Historie

Občanské sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce vzniklo dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů dne 21.6.2002 registrací na Ministerstvu vnitra České republiky pod č.j. VS II-1/50575/02-R. Bylo mu přiděleno identifikační číslo organizace IČO 26597322. U finančního úřadu v Dobrušce je registrováno pod daňovým identifikačním číslem DIČ 254 – 26597322.

Od 1.1.2008 neslo OS název Občanské sdružení přátel Naší školy (zaregistrováno na MV i FÚ), od 16.12.2015 se jmenuje Spolek přátel Naší školy.

Poslání spolku

Spolek přátel Naší školy vznikl především s cílem vytvářet a podporovat krátkodobé i dlouhodobé programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů (záškoláctví, drogy, kriminalita).

V současné době vytváří prostor a podmínky pro mimoškolní kulturní, zájmovou a vzdělávací činnost žáků.

Probouzí v žácích zájem o sebevzdělávání, seberealizaci, tradice a lidová řemesla, a tradiční rukodělné práce, podporuje uznávání morálních hodnot společnosti.

Pomáhá při řešení sociálních i výchovných problémů žáků s cílem jejich bezproblémového začlenění do společnosti.

Statutární orgán

Statutárním orgánem Spolku přátel Naší školy je předseda – Mgr. Renata Vágnerová.

Sídlo

Spolek přátel Naší školy provozuje svou činnost v budově Základní školy v Dobrušce a používá i její adresu, e-mailovou adresu a telefon.

Komentáře nejsou povoleny.