Finanční zpráva 2009

Rok 2009

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2009 2.300,- Kancelářské potřeby 68,-
Vklady od rodičů a přátel 18.800,- Materiál pro ZŠ 2.376,-
Zúčtování fondů 12.029,80 Cestovné na kulturní akce 3.295,-
Příjmy z akcí školy dospělí 8.138,- Potraviny pro akce dětí 2.172,-
Příjmy z akcí kroužků 4.729,- Zájmové kroužky 43.470,50
Úroky z běžného účtu 8,70 Bankovní poplatky 2.177,-
Sponzorské dary 8.000,- Poštovné 60,-
Příjmy z pronájmu 12.240,- Školení 4.800,-
Nájemné 1,-
Vstupné 2.476,-
Dohody o provedení práce 5.350,-
CELKEM 66.245,50 66.245,50

Hospodářský výsledek za rok 2009 činí 0,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.