Naše škola

Naše škola je příspěvkovou organizací zřízenou Královéhradeckým krajem (Zřizovací    listina    č.j. 14761/SM/2009   vydána zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ze dne 10.9.2009 s účinností od 10.září 2009).

Zařazení do sítě škol je dáno rozhodnutím MŠMT č.j. 26524/2009-21 ze dne 8.12.2009 s účinností od 1.9.2010, poslední změna je dána rozhodnutím MŠMT č.j. 38001/2013 s účinností od 1.9.2014. Identifikátor zařízení: 600 024 334, IČO 70152501.

Součásti organizace: 

  • Základní škola  IZO: 110 003 519

- obor vzdělání Základní škola s kapacitou 37 žáků  

- obor vzdělání Základní škola speciální s kapacitou 18 žáků  

  • Školní družina s kapacitou 20 žáků  IZO: 110 003 527

Škola nyní vzdělává žáky v 1. až 9. ročníku ve čtyřech třídách.

V současné době ji navštěvuje 30 žáků, kterým se věnuje 7 pedagogických pracovníků, 4 asistentky pedagoga, 1 osobní asistentka a 4 provozní zaměstnanci.

Žáci, kteří úspěšně ukončí povinnou školní docházku, odcházejí do odborných učilišť.

Zde mají možnost se vyučit ve zvoleném učebním oboru (nejčastěji to jsou práce kuchařské, zednické, pečovatelské, opravářské, řeznické a uzenářské, čalounické, truhlářské a zahradnické).

Komentáře nejsou povoleny.