Hospodaření spolku

Účetnictví Spolku přátel Naší školy se řídí obecně platnými zásadami zákona č. 536/1991 Sb. o účetnictví a Opatřeními Ministerstva financí č.j. V/20 531/1991, kterými se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro neziskové organizace.

Spolek účtuje v podvojné soustavě účtování, což ji činí přijatelnou i pro případné mezinárodní nadace a granty.

Komentáře nejsou povoleny.