Rok 2010

Únor

V únoru takřka již tradičně, zakoupilo OS koblihy na slavnostní masopustní rej v tělocvičně školy. Za výkony v jednotlivých soutěžích obdžely děti bonbony.

Pro kroužek keramiky byla zakoupena hlína.

Březen

V rámci envirometnální výchovy vyjeli žáci 10.3.2010 do zámecké obory v Opočně. OS jim uhradilo cestu autobusem.

Žákům 2. stupně bylo zaplaceno vstupné do Kina 70 na dokument „Katka“.

Na Velikonočním jarmarku jsme za výrobky převážně zaměstnanců školy utržily přes 5,5 tis. Kč.

Pro hudební kroužek byly pořízen nové obaly na klávesy .

Duben

Za sběr papíru jsme do pokladny OS získali 828,- Kč.

Pro zlepšení práce na školním pozemku jsme z financí OS pořídili zcela nový skleník.

Konala se další z valných hromad OS.

Pro kroužek keramiky byla zakoupena hlína.

Květen

Parkovné za autobus vezoucí děti na Bambiriádu do Náchoda se zaplatil z OS.

Pro kroužek keramiky byla zakoupena hlína a pro kroužek taneční trička na vystoupení.

Červen

OS uhradilo cestovné a vstupné na školní výlet, na zdravotnickou soutěž, stejně tak ivstupné a autobus na muzikál v Opočně, cestovné na rozloučení se školním rokem v Běstvinách.

Srpen

Z financí OS byly uhrazeny nutné pomůcky pro rozjezd druhé pomocné třídy naší školy.

Září

Opět se rozjely zájmové kroužky. Tentokrát je to:

  • Informatiky – paní Andrea Stonjeková,
  • Sportovní – pan Mgr. Simona Baláčková,
  • Vyšívání – paní Mgr. Hana Urbanová,
  • Literárně- dramatický – paní Mg.r Květoslava Kavková,
  • Hudební – paní Mgr. Pavlína Hábová,
  • Rukodělný – paní Lenka Jonášová,
  • Výtvarný a keramický – paní Svatava štěpánová a Eva Kroulíková.

V rámci podzimních Svatováclavských slavností jsme na náměstí v Dobrušce, kde jsme postavili stánek, nabízeli letos spíš k vyzkoušení různé činnosti, vydělali za dopoledne do pokladny OSPNŠ 3.109,- Kč!

Pro hudební kroužek výuku hudební výchovy ve škole byl z dotace Lesů ČR zakoupen softwareZábavný učitel hudby .

Ze stejné dotace byly zakoupeny i další pomůcky pro výuku – slovníky na Aj, pomůcky pro Čj a Př.

Říjen

Z pokladny OS se uhradilo cestovné na sportovní hry v Kostelci nad Orlicí, materiál pro kancelář a kompresor na míče a nová mapa Evropy (oboje z dotace Lesy CŘ).

Listopad

Z pokladny OS bylo vstupné na Martinské trhy, nové tavné pistole s náplněmi, drobnosti pro žáky.

Prosinec

Po celý rok do pokladny OS přibývaly peníze z pronájmu tělocvičny na různá cvičení a akce s PC – peníze se používají výhradně na akce pro žáky ZŠ.

V prosinci byla uhrazena doprava a vstupné na výstavu (soutěž) Ptačí svět v Jaroměři.

Vyškolili jsme si také v nových keramických dovednostech paní Štěpánovou a Kroulíkovou.

Letošní prodej na Vánoční výstavě vynesl OS celých 6.410,- Kč!

Komentáře nejsou povoleny.