Akce spolku v roce 2018

LEDEN

V lednu spolek podal znovu úspěšně žádost o finanční podporu na Město Dobruška ve výši 5.000,- Kč, který byla využita pro materiál zájmových útvarů.

Žáci se opět byli podívat na úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou.

ÚNOR

Nebyly opomenuty tradiční masopustní koblihy na karneval.

V tělocvičně proběhla canisterapie.

BŘEZEN

Děti 2x navštívily dobrušské Kino 70 – jednou shlédly taneční vystoupení ZUŠ a jednou vyslechly zajímavou přednášku.

Děti si užily přednášku k enviromentální výchově A Rocha.

DUBEN

Proběhla další přednáška.


KVĚTEN

Uhradili jsme další  jízdné na festival v Náchodě, kde si děti dopřály i zmrzlinu.

Nakoupil se materiál na výrobu v kroužcích.

Děti shlédly představení v Kině 70.

ČERVEN

Uhradili jsme zmrzlinu k rozloučení IV. třídy (odcházející děti i paní učitelka), fotografie jednotlivých tříd  a  buřty k opékání na konci školního roku za Sokolovnou.

Do hudebního kroužku byly zakoupeny nové hudební pomůcky.

ZÁŘÍ

Od září opět vybíráme, příspěvek od dětí činí 100,- Kč /žáka.

Děti soutěžily na Sportovním desetiboji (jízdné) a na soutěž v Opočně.

Pro výuku tělesné výchovy byl zakoupen nový běhoun (koberec) a žíněnka, do jedné ze tříd paravan.

Za Sokolovnou se opékaly buřty.

ŘÍJEN

Opět se rozjely zájmové kroužky a další keramický kurz.

Uhradili jsme jízdné do Nového Města nad Metují, divadelní představení v tělocvičně školy, materiál pro rukodělný kroužek.

LISTOPAD

Uhradili jsme velice zajímavou přednášku A Rochy – Houby a Včelařství.

PROSINEC

Dětem jsme nadělili Mikuláše.

Komentáře nejsou povoleny.