Finanční zpráva 2003

Rok 2003

Příjmy Výdaje
Členské příspěvky za rok 2003 2.800,- Kancelářské potřeby 48,-
Vklady od rodičů do sdružení 3.480,- Dárky na vánoční besídku 875,-
Sponzorské dary 17.153,60 Cestovné na kulturní akce 3.249,-
Nájemné 1.050,- Potraviny pro akce dětí 431,90
Příjmy z akcí školy 4.547,50 Cestovné na sportovní akce 352,-
Částečné úhrady pořád. akcí 2.000,- Nájemné 2,-
Úroky z běžného účtu 7,65 Poštovné 353,10
Přijatá dotace KÚ HK 25.000,- Administrativní poplatky 260,-
Přijatá dotace MÚ Dobruška 10.000,- Bankovní poplatky 1.320,-
Školení a cestovné na něj 274
Vstupné 1.260,-
Kulturní a spol. akce 70
Kopírování 20
Zájmové kroužky 36.171,-
CELKEM 66.038,75 44.686,-

Hospodářský výsledek za rok 2003 činí 21.352,75 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.