Finanční zpráva 2002

Rok 2002

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2002 1.700,- Kancelářské potřeby 587,50
Vklady od rodičů do sdružení 3.154,- Dárky na vánoční besídku 800,-
Převod ze SRPŠ ZvŠ 695,80 Cestovné na kulturní akce 2.721,-
Úroky z běžného účtu 0,52 Poštovné 126,40
Administrativní poplatky 100,-
Bankovní poplatky 581,-
CELKEM 5.550,32 4.915,90

Občanské sdružení hospodařilo v roce 2002 se ziskem 634,42 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.