Finanční zpráva 2008

Rok 2008

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2008 2.400,- Kancelářské potřeby 315,-
Vklady od rodičů a přátel 3.870,- Materiál pro ZŠ 7.343,-
Zúčtování fondů 2.579,74 Cestovné na kulturní akce 5.078,-
Příjmy z akcí školy dospělí 19.915,- Potraviny pro akce dětí 6.209,50
Příjmy z akcí školy děti 5.500,- Zájmové kroužky 11.680,60
Úroky z běžného účtu 31,86 Bankovní poplatky 1.802,-
Dotace Město Dobruška 5.000,- Poštovné 287,-
Akce OS 830,-
Nájemné 2,-
Ubytování (grant ZŠ k EVVO) 2.250,-
Ostatní 3.500,-
CELKEM 39.297,10 39.297,10

Hospodářský výsledek za rok 2008 činí 0,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.