se materiál na výrobu v kroužcích.

ČERVEN

Uhradili jsme zmrzlinu k rozloučení V. třídy (odcházející děti i paní učitelka), fotografie jednotlivých tříd  a  buřty k opékání na konci školního roku za Sokolovnou.

ZÁŘÍ

Od září opět vybíráme, příspěvek od dětí činí 100,- Kč /žáka.

Za Sokolovnou se opékaly buřty.

ŘÍJEN

Opět se rozjely zájmové kroužky a další keramický kurz.

Dětem jsme uhradili jízdné na soutěž do Opočna Škola hrou na na sportovní setkání dětí do Jaroměře.

LISTOPAD

Jelikož byla již neopravitelná keramická pec, využili jsme výjimečně skvělou finanční nabídku a pořídili jsme z financí spolku keramickou pec zcela novou.

PROSINEC

Dětem jsme nadělili Mikuláše a také jedno kouzelnické představení v tělocvičně školy, nechyběly ani vánoční dárky pro jednotlivé třídy.

Komentáře nejsou povoleny.