Finanční zpráva 2018

Rok 2018

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2018 1.600,- Kultura pro děti 5.202,-
Vklady od rodičů a přátel 2.900,- Materiál pro ZŠ 9.367,-
Dotace MÚ 5.000,- Cestovné na kulturní akce 1.932,-
Příjmy z akcí školy 200,- Potraviny pro akce dětí 4.911,-
Příjmy z akcí kroužků 7.675,- Zájmové kroužky 5.183,-
Úroky z běžného účtu 2,87 Bankovní poplatky 2,887,10
Příjmy z pronájmu 17.000,- Nájemné 1,-
Akce OS 10.592,- Vstupné 4.820,-
Zúčtování fondů 7.199,23 Drobný majetek 17.757,-
Kancelářské
potřeby
109,-
CELKEM 52.169,10 52.169,10

Hospodářský výsledek za rok 2018 činí      0,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.