Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 je příjemcem podpory investice „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

V období podpory podpořeni:

1. období podpory (září až prosinec 2021) 2 žáci

2. období podpory (leden až srpen 2022) 5 žáků

3. období podpory (září až prosinec2022) 3 žáci

Komentáře nejsou povoleny.