Akce spolku v roce 2017

LEDEN

V lednu spolek podal znovu úspěšně žádost o finanční podporu na Město Dobruška ve výši 5.000,- Kč, který byla využita pro materiál zájmových útvarů.

Zaplatili jsme žákům přednášku o krmení ptáků a materiál do kroužků.

ÚNOR

Nebyly opomenuty tradiční masopustní koblihy na karneval.

BŘEZEN

Uhradili jsme cestovné na  sálovou kopanou, materiál pro další Den otevřených dveří a materiál pro nové kostýmy.

DUBEN

Hradili jsme materiál pro družinu.

Proběhl další z kurzů keramiky.


KVĚTEN

Uhradili jsme další  jízdné na festival v Náchodě, kde si děti dopřály i zmrzlinu.

ČERVEN

Uhradili jsme cestovné na školní výlet, vstupné na taneční vystoupení  a buřty k opékání na konci školního roku za Sokolovnou.

ZÁŘÍ

Od září opět vybíráme, příspěvek od dětí činí 100,- Kč /žáka. Finance jsme získali také prodejem na Svatováclavských slavnostech.

Děti soutěžily na Sportovním desetiboji (jízdné) a na soutěž v Opočně.

Pro keramický kroužek jsme zakoupili potřebný materiál.

Za Sokolovnou se opékaly buřty.

ŘÍJEN

Opět se rozjely zájmové kroužky a další keramický kurz.

Uhradili jsme jízdné do Opočna a další materiál pro kroužky.

LISTOPAD

PROSINEC

Dětem jsme nadělili Mikuláše a pod vánočním stromečkem našli děti při besídce v tělocvičně dárky do tříd i do družiny.

Komentáře nejsou povoleny.