Finanční zpráva 2007

Rok 2007

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2007 2.200,- Kancelářské potřeby 395,-
Vklady od rodičů a přátel 43.861,40 Materiál pro ZvŠ 3.934,-
Sponzorské dary 3.000,- Cestovné na kulturní akce 860,-
Příjmy z akcí školy dospělí 8.637,- Potraviny pro akce dětí 7.719,-
Příjmy z akcí školy děti 3.717,- Zájmové kroužky 18.052,40
Úroky z běžného účtu 12,88 Bankovní poplatky 1.589,-
Dotace Krajský úřad 10.000,- Poštovné 143,50
Dotace Město Dobruška 3.500,-
CELKEM 74.928,28 32.692,90

Hospodářský výsledek za rok 2007 činí 42.235,38 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.