Finanční zpráva 2016

Rok 2016

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2016 1.700,- Ceny do soutěží 416,-
Vklady od rodičů a přátel 4.100,- Materiál pro ZŠ 9.398,-
Dotace MÚ 5.000,- Cestovné na kulturní akce 3.626,-
Příjmy z akcí školy 864,- Potraviny pro akce dětí 3.234,-
Příjmy z akcí kroužků 21.545,- Zájmové kroužky 4.340,-
Úroky z běžného účtu 1,14 Bankovní poplatky 3.032,-
Příjmy z pronájmu 17.800,- Nájemné 2.501,-
Akce OS 1.600,- Vstupné 8.715,-
Kancelář, pošta 352,-
CELKEM 52.610,14 35.614,-

Hospodářský výsledek za rok 2016 činí      16.996,14 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.