Rok 2004

Leden

Dne 28.1.2004 bylo na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, odeslánoVyúčtování neinvestiční dotace a Závěrečná zpráva o realizaci projektu v roce 2003 „Nuda? A co to je?“, na který jsme od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdrželi částku 25.000,- Kč.

Dne 30.1.2004 jsme odeslali žádost o poskytnutí finanční podpory z drobného programu Královéhradeckého kraje pro oblast volného času – Táborová činnost „Co dělat o prázdninách ?“, týkající se plánovaného letního tábora pro 20 žáků ZvŠ v Orlickém Záhoří v Penzionu Černá Voda.

druhý úspěch

Únor

Dne 7.2.2004 byla uzavřena Smlouva o spolupráci s Bohušovskou mlékárnou, a.s. o dodávkách školního mléka, mléčných výrobků a dalších výrobků se státní dotací i bez státní dotace. Díky ní budou žáci pravidelně jednou až dvakrát v týdnu dostávat ke svačině mléčné výrobky. Jednou v týdnu jim jogurty bude hradit naše sdružení.

Březen

Díky dalšímu kolu celoškolní soutěže Sběr starého papíru přibylo do pokladny OSPZvŠ 1.800,- Kč. Soutěže se tentokrát zúčastnilo daleko více žáků, nikdo však nepřekonal největšího sběrače Míšu Šodka, který přispěl do soutěže a čestně si tak zasloužil ceny za 1. místo 416 kg papíru! 2. místo obsadila Veronika Čečetková s 244,5 kg a 3. místo Jirka Žalský se svými 78 kg. V soutěži kolektivů si krásný dort vychutnala tentokrát 2. třída.

Duben

Ve středu dne 14.4.2004 se vybraných 10 žáků spolu s paní ředitelkou vydalo v doprovodu paní Renaty Moravcové do Prahy do Střediska výcviku vodících psů. A nikdo nemůže OSPZvŠ vyčítat, že žákům zaplatilo cestovné, neboť oni naši školu reprezentovali přímo vzorně.

Květen

Dne 20.5.2004 přišla schválená žádost o poskytnutí finanční podpory z drobného programu Královéhradeckého kraje pro oblast volného času – Táborová činnost „Co dělat o prázdninách?“ ve výši 25.000,- Kč! Tábor pro 20 dětí ze Zvláštní školy v Dobrušce se uskuteční v termínu od 4. do 10.7.2004 na chatě Start v Deštném v Orlických horách, část Jedlová.

V úterý dne 25.5.2004 se ve cvičné kuchyňce Zvláštní školy v Dobrušce sešla valná hromada OSPZvŠ. Na programu byly především aktivity OSPZvŠ a jeho plány do budoucna.

Červen

Ve středu 9.6.2004 jely děti ZvŠ za finančního přispění OS na celoškolní výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem – hrazeno cestovné a vstupné v celkové výši 3.381,- Kč, děti si přispívaly částkou 50,- Kč.

Dne 14.6.2004 byla na účet Občanského sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce připsána částka 25.000,- Kč.

V pátek 18.6.2004 byla slavnostně otevřena učebna v přírodě v rámci Školního projektu, který z části financovalo OS (květináče, barvy.).

Na závěr školního roku OS dětem nakoupilo pohoštění pro slavnostní ukončení školního roku 2004 v Běstvinách. OS rovněž zajistilo červená absolventská trička s logem školy pro 6 žáků, kteří odcházejí do odborných učilišť. Trička jim byla slavnostně předána v tělocvičně školy dne 30.6.2004.

Červenec

Ve dnech 4. - 10.7.2004 se konal na chatě Start v Deštném v Orlických horách, části Jedlová,letní tábor, kterého se nakonec zúčastnilo 15 dětí, z nichž 13 vydrželo na táboře do samotného konce. OSPZvŠ získalo na tento tábor grant Královéhradeckého kraje. Z velké části se však na něm podílelo i svými finančními prostředky. A nemalou měrou nasazením členů OSPZVŠ. Vyúčtování dotace KÚ, díky níž se tábor mohl konat, bylo odesláno 23.9.2004.

Září

Díky OSPZvŠ byla zrealizována představa o větší školní zahradě. Financovalo odřezání, vybagrování a odvoz asfaltu, díky čemuž vznikl pozemek o celých 100m2 větší. Zbývá již jen zavést onen prostor novou hlínou, čož přislíbil českomeziříčský cukrovar, a to zcela zdarma!

Od září opět rozjely zájmové kroužky. Ve školním roce 2004/2005 jich pracuje celkem sedm.

Kroužky navštěvuje k 26.1.2004 celkem 28 dětí, některé dokonce až 4 zájmové kroužky najednou – díky jejich rozvržení v týdnu je v pohodě stíhají.

Zájmové kroužky vedou většinou členové OSPZvŠ, a to zcela zdarma ve svém volném čase.

