Rok 2008

Leden

Od ledna 2008 nese naše OS nový název, a to Občanské sdružení přátel Naší školy.

Únor

29.2.2008 skončilo další kolo sběru papíru. Bylo nasbíráno 600 kg papíru. Ceny byly dětem předány v pondělí 3.3.2008.

Březen

Za sběr papíru přibylo do pokladny OS 2.100,- Kč. I v březnu proto žáci mohli zcela zdarma dostávat jednou týdně jogurt v hodnotě 5,- Kč.

Duben

OS zaplatilo škole řezání asfaltu před školou pro přemístění brány na kraj parkoviště – pro celkové zaplocení pozemku a možnost využití těchto prostor pro hřiště.

Zaplatilo také škole občerstvení na Den otevřených dveří, který se ve škole konal již po sedmé. Do naší pokladny z této akce (dobrovolné příspěvky) přibylo 240,- Kč.

Žáci díky OS vyjeli na exkurzi do Nového Města nad Metují.

Květen

Z dalšího kola Sběru starého papíru přibylo 1.900,- Kč.

OS objednalo na žádost vyučujících tělesné výchovy potřebné tělocvičné vybavení. A tak především díky finančním prostředkům holandských přítel přibyli do kabinetu tělesné výchovy kriketové míčky gumové i koženné, rozlišovací trika, medicinbal, sada met, 3 kg koule a především nový stůl na stolní tenis ARTIS VEGA 100. Vše v celkové hodnotě 11.038,- Kč.

Červen

V červnu byli žáci na exkurzi v Kvasinách, na galakoncertu k MISS panence v Hradci Králové, na školním výletě, tentokrát na - hrazeno cestovné.

Z pokladny OS bylo z části zaplaceno ubytování a strava v rámci výletu do Deštného v Orlických horách (enviromentální výchova – Dítě – ochránce přírody).

Z dalšího kola Sběru starého papíru přibylo do pokladny 1.500,- Kč.

Po celý školní rok dostávali žáci jednou týdně díky OS jogurty (akce Mléko do škol).

Na závěr školního roku školnice vyhlásila vítěze soutěže o nejčistší třídu – nejpilnější žáci byliodměněni čokoládou z pokladny OS. Absolvetni školy dostali na závěr svého studia na naší škole trička absolventůa výstupní listy (hradilo OS).

Dětem bylo rovněž poskytnuto tradiční občerstvení při poslední akci v Běstvinách

Září

26.9.2008 OS zaplatilo žákům jízdné na XVI. Ročník Sportovních her mládežev Kostelci nad Orlicí.

Říjen

V říjnu, po v září rozdaných přihláškách, se opět rozjely zájmové kroužky. Letos je to kroužek:

  • Sportovní – paní Bc. Veronika Limmlová,
  • Vyšívání – paní Mgr. Hana Urbanová,
  • Redakce – slečna Mgr. Zuzana Bařinová,
  • Literárně- dramatický – paní Mg.r Květoslava Kavková,
  • Hudební – slečna Mgr. Zuzana Bařinová,
  • Rukodělný – paní Lenka Jonášová,
  • Informatiky – paní Mgr. Anežka Kratěnová,
  • Taneční – paní Marie Hejdová,
  • Výtvarný a keramický – paní Svatava Štěpánová.

Listopad

Kvůli nemoci paní učitelky Limmlové, Bařinové a Kratěnové přestaly fungovat jejich kroužky.

OS zaplatilo vycházejícím žákům cestu na Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou.

Prosinec

OS samozřejmě nezapomnělo na Mikulášskou nadílku pro všechny žáky školy – připravené balíčky rozdal sám Mikuláš s čertem a andělem.

Komentáře nejsou povoleny.