Rok 2013

Leden 2013

V lednu OS dětem dopřálo vstupné do Kina 70, uhradilo dopravu do opočenské zámecké obory, kam děti vyrazili v rámci projektového dne k EVVO a zakoupilo hlínu pro keramický kroužek.

Únor 2013

Tradičně jsme dětem nakoupili koblihy na maškarní rej v tělocvičně školy.

Březen 2013

Pro keramický kroužek bylo třeba zakoupit lak na vytvořenou keramiku. Ten se nám odvděčil velikonočním prodejem výrobků – výtěžek byl příjmem pro OS. V tělocvičně si děti jedno dopoledne užily kanisterapii.

Duben 2013

Pro keramický kroužek dorazila další hlína.

Květen 2013

V květnu dětem OS zaplatilo  dopravu na školní výlet do ZOO ve Dvoře Králové.

Červen 2013

V červnu dětem OS zaplatilo  dopravu na hřiště v Běstvinách, kde se rozloučily se školním rokem, a opekly si díky OS tradiční buřty.

Září 2013

Pro keramický kroužek dorazila další hlína, děti si díky OS užily další čas strávený spolu se zvířaty v tělocvičně školy v rámci canisterapie.

Říjen 2013

Pro nový  školní rok se rozjely opět  zájmové kroužky.

Listopad 2013

Z pokladny OS se zaplatil materiál pro žáky na výuku i pro zájmové kroužky a vstupné do Kina70, cestovné na Úřad práce do Rychnova nad Kněžnou.

Prosinec 2013

Z pokladny OS se zaplatil materiál pro žáky na výuku i pro zájmové kroužky a vstupné do Kina70, balíčky pro Mikuláše. Do pokladny OS přibyly finance z vánočního prodeje keramického kroužku.

Byla vyúčtována dotace od Města Dobrušky na zájmové kroužky.

Komentáře nejsou povoleny.