Finanční zpráva 2019

Rok 2019

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2019 1.800,- Kultura pro děti 14.349,-
Vklady od rodičů a přátel 2.900,- Materiál pro ZŠ 14.306,-
Dotace MÚ 5.000,- Cestovné na kulturní akce 2.341,-
Zúčtování fondů 42.592,09 Potraviny pro akce dětí 6.736,-
Příjmy z akcí kroužků 13.575,- Zájmové kroužky 1.588,-
Úroky z běžného účtu 2,18 Bankovní poplatky 2.444,-
Příjmy z pronájmu 16.400,- Nájemné 1,-
Akce OS 4.500,- Vstupné 1.720,-
Drobný majetek 42.909,27
Kancelářské
potřeby
375,-
CELKEM 86.769,27 86.769,27

Hospodářský výsledek za rok 2019 činí      0,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.