  • Sportovní kroužekV pátek od 12,30 do 13,30 hodin najdete děti v kroužku sportovním pod vedením Petry Pařízkové, učitelky a vychovatelky ZvŠ v Dobrušce, členky revizní komise OSPZvŠ (pracuje v ZvŠ od roku 2003), zajímající se především o míčové hry a florbal. Tento sportovní kroužek navštěvuje v letošním roce 5 dětí. Členové kroužku se opět zúčastnili i V. Regionálního přeboru Východních Čech ve stolním tenisu v Hradci Králové.
  • Kroužek dílenskýDo tohoto nového kroužku se přihlásilo 6 dětí. Nyní pod vedením pana učitele Jindřicha Hencla pracují pravidelně tři žáci. Schází se každé pondělí od 14,05 do 15,05 hodin.
  • Kroužek výtvarnýVe středu od 11,25 do 12,25 hodin se schází naši výtvarníci se slečnou Mgr. Zdeňkou Vernerovou, učitelkou ZvŠ v Dobrušce, která vystudovala pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, učitelství spec. pedagogiky a výtvarné výchovy pro ZŚ, ukončeno 6.6.2002 ( s 3 roky praxe ve zdejší ZvŠ). V letošním roce se ve výtvarném umění zdokonaluje 6 dětí. Jejich díla zdobí nejenom školu, zdobila i karneval, výstavu v lapidáriu MÚ a dokonce se chystají zpestřit i ples Zvláštní školy.
  • Kroužek informatikyKaždé pondělí od 11,25 do 12,25 hodin zasedají i v letošním roce zájemci o informatiku ke svým „kompům“. I v letoším roce je vede Bc. Anežka Kratěnová, učitelka ZvŠ v Dobrušce, členka OSPZvŠ, absolventka Univerzity Hradec Králové, výchovné práce ve speciálních zařízeních (2000), specializace sociální pedagogika (2002), s 5 lety praxe ve školství, z toho v ZvŠ Dobruška od roku 2001. Do jejího kroužku je přihlášeno 16 dětí. Ne však všechny chodí pravidelně.
  • Kroužek tanečníV letošním roce má nejvíce zájemců o volnočasové aktivity paní Erika Červeňáková, členka OSPZvŠ a romská asistentka v ZvŠ Dobruška od září 2002 s osvědčením romský asistent pro práci v mateřských, zvláštních a základních školách. Každou středu od 14,05 do 16,45 hodin se v tělocvičně školy schází 15 nadaných tanečníků. A někteří až z nich dojíždějí z Českého Meziříčí.
  • Kroužek vyšíváníNejenom šikovná děvčata se schází každý pátek ráno (7,00-7,45 hodin) a s paní Mgr. Hanou Urbanovou, ředitelkou ZvŠ v Dobrušce a členkou OSPZvŠ v Dobrušce, absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (ukončeno 8.9.1983, s 26 lety praxe ve školství, z toho v ZvŠ Dobruška od roku 1988). V letošním roce dochází do kroužku 6 dětí.
  • Kroužek redakceKaždé úterní ráno před vyučováním se schází členové Redakce pod vedením paní Mgr. Hany Urbanové. Tento kroužek funguje od října roku 2004. Jeho dílem je školní časopis se stejnojmenným názvem, ve kterém se nejenom žáci naší školy dozví mnoho zajímavých věcí. Redakce má 6 členů.

Dne 29.9.2004 se uskutečnila valná hromada OSPZvŠ. Tentokrát se jí zúčastnilo žalostně málo lidí. I tak se však probralo vše potřebné a vzniklo mnoho zajímavých nápadů a návrhů.

Říjen

Z pokladny OSPZvŠ bylo financováno cestovné na XII. ročník Sportovního desetiboje v Kostelci nad Orlicí, kterého se zúčastnilo 15 dětí.

V úterý 19.10.2004 se konal druhý karneval Zvláštní školy v Dobrušce v Kulturním domě. Po celé dopoledne děti tančily, soutěžily, jedly, pily, a to vše v režii OSPZvŠ. Byly také vyhlášeny výsledky soutěže Sběr starého papíru, díky níž do pokladny OSPZvŠ přibylo 1.700,- Kč.

Listopad

V listopadu bylo nejdůležitější akcí narození děťátka předsedkyni OSPZvŠ. Od 7.11.2005 má krásnou Lucinku. Třeba bude jednou naší členkou :-) .

Členové sportovního kroužku se také zúčastnili V. Regionálního přeboru východních Čech ve stolní tenisu v Hradci Králové. OSPZvŠ hradilo cestovné.

Prosinec

Děti pod vánočním stromkem na tradiční vánoční besídce opět našly své dárky. Letos nejenom díky OSPZvŠ, ale také Charitě.

Komentáře nejsou povoleny.