Finanční zpráva 2014

Rok 2014

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2014 1.400,- Drobný majetek 10.800,-
Vklady od rodičů a přátel 10.127,- Materiál pro ZŠ 14.420,-
Dotace MÚ 5.000,- Cestovné na kulturní akce 5.720,-
Příjmy z akcí školy 1.502,- Potraviny pro akce dětí 2.082,-
Příjmy z akcí kroužků 14.840,- Zájmové kroužky 5.142,-
Úroky z běžného účtu 0,99 Bankovní poplatky 3.054,08
Příjmy z pronájmu 16.700,- Kancelářské potřeby 38,-
Sponzorské dary 4.000,- Vstupné 4.005,-
Akce OS 2.124,- DPP 5.762,-
Zúčtování fondů 10.800,- Školení 1.800,-
Ostatní 3.799,-
CELKEM 66.493,99 56.622,08

Hospodářský výsledek za rok 2014 činí      9.871,91 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.