Finanční zpráva 2017

Rok 2017

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2017 1.700,- Kultura pro děti 4.786,-
Vklady od rodičů a přátel 2.700,- Materiál pro ZŠ 24.240,-
Dotace MÚ 5.000,- Cestovné na kulturní akce 7.009,-
Příjmy z akcí školy 160,- Potraviny pro akce dětí 4.044,-
Příjmy z akcí kroužků 13.374,- Zájmové kroužky 6.604,-
Úroky z běžného účtu 2,76 Bankovní poplatky 3.038,02
Příjmy z pronájmu 17.750,- Nájemné 601,-
Akce OS 3.241,- Vstupné 2.090,-
Zúčtování fondů 13.832,26 Drobný majetek 5.348,-
CELKEM 57.760,02 57.760,02

Hospodářský výsledek za rok 2017 činí      0,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.