Finanční zpráva 2015

Rok 2015

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2015 1.500,- Ceny do soutěží 291,-
Vklady od rodičů a přátel 2.850,- Materiál pro ZŠ 9.440,-
Dotace MÚ 5.000,- Cestovné na kulturní akce 14.928,-
Příjmy z akcí školy 1.824,- Potraviny pro akce dětí 2.216,-
Příjmy z akcí kroužků 17.160,- Zájmové kroužky 6.315,-
Úroky z běžného účtu 1,69 Bankovní poplatky 3.044,-
Příjmy z pronájmu 16.000,- Nájemné 3.002,-
Sponzorské dary 2.000,- Vstupné 3.120,-
Akce OS 6.410,- Opravy 100,-
CELKEM 52.745,69 42.456,-

Hospodářský výsledek za rok 2015 činí 10.289,69 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